S’analitza en 20.000 estudiants com avaluar i certificar competències digitals

21 setembre, 2018

Lourdes Guàrdia, directora del màster universitari Educació i TIC (e-learning), i Federica Mancini, investigadora del grup de recerca Edul@b de la UOC.

La presentació d’evidències d’aprenentatge sobre el desenvolupament de la competència digital en escoles de primària i secundària és el fil conductor del projecte europeu CRISS H2020, en el qual intervé el grup de recerca Edul@b. La participació d’aquest grup dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació consisteix a crear un model teòric i aplicat per avaluar i certificar la competència digital a partir de l’eina de ePortfoli.

El projecte culminarà amb la realització de proves de seguiment i valoració en col·laboració amb unes 500 escoles de diferents països europeus, i involucra a més de 20.000 estudiants i 2.000 professors.

El plantejament de CRISS està alineat amb The European digital competence framework for citizens (DigComp), un programa de la Unió Europea que defineix què s’entén per competència digital i ofereix eines per a acte avaluar-la, establir objectius d’aprenentatge, identificar oportunitats de formació i facilitar la recerca de feina.

El marc conceptual elaborat per la UOC preveu 5 àrees en les que es poden dividir les competències digitals:

1) Ciutadania digital.

2) Comunicació i col·laboració.

3) Recerca i gestió d’informació.

4) Creació de contingut digital.

5) Resolució de problemes digitals.

Per avaluar la competència d’acord amb aquestes 5 grans àrees es té en compte un procés innovador basat en la pedagogia de la integració, entesa com l’articulació de coneixement en el seu context. S’implementa tenint en compte diferents matèries escolars de forma simultània, treballant així la competència digital des de diferents disciplines.

Com a part del projecte, la UOC proposa als estudiants un seguit d’activitats educatives, orientades a ajudar-los a assolir el nivell de competència digital. Aquestes activitats (anomenades ‘Escenaris d’Avaluació de Competències’, CAS) adopten enfocaments metodològics avançats, on l’estudiant se situa en el centre per a resoldre problemes, desenvolupar projectes o buscar solucions en contextos reals. Aquestes tasques s’integren en el pla d’estudis de l’escola. També es proporciona a la comunitat educativa un model per dissenyar CAS i adaptar itineraris segons currículum escolar de cada país.

(Visited 7 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Investigadora del grup de recerca Edul@b de la UOC.