La tutoria al Grau de Psicologia de la UOC, eix d’un article publicat a la revista REDU

4 octubre, 2017

L’article Tutoría en la UOC: diseño y elaboración del plan de tutoría del grado de psicología (publicada a REDU, Revista de Docencia Universitaria, de la Universitat Politècnica de València) presenta l’eina ‘wiki’ mitjançant la qual els tutors del grau de Psicologia de la Universitat Oberta de Catalunya orienten i acompanyen l’estudiant en la seva trajectòria acadèmica. La nova funcionalitat incorpora rapidesa i eficàcia en aquest acompanyament.

El text està signat per Mercè Boixadós Anglès, Eva Ollé Casimiro i Maite Gutiérrez Zuheros i fa un repàs del paper de la tutoria a la UOC, que ajuda a contextualitzar la creació de l’eina i la seva evolució, des que es va posar en funcionament el 2014. La participació de l’equip de tutoria del grau de Psicologia va ser cabdal per ajustar-la a les necessitats per desenvolupar la seva feina.

Entre altres, l’article detalla el procés mitjançant el qual es va desenvolupar l’eina compartida, com s’organitza la informació i de quina manera es mostra.

La Revista de Docencia Universitaria és una publicació científica destinada a un públic interessat en l’educació superior i la docència i, per tant, s’adreça a gestors, docents i investigadors. El seu objectiu és promoure l’intercanvi d’informació i idees relacionades amb investigacions empíriques i experiències entre docents, administradors i professionals sobre educació superior.

(Visited 8 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Redactora col·laboradora