“La motivació és tenir clar què volem i pagar tot el seu preu”

21 desembre, 2016

Pep Marí, psicòleg, Co-director del Programa Acb Next Valores. Ha treballat com a psicòleg de l’esport en el Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat. Autor dels llibres “La felicidad no es el objetivo” i “Aprender de los campeones”. Col·laborador UOC Alumni.

La motivació és imprescindible per aconseguir els objectius professionals i personals. Sovint però, es confon la paraula motivació amb d’altres coses: somnis, ganes, il·lusió, desig… Tot això són paraules que utilitzem quan parlem de la motivació, però no hi tenen massa a veure.

La motivació consisteix en tenir molt clar què volem i pagar tot el seu preu. Aquest preu té a veure amb tres conceptes:

– Renúncies i sacrificis: tot no pot ser. Quan triem una opció, perdem les altres. Caldrà renunciar a algunes coses. Ens haurem de plantejar que, si ens costa molt renunciar a una cosa, potser no estem agafant el camí correcte.

– Persistir en l’esforç: un cop hem triat un camí, cal persistir en l’esforç per complir amb el programa de treball.

– Assumir les conseqüències de la inversió: poden ser tant positives, com negatives.

Per auto motivar-se podem fer servir aquestes tres tècniques :

– Donar sentit a l’activitat que desenvolupem: les persones només invertim esforços en aquelles activitats que creiem que valen la pena. Quan més transcendent sigui el sentit de l’activitat, més motivats estarem.

– Fruir del camí: cal disfrutar tant del camí que, només el fet de recorre’l, ja hagi valgut la pena. Si, a més de fruir del camí, finalment assolim l’objectiu que volíem, el premi és doble.

– Augmentar la percepció de repte: Si creiem que tenim més a perdre que a guanyar, percebem una amenaça. En canvi, si creiem que tenim més a guanyar que perdre, llavors sentim repte, ganes i motivació. Hi ha dues maneres d’augmentar aquesta percepció de repte: tenir un pla per assolir l’objectiu i minimitzar les limitacions i maximitzar les oportunitats.

A més d’estar motivats, també és important saber motivar a les persones que tenim al voltant. I per això, disposem de diverses estratègies:

– Si donem allò que la gent necessita, la gent ens donarà allò que necessitem. Les persones necessitem seguretat, acceptació i sentit. Necessitem sentir-nos segurs i confiats, necessitem sentir-nos valorats i estimats i hem de creure que el que fem val la pena. Per donar seguretat, cal donar un mètode per a fer les coses. Per donar acceptació, un rol, una responsabilitat que et faci sentir importat. I per donar sentit, necessitem un motiu per fer les coses.

– La motivació és una VIP de la psicologia: Variar-Implicar-Premiar. Variar com fem les coses. Implicar a les persones en les decisions que les afecten. I premiar totes aquelles actituds i comportaments desitjables.

Motivar als col·laboradors que liderem és la primera tasca del gestor de persones.
 

(Visited 11 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Psicòleg, codirector del Programa Acb Next Valores. Ha treballat com a psicòleg de l’esport en el Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat. Autor dels llibres “La felicidad no es el objetivo” i “Aprender de los campeones”. Col·laborador UOC Alumni.