Set usos que es poden donar al debat o fòrum educatiu en línia

17 maig, 2021
debate o forum educativo

Des de l’eLearn Center de la UOC es proposen idees pràctiques per treure com més partit millor al debat en línia en l’entorn educatiu

Jeshoots (Unsplash)

Durant el confinament, la tecnologia ha facilitat els processos educatius de milions d’estudiants posant a disposició del professorat un munt de plataformes i d’eines per al desenvolupament de les classes durant l’estat d’emergència. No obstant això, no es treu el màxim profit de totes les eines, de manera que se’n redueix la utilitat i el potencial desenvolupament de competències que permeten. “Educar, sigui en modalitat presencial o en modalitat virtual, no és una carrera d’obstacles en què col·loquem l’alumnat enfront del grau més gran de dificultat: no, es tracta de facilitar que aprenguin pensant. Per aquest motiu, les activitats centrades en el debat permeten que l’alumnat pugui ampliar competències que no només necessita en la seva educació, sinó també pel seu creixement personal i professional”. Així ho explica Cris Girona, membre de l’equip d’assessorament per al disseny de l’aprenentatge i especialista de processos d’aprenentatge en línia a l’eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Com qualsevol altra activitat educativa, el debat s’ha de dissenyar i planificar, enfocant-nos en saber per què i amb quina finalitat es realitzarà. “El debat és una activitat més que hem de dissenyar amb la mateixa orientació que les altres activitats, tenint en compte la importància del seu disseny. A partir d’aquí, sabrem com avaluar-lo, sigui quantitativament o qualitativament, en funció de la intenció educativa que perseguim. Aquest és un background que no podem oblidar”, indica l’especialista de l’eLearn Center.

Afegeix que, “durant el disseny de l’activitat és important planejar la duració del debat, que no pot ser igual que en una sessió presencial. S’ha de tenir present que l’estudiant no pot passar tot el dia davant d’una pantalla i, a més, ha de dur a terme altres activitats”. Segons l’experta, l’alumnat disposarà de la meitat de temps que se li faciliti per participar i desenvolupar l’activitat, de manera que un debat no hauria de durar menys de vuit o deu dies.

Quina és la funció del docent durant el debat o fòrum?

Durant el disseny i plantejament del debat o fòrum, és necessari que el professorat també planifiqui la manera com conduirà l’espai. Per a l’experta de l’eLearn Center, existeixen tres rols que el docent pot adoptar:

Beci Harmony (Unsplash)
  • Moderador: el professorat intervé poc, bàsicament per a donar a conèixer les regles i facilitar un espai d’intervenció ordenat.
  • Dinamitzador: Intervé amb major freqüència llençant preguntes que provoquin discussió entre els estudiants. A més, aporta diferents punts de vista controvertits, susceptibles de ser qüestionats, o bé reptes que estimulin la discussió.
  • Expert: En aquest últim cas, a més a més d’aclarir idees, el professorat conduirà i reconduirà la discussió tenint en compte que l’alumnat el considera un expert en el tema que opina a partir de la seva experiència.

Set intencions concretes que ens permet la virtualitat

L’especialista de l’eLearn Center proposa a continuació set intencions d’ús que poden donar-se al debat o fòrum educatiu en la virtualitat:

  1. Utilitzar-lo com la cafeteria de l’aula: convertir-lo en un espai lliure i semi guiat, en què es pot parlar de tot sense que s’arribi a premiar la participació.
  2. Escalfar motors i trencar el gel: de vegades, el professorat utilitza aquests espais per a conèixer el seu alumnat desaprofitant totalment les potencialitats de l’eina. S’ha d’animar l’alumnat a participar, però pensant què volem fer amb les idees, conclusions o evidències que en surtin, ja que el debat sempre ha de tenir una intenció.
  3. Resoldre dubtes sobre l’assignatura o les activitats: l’objectiu és observar el desenvolupament de l’alumnat, ajudar-lo i guiar-lo si té dificultats, plantejant preguntes i casos a partir dels interrogants que els sorgeixin. El debat o fòrum esdevé una eina d’ajuda.
  4. Activar coneixements previs: el fòrum o debat s’utilitza per a fer una avaluació diagnòstica dels coneixements de l’alumnat. Però, ¿què farem amb les idees o les conclusions d’aquest debat o fòrum? Després d’activar els coneixements previs de l’alumnat, és important pensar com tancar aquest espai d’avaluació diagnòstica, atès que aquesta informació serà útil al llarg de l’assignatura.
  5. Presentar-se, donar-se a conèixer: no es tracta tan sols de dir “presentem-nos per a conèixer-nos millor”, perquè aquells i aquelles estudiants que no se sentin còmodes no participaran. Per tal de motivar la participació, el fòrum és un bon espai on formular preguntes en relació amb l’assignatura. Així, l’alumnat té una excusa i un motiu per participar, més enllà de presentar-se, perquè estem demanant-li alguna cosa relacionada amb la matèria.
  6. Utilitzar-lo com a fòrum de debat: Es tracta de plantejar un tema de discussió en què l’alumnat haurà de valorar els pros i els contres d’un àmbit. A diferència de les altres intencions d’ús del debat o fòrum, en aquest cas és necessari avaluar la seva participació.
  7. Com a laboratori: S’utilitza el debat o fòrum com a espai de laboratori de l’assignatura, és a dir, un espai en què l’alumnat pugui resoldre inquietuds de costat dels seus companys i companyes. “En aquest moment, el professorat ha de fer un pas enrere i supervisar què succeeix, i només intervenir quan observi que l’alumnat no ha rebut l’ajuda necessària o la informació correcta per part de la resta”.
(Visited 32 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari