Disseny de cursos en línia

20 abril, 2020

Dissenyar bé un curs sempre és necessari, però en aquest context d’emergència en què cal adaptar-lo per a un escenari educatiu en línia, és imprescindible. Disposar d’una metodologia per planificar i crear tots els recursos necessaris ens dóna l’oportunitat d’oferir una educació de qualitat i pot ajudar a resoldre necessitats específiques i deixar-nos més temps per atendre-les.

 

Lourdes Guàrdia, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, directora del màster universitari en Educació i TIC (e-learning) i recercaire del grup Edul@b, exposa la importància del disseny de cursos en línia en la segona sessió del cicle de webinars Docència no presencial d’emergència.

La importància del disseny en l’educació en línia

Hi ha quatre punts pels quals el disseny en línia és fonamental ara mateix:

– Implica planificar per oferir una formació coherent i de qualitat. El disseny és important en tots els casos, però en un entorn en línia és especialment important que tot estigui previst i a punt, i a més permet avançar-se a les necessitats i tenir més temps per personalitzar l’aprenentatge, facilitar feedback, i animar el curs en qualsevol moment.

– En l’actual situació, és recomanable resoldre tot el possible per endavant i deixar el mínim per a la improvisació. Ara cal redissenyar els programes que havíem pensat per a altres escenaris.

– Invertir en disseny és invertir en qualitat. I si bé, amb aquesta situació, no tindrem molt de temps per formar-nos en com utilitzar tot tipus de tecnologies, podem trobar estratègies igualment eficaces si som creatius, usant-ne unes poques.

– El disseny de cursos en línia suposa una oportunitat per a investigar nous entorns, nous mètodes, introduir innovacions, explorar tecnologies i altres estratègies.

Què és el disseny tecnopedagògic?

El disseny tecnopedagògic és una metodologia de treball holística i integradora que, a partir d’unes pautes, dóna suport a la presa de decisions educatives quan dissenyem una acció de formació. Té com a objectiu principal integrar tots els recursos de forma coherent i eficaç per a cobrir les necessitats d’aprenentatge del nostre estudiantat. La visió del disseny tecnopedagògic és integral, i té en compte en tot moment totes les variables que intervenen en el procés, i ho fa des de l’inici fins al final.

L’objectiu del disseny és donar una pauta que faciliti el desenvolupament de el curs, però cal tenir en compte que cada professional abordarà el procés segons la seva pròpia metodologia personal.

Des d’aquesta perspectiva, el disseny també serveix per fonamentar la presa de decisions: i les sistematitza, seguint criteris pedagògics i tecnològics que ens ajuden a decidir sobre quines són les millors opcions per a cada situació.

Hi ha diferents models que poden pautar el nostre disseny: ADDIE, TPACK, 7C Learning Design, ASSURE, 4C/ID, Prototipatge ràpid, etc. Cadascun posa el focus en diferents elements, components o aspectes de l’educació. Alguns fent especial èmfasi en com integrar la tecnologia per a un bon ús pedagògic de la mateixa, i en com articular el disseny des de la creació de les activitats d’aprenentatge com a eix, posant l’estudiant en el centre del procés.

Les fases del disseny com a procés holístic

disseny de cursos en línia

El disseny tecnopedagògic té les següents fases:

1. Anàlisi: estudiar amb molta atenció el perfil i el context actual de formació de l’alumnat, que pot ser molt complex en alguns casos. Aquesta fase serveix per identificar què necessitem, quins recursos ja dissenyats podem reutilitzar i com podem adaptar al context virtual el que ja teníem previst treballar d’aquí a la fi de el curs.

2. Planificació: fer un calendari que planifiqui el projecte de principi a fi (reunions, disseny d’activitats, quan anem a configurar l’aula …). A partir del que identificat en l’anàlisi, cal planificar com elaborarem els recursos (per exemple, si ho farem nosaltres mateixos o si els encarreguem a tercers, o si necessitem recursos tecnològics, econòmics o d’altre tipus).

3. Disseny: decidir sobre quins recursos i activitats ajudaran l’estudiantat a desenvolupar les competències en relació a l’currículum. És molt important que l’aprenentatge estigui contextualitzat, que sigui autèntic i aplicable des del punt de vista de l’alumne. En aquesta fase també pensarem en quin format i tecnologies es presentaran i es duran a terme les activitats, i quin serà el model d’avaluació.

4. Creació: elaborar tot el que s’hagi decidit en la fase anterior. Descriure les activitats, quina tasca està associada a cada activitat, etc. Cal elaborar i seleccionar els recursos d’aprenentatge. Cal crear les proves i instruments d’avaluació que es van a utilitzar, i alguns d’ells fins i tot compartir-los amb els estudiants per informar sobre els criteris que s’aplicaran.

5. Gestió: abans d’iniciar la docència, cal configurar i revisar l’aula virtual, editar i publicar la guia docent i el calendari amb tota la informació i afegir totes les eines necessàries (blocs, wikis, taulers, fòrums, ePortfolios, etc. .). Comprovar que tots els enllaços funcionen i coordinar la docència si hi ha més d’un professor implicat.

6. Docència: ensenyar i aprendre. El curs s’ha d’iniciar amb una benvinguda en què es presenti la guia docent o d’aprenentatge. És important recollir feedback de l’alumnat de forma contínua, i atendre les seves necessitats (suggerir millores, nous recursos, resoldre imprevistos i dubtes).

7. Avaluar el procés de disseny: documentar el procés que hem seguit i avaluar el seu impacte, els seus punts febles i forts. Cal avaluar els resultats des del punt de vista del docent, però també des del punt de vista de la satisfacció dels estudiants, mitjançant el feedback, els comentaris i les enquestes finals.

Guàrdia és conscient que les circumstàncies actuals no ens deixen molt marge de temps per aturar-nos en profunditat en alguns aspectes. Recomana preparar un check-list, com a guia, amb les pautes que ens ofereixen els models de disseny i revisar quins aspectes són més rellevants i quins potser es podrien donar per resolts o són menys prioritaris. D’aquesta manera, podrem assegurar també la qualitat de la formació que estem oferint en aquest context d’emergència.

Aquí podeu recuperar el webinar sobre el disseny de cursos en línia.

 

(Visited 47 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Redactora col·laboradora dels Estudis
Comentaris
Deixa un comentari