Superar els reptes de l'avaluació en 5 passos bàsics

27 octubre, 2016

Lourdes Guàrdia, directora del màster en Educació i TIC (e-learning) de la Universitat Oberta de Catalunya

D’acord amb l’Quality Assurance Agency for Higher Education, l’avaluació és una de les parts més rellevants del procés d’instrucció i va més enllà de simplement d’assignar simplement una qualificació.

La tecnologia ja ha provocat canvis en la manera de  dissenyar i de fer la docència dels programes educatius en línia, però l’avaluació dels aprenentatges en aquests contextos digitals encara no ha evolucionat prou. Alguns estudis desenvolupats pel Joint Information Systems Committee al Regne Unit indiquen que ja hi ha innovacions interessants en els mètodes d’avaluació que s’apliquen en alguns entorns, si bé encara són limitats i no s’han transferit a gran escala.

Aquests estudis posen de manifest que les TIC expandeixen el potencial de l’avaluació, especialment donant suport en el seguiment dels processos d’aprenentatge dels estudiants, i dissenyant un cicle de vida d’avaluació i retroalimentació que consisteix a fer preguntes per estimular el pensament i fer reflexionar sobre l’aprenentatge.

Llegir el text sencer en anglès: Superar els reptes de l’avaluació en 5 passos bàsics, publicat al web eLearning Industry.

Per saber-ne més: Màster en Educació i TIC (e-learning) de la Universitat Oberta de Catalunya.

(Visited 4 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris