Transferir coneixement, apostar per la qualitat

23 juny, 2022
Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior

El màster universitari d’Avaluació i Gestió de la Qualitat en l’Educació Superior és la primera titulació de la UOC, i la primera d’una universitat en línia, que obté l’acreditació amb excel·lència de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

Aquesta qualificació reconeix bones pràctiques com ara “la incorporació de noves competències vinculades als objectius de desenvolupament sostenible (ODS); una proposta formativa enfocada a l’àmbit professional i la internacionalització; la revisió constant per identificar àrees de millora; el vincle amb el mercat laboral; els processos de tutoria i seguiment de l’alumnat, i l’adquisició de competències o metodologies innovadores, entre altres”.

Què significa avaluar la qualitat en l’educació superior i quins beneficis se’n poden obtenir?

Nati Cabrera, directora del màster, explica que “el que aprens no són processos solament. Aprens a entendre què significa qualitat tenint en compte diferents contextos i aproximacions. A partir d’aquí, s’aprofundeix en la manera d’avaluar-la, a través de diferents models de qualitat i sistemes d’indicadors”. És un màster molt “professionalitzador” però amb una base teòrica molt sòlida que facilita a l’estudiantat l’adopció de posicions crítiques fonamentades.

Per a la direcció i l’equip docent del programa, a més de l’aplicabilitat dels coneixements, se n’ha de ressaltar la transferibilitat, precisament per aquest enfocament crític del programa. En aquest sentit, si aplicar vol dir ‘utilitzar’ els coneixements adquirits, transferir vol dir ‘integrar-los per generar un benefici en un context o organització‘. El nivell de transferència és difícil d’evidenciar amb els instruments habituals de recollida d’informació dels títols universitaris.

Tres històries reals de transferència del coneixement a l’àmbit laboral

Per aquest motiu, hem fet tres entrevistes en profunditat a tres graduats del màster, amb l’objectiu de saber, de primera mà, què han pogut transferir del que han après durant la seva formació als seus respectius àmbits laborals. A continuació, t’oferim un breu resum del contingut més destacat de cada entrevista.

Concepció Amat: “Cal un rigor, una visió, una mirada transversal per triar un indicador”

Va decidir matricular-se del màster després d’acceptar el càrrec de l’Agència de Postgrau de la Universitat de Barcelona (UB), universitat en la qual es volia començar a treballar la gestió de la qualitat. “Vaig pensar que volia aprendre més per afrontar l’encàrrec i poder conèixer bé l’entorn”. Es va decidir per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) perquè no tenia disponibilitat per fer-lo presencialment. “M’imaginava una cosa ‘lleugera’ i, a l’instant, em vaig adonar que era molt rigorós i que patiria molt, però vaig veure que treballant molt —com la resta dels meus companys— podria aconseguir-ho”.

“El grup ha estat empoderador. Soc llicenciada en Biologia i en Farmàcia, àmbits que queden molt lluny d’aquest, que és més social. Vaig ser prudent, i el vaig fer en dos anys. Entre el 2017 i el 2019”, recorda. L’entorn virtual de la UOC és “molt adequat per a persones que ja tenen un grau de maduresa, perquè requereix disciplina i autoresponsabilitat”.

Sobre la transferència, Concepció Amat ens explica que actualment, a part de professora a la UB, és també la vicerectora de Política Docent de la mateixa universitat. “La qualitat no depèn de mi, però em va molt bé haver fet aquest programa perquè m’adono que cada vegada el sistema de gestió de qualitat és més important. Un element que és una ‘evidència’ és un indicador. I és una cosa que puc utilitzar i entendre molt bé. Així com saber que un indicador no és qualsevol cosa, sinó que cal un rigor, una visió, una mirada més transversal per triar-lo; ser prudent i triar un indicador de qualitat, no calen 400 indicadors. Aquesta sensatesa que he après al màster sí que l’aplico al meu treball diari”. I explica com “encara torno als meus treballs del màster; tinc un repositori de documentació que em continua ajudant, ja que nosaltres triàvem els treballs que fèiem i ens concentràvem en allò que més ens interessava”.

He incorporat algunes eines digitals a les meves classes. Abans ni m’ho hauria imaginat, i una vegada fet com a alumna, ara ho faig com a professora

També considera que les eines digitals, abans de passar per la UOC, eren una cosa “complementària, no tan troncal”. I ara, en canvi, “n’he incorporat algunes a les meves classes, com ara gravar i penjar les presentacions dels treballs finals de màster (TFM). Abans ni m’ho hauria imaginat, i una vegada fet com a alumna, ara ho faig com a professora”.

A més, Concepció Amat també valora molt positivament la “flexibilitat” del professorat per “adaptar-se a les necessitats de l’alumnat”, així com als seus interessos. El seu TFM va versar sobre el sistema de garantia interna de qualitat de cursos propis, que ara, amb el nou decret, que parla dels sistemes de garantia de qualitat de les universitats, els està ajudant a la UB. “He transferit el que vaig aprendre al director de l’Agència de Postgraus de la UB, així que no cal dir que m’hi va ajudar, fer el màster i poder triar el TFM”.

Juan José Vizcaíno Figueroa: “La transferència no va ser una cosa empírica”

Fa més de deu anys que treballa vinculat a l’educació superior i, abans de conèixer la UOC i els estudis de màster universitari d’Avaluació i Gestió de la Qualitat en l’Educació Superior, ja havia estat vinculat a processos d’avaluació, en concret de la llei d’educació superior de l’Equador. És assessor de qualitat des de l’any 2012.

L’avaluació contínua permet retroalimentar, millorar el que s’ha après en el passat i no memoritzar per memoritzar

“Una amiga em va parlar de la UOC i de seguida m’hi vaig inscriure, ja que m’interessava molt aprofundir en el sistema europeu”. En el seu cas va planificar fer el màster en dos anys, “per dosificar l’esforç”. I recorda que “l’avaluació contínua li va semblar interessant perquè permet retroalimentar, millorar el que s’ha après en el passat i no memoritzar per memoritzar”.

De fet, explica, “l’avaluació contínua l’estic aplicant a les meves càtedres, i considero que la UOC ja ha satisfet les meves expectatives”. Des que va acabar la formació de la UOC, el 2021, Juan José Vizcaíno és director d’avaluació i assegurament de qualitat a la Universitat Tècnica de Cotopaxi, així que, en paraules seves, “la transferència no va ser una cosa empírica, sinó tècnica”, ja que el seu TFM, que va consistir en el disseny del sistema de gestió de l’assegurament de la qualitat de la seva universitat, s’està aplicant actualment.

Pablo Rivarola Padrós: “Docents que inspirin, perquè la docència no és una feina, és un servei”

Psicòleg especialitzat en l’ètica de les organitzacions, actual vicerector d’Afers Acadèmics a la Universitat Segle XXI de l’Argentina i consultor i professor de la UOC des de l’any 2005. Per aquesta raó, ja coneixia el sistema de la universitat catalana, “on es generen espais de consulta entre el professorat i l’alumnat, en els quals l’accés a informació actualitzada i de valor existeix”.

La seva tasca a la universitat argentina és supervisar la qualitat acadèmica dels programes i la selecció, formació i avaluació del professorat. “En el nostre cas, més del 80 % dels estudiants es connecten de manera virtual, una xifra que ve d’abans de la pandèmia de la COVID-19. És a dir, és també una universitat amb una gran experiència en virtualitat i e-learning, ja que fa 26 anys que ho practiquem”.

El màster de la UOC em va permetre conèixer altres funcionaments i exemples universitaris, i repensar criteris de valoració de la qualitat

Pablo Rivarola té a càrrec seu algunes de les principals àrees de la universitat, i una de les seves funcions troncals és “valorar els estàndards d’avaluació i fer-los complir”. Una tasca que ja desenvolupava abans del seu pas pel màster universitari d’Avaluació i Gestió de la Qualitat en l’Educació Superior de la UOC i que, després de cursar-lo, recorda com va implementar “la creació de les coordinades disciplinàries, que se centren a valorar la qualitat”. “El màster de la UOC em va permetre conèixer altres funcionaments i exemples universitaris, i repensar criteris de valoració de la qualitat”. I afegeix que “em va semblar interessant el seguiment de la qualitat, i no només el fet d’implementar-la”.

Rivarola va centrar en aquesta “avaluació 360°” el seu TFM, en què va treballar aspectes sobre el procés d’avaluació dels docents i sobre el fet que aquesta avaluació també es pugui dur a terme entre el professorat. Amb aquesta finalitat, i per evitar possibles conflictes, considera bàsic establir “criteris i formació”, així com “acordar unes competències que permetin establir millores”. Així, Rivarola ha implementat, en la universitat en la qual treballa, aquest sistema basat en el TFM que va fer a la UOC durant el màster. “Va ser en el curs 2020-2021, després d’un procés molt cuidat per minimitzar tensions. Els indicadors, per exemple, es basen en el que considero important trobar en un docent que inspiri: que motivi l’aula, que estigui implicat, que sigui mentor, que generi reflexió i que acompanyi en els dubtes…”.

Amb el mètode 360° sortim de la zona de confort, però motiva i afavoreix la col·laboració entre equips i la millora contínua

Aquesta “innovadora avaluació” també es fa des de la mirada de l’alumnat, que, de fet, representa el percentatge més gran de la ponderació. Una vegada feta aquesta avaluació, “hi ha espais de mentoria, de retorn personalitzat, i es fan propostes de millora i acompanyament per establir noves pràctiques. A més, els millors docents i els millors alumnes són reconeguts i premiats en una cita anual”.

Per a Rivarola, “no sols volem alumnat investigador, sinó que, com la UOC, volem transformar mitjançant l’educació”. I destaca que a la Universitat Segle XXI hi ha una “concepció del mèrit que fa que els docents vulguin destacar. És una particularitat de la universitat. És cert que amb aquest mètode 360° sortim de la zona de confort, però reconec que motiva i afavoreix la col·laboració entre equips i la millora contínua. La docència no és una feina, és un servei”.

(Visited 22 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari