Peter Barret: “Les diferències en el disseny d’una aula expliquen la variació de l’aprenentatge d’un alumne en aquest espai”

27 juliol, 2020
peter barret diseño aula

Per a alguns savis orientals, la vida és un cercle. La vida acadèmica i professional de Peter Barret, investigador honorari de la Universitat d’Oxford, podria confirmar-ho. Va començar a les aules d’una escola -en el seu cas britànica- i, després de molts girs, ha tornat allà. Avui, aquest professor emèrit d’administració de propietats i construcció de la Universitat de Salford i després d’una vida dedicada a la investigació en camps com la gestió d’instal·lacions o la millora industrial i la carrera universitària, ha tornat a la Primària com a expert en disseny d’espais educatius. Durant deu anys ha estudiat la connexió entre el disseny físic de les escoles i el progrés acadèmic dels alumnes al Regne Unit. Els resultats són aclaparadores i ara treballa com a investigador independent en disseny escolar per a clients de tot el món. A la UOC acudirà com a ponent a la jornada Smart Classroom Project. Disseny d’espai d’aprenentatge basats en la recerca, en el marc de el projecte Smart Classroom, de Guillermo Bautista, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació i director del Màster de Formació de Professorat d’Educació Sec. Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes (UPF-UOC)Marta López, professora col·laboradora, i Anna Escofet, professora de la UB.

Guarda un bon record de la seva escola?

Era una escola nova de 1960, amb moltes finestres i aules molt lluminoses. Era meravellós anar a l’escola! Vivia a prop i realment m’agradava anar-hi… Excepte quan una nit em van atrapar corrent per la teulada i em van prohibir acostar-me fora de l’horari escolar!

Per què i com es va especialitzar, tants anys després d’exercici professional, en el disseny d’espais educatius? Què va atreure el seu interès?

Aquest desig va néixer d’un desig més general que tinc: comprendre millor el valor de l’entorn construït per a la societat. Representa al voltant d’una cinquena part de l’economia! En el nivell més bàsic, em preocupava l’impacte de la combinació de diferents ‘inputs’ sensorials sobre una persona en un espai concret, m’interessa tal com ho interpreta el seu cervell, perquè això es tradueix en la seva “experiència” de l’espai. Les escoles de Primària són l’espai perfecte per estudiar aquesta qüestió. Al Regne Unit, els nens i nenes ocupen una aula durant tot un any: per tant, si existeix, qualsevol impacte de les característiques d’aquest aula sobre ells, hauria de ser evident. A més, hi mètriques importants sobre el progrés educatiu dels infants de manera individual, que és una variable molt important en la qual centrar-se.

Els estudis d’entorns escolars se centren en “quatre grans” problemes: llum, calor, so i qualitat de l’aire (…) Quan al nostre equip vam decidir centrar-nos en la situació a partir de la consideració del processament de la informació sensorial per part dels cervells, vam investigar com els problemes d’individualització i el nivell d’estimulació també podrien ser importants.

“Les diferències en el disseny físic d’una aula expliquen el 16% de la variació en el progrés de l’aprenentatge dels alumnes en aquests espais” va concloure després de treballar dotze anys en el seu projecte “Evidència i disseny holístic“.

És fàcil passar per alt l’ampli abast dels problemes que abordem en aquest estudi. Normalment, els estudis d’entorns escolars se centren en “quatre grans” problemes: llum, calor, so i qualitat de l’aire. Tots ells són fàcilment mesurables i han estat estudiats en laboratoris de tot el món durant anys. No obstant això, el fet que es puguin mesurar amb precisió no vol dir necessàriament que siguin els únics factors importants. Quan al nostre equip vam decidir centrar-nos en la situació a partir de la consideració del processament de la informació sensorial per part dels cervells, especulem (el 2010 [4]) que els problemes d’individualització i el nivell d’estimulació també podrien ser importants. Aquests dos aspectes són més difícils de mesurar, però en els nostres resultats representen poc més de la meitat de l’impacte trobat. Són factors importants i, en el cas del nivell d’estimulació, els resultats clarament van establir un debat a llarg termini al mostrar que un nivell mitjà d’estimulació ambiental, en termes de color i complexitat visual, és òptim per a l’aprenentatge.

Es va realitzar en 27 escoles primàries del Regne Unit. Creu que els resultats serien iguals en altres països? ¿I en els instituts o la universitat?

En principi, si. El model conceptual subjacent del SENSE (nivell d’estimulació, individualització i naturalitat) és un model centrat en l’ésser humà [1, 2]. Per tant, el Regne Unit és el lloc particular en què es va estudiar però hauria de servir per explicar aquests impactes sobre les persones en altres dominis humans. No obstant això, és probable que sigui necessària una interpretació. Seguiran sent importants les condicions “còmodes” a les instal·lacions educatives de tots els països però la forma en què s’aconsegueixin pot variar a causa de les diferències climàtiques, enfocaments culturals i pedagògics que poden impactar, per exemple, en els colors utilitzats en la decoració i en els dissenys òptims de l’aula. A les escoles de Secundària i universitats, la naturalitat i el nivell dels paràmetres d’estimulació també es donarà, però amb cura. Es podria haver de fer un salt més gran per abordar l’ús d’aules específiques en funció de cada assignatura, la mobilitat dels estudiants i la importància molt més gran que es dóna dels espais comuns i de circulació. És probable que els alumnes de Secundària i els estudiants universitaris se sentin més positius i s’ocupin millor en espais educatius on tenen opcions individuals i poden desenvolupar cert sentit de pertinença. Ells no només s’arrosseguen d’una habitació estèril a la següent conduïts per un horari central!

espai aprenentatge
Foto: CDC a Unsplash

Aules amb un disseny més innovador i cuidat. Pot suposar un fre per a països en vies de desenvolupament?

He estat involucrat en treballs amb països amb economies emergents a través de projectes amb el Banc Mundial. El que és obvi és que hi ha moltes coses que donem per fetes que no són presents en aquests països. Per exemple: higiene, aigua neta, accés a escoles a una distància raonable, un ambient segur (geològica o socialment, etc.). Hi ha una gran quantitat d’evidències que demostren que aquestes deficiències fonamentals soscaven el potencial dels alumnes per aprendre. Aquesta gamma més completa de factors s’ha reunit en un informe del Banc Mundial [3], que inclou els factors SENSE de l’estudi HEAD que vam fer al Regne Unit, però també altres factors, com els que acabem d’esmentar. La conclusió d’aquest informe seria que, quan s’estan construint escoles en països en desenvolupament per satisfer la demanda i abordar deficiències fonamentals actuals, al mateix temps s’ha de treballar perquè aquestes noves escoles siguin òptimes per a l’aprenentatge en el sentit del nostre treball del projecte HEAD si fos possible.

Els altes espais (menjadors, passadissos, jardins …) no influeixen?

En la nostra anàlisi, esperàvem que els problemes relacionats amb l’escola en general fossin importants. Així que vam avaluar qüestions com la mida de l’escola, les rutes de pas, les instal·lacions generals, l’espai exterior i els de jocs. Però es va fer evident que, en comparació amb l’impacte de les aules específiques sobre l’alumne concret, l’efecte d’aquests factors sobre l’aprenentatge no és tan poderós. Per comprovar-ho, vam fer un esforç significatiu per saber quina aula concreta ocupava cada infant i vam relacionar el seu progrés amb les característiques d’aquesta classe en particular. Aquesta anàlisi també va revelar la sorprenent troballa que la qualificació de les aules dins d’una escola varia molt: per tant, el que hi ha són les aules bones o dolentes, no les escoles. En termes de disseny i millora, això és un argument a favor del “disseny de dins cap a fora”, començant amb els espais individuals i, posteriorment, treballant en tot l’edifici. Aquesta troballa probablement s’aplica amb major força en les escoles primàries on, al Regne Unit, els infants passen gairebé tot el seu temps en una aula. A Secundària, els espais comuns i altres problemes de tota l’escola segurament seran més importants.

Vam fer un esforç significatiu per saber quina aula concreta ocupava cada nen i nena i vam relacionar el seu progrés amb les característiques d’aquesta classe en particular. Aquesta anàlisi també va revelar la sorprenent troballa que la qualificació de les aules dins d’una escola varia molt: per tant, el que hi ha són les aules bones o dolentes, no les escoles.

A l’aula hi ha dos actors. Quant influeix l’espai en el treball de professor?

Ens enfoquem en els alumnes. No obstant això, les troballes impacten en els mestres al menys de tres maneres. La primera és que si, a causa d’un entorn òptim a l’aula els alumnes no s’avorreixen, se senten com a casa i no estan o sobre o poc estimulats, seran més receptius als esforços educatius del docent. Segona manera: els espais que són bons per als alumnes, basats en principis de disseny centrats en l’ésser humà, també seran bons per als mestres, perquè se sentin amb més energia. En tercer lloc, si els mestres comprenen millor les formes en què l’aula impacta en els alumnes, poden utilitzar activament l’espai per optimitzar les oportunitats educatives creades. Parlo de l’antiga noció de l’aula com el “tercer mestre”. Per exemple, poden col·locar les pantalles de paret per no estar massa ocupats, o poden utilitzar subespais dinàmicament per abordar les necessitats d’alguns alumnes concrets en moments particulars.

Per què creus que fins ara no s’ha donat importància als espais educatius i sí a la tecnologia o les noves metodologies?

La importància dels espais educatius s’ha reconegut: tots estem d’acord que, idealment, s’haurien de construir escoles de bona qualitat. No obstant això, hi ha hagut una manca d’evidència i, per tant, una manca de comprensió sobre els impactes que genera en l’aprenentatge l’ús dels espais físics. Esperem haver fet un pas per tancar aquesta bretxa. No obstant això, hi ha altres aspectes que poden conduir a no avançar en el tema dels espais educatives. Un seria la defensa que es porta a terme sense evidència i un altre, la tendència natural de les persones a preferir la seva pròpia especialitat. Els docents estan obligats a pensar molt sobre els problemes d’ensenyament i potser vegin l’aula tan sol com l’escenari en el que succeeix. En el meu cas, estic obligat a donar més pes als espais físics i sumo. Aquesta és la delícia i l’oportunitat dels esforços interdisciplinaris!

Cal apuntar a espais d’aprenentatge que siguin saludables, fomentin la propietat i permetin la individualitat, al temps que presenten un nivell òptim (mitjà) d’estimulació ambiental.

Ha escrit “Les 10 millors formes d’innovar l’aula de l’escola de Primària”. Quins destacaria com a més importants?

Cap factor va dominar en l’anàlisi i, per tant, probablement el més important és tractar d’abordar tots els problemes a què ens enfrontem a la vegada. Cal apuntar a espais d’aprenentatge que siguin saludables, fomentin la propietat i permetin la individualitat, a el temps que presenten un nivell òptim (mitjà) d’estimulació ambiental.

A quins problemes s’enfronten les escoles al canviar els seus espais?

L’important és tenir consciència dels problemes. La nostra experiència és que, una vegada que els docents s’adonen d’aquests, tenen moltes ganes d’actuar. Es poden fer moltes coses amb força facilitat i rapidesa, com deixar passar la llum i l’aire, treballar amb pantalles, intervenir el disseny de l’espai i fins i tot els colors de les parets. Altres coses són més difícils i poden involucrar mobles millorats o treballs de construcció que possiblement podrien abordar-se com a part del manteniment continu, la renovació o els projectes de construcció en tota regla.

Barrett P S, Davies F, Zhang Y, and Barrett L, The impact of classroom design on pupils’ learning: Final results of a holistic, multi-level analysis. Building and Environment, 2015. 89: p. 118-33.

Barrett P S, Zhang Y, Davies F, and Barrett L, Clever Classrooms: Summary Report of the HEAD Project 2015, University of Salford: Salford.

Barrett P, Treves A, Shmis T, Ambasz D, and Ustinova M, The Impact of School Infrastructure on Learning: A Synthesis of the Evidence, in International Development in Focus2019, Wolrd Bank Group: Washington.

Barrett P and Barrett L, The Potential of Positive Places: Senses, Brain and Spaces. Intelligent Buildings International, 2010. 2: p. 218-28.

(Visited 73 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Redactora col·laboradora
Comentaris
Deixa un comentari