Els millors pòsters dels treballs de Pràcticum del grau de Psicologia

23 juliol, 2020
pósters prácticum psicología

La II Jornada de Pràcticum del grau de Psicologia que s’havia de celebrar al març, i que va ser cancel·lada per la situació de la pandèmia per la Covid-19, tenia prevista la presentació dels millors treballs del Pràcticum de les promocions 2016, 2017, 2018 i 2019 en format pòster.

Un recull de treballs presentats que van participar en un concurs que premiava el millor pòster per cada un dels àmbits. Els criteris per seleccionar els pòsters finalistes de cada àmbit són: a) organització del pòster; b) adequació al context comunicatiu i qualitat del contingut; c) correcció lingüística; d) estètica i; e) interès en el tema exposat amb relació a la pràctica psicològica.

La Comissió de Pràcticum, juntament amb l’equip docent de l’assignatura, han estat els encarregats de seleccionar els millors pòsters del Pràcticum de Psicologia, que tot seguit us presentem per a cada àmbit:

Psicologia Clínica i de la salut

Pòster guanyador:

Xavier Calderon, Roger: la vessant integral de la psicoteràpia centrada en la persona

Finalistes:

Sandra López Gallego. L’humanisme, la relació terapeùtica com a element generador de canvi

L’humanisme proposa la relació terapèutica com a eix principal que promou el canvi en psicoteràpia. Des d’aquest model és la relació significativa amb el terapeuta la que facilita l’autoconsciència i el canvi a través de la integració de les tres actituds bàsiques que va proposar C. Rogers (1981): l’acceptació positiva incondicional, la comprensió empatia i la congruència. La confiança en què les persones posseeixen un impuls innat cap a l’autorealització és un dels axiomes en els quals es fonamenta aquest model terapèutic.

Mercedes Muñoz. Practicum psicología clínica y de la salud en un CSMIJ. Fundación Orienta

En aquest pòster es recullen els aspectes més importants observats per una estudiant en pràctiques en un centre de salut mental infantojuvenil. D’aquesta manera, es descriu el centre, les tasques realitzades i observades en el marc de la teràpia cognitiu conductual, així com els seus impressions de les limitacions derivades de la integració de el centre en la xarxa de salut mental pública.

 

 

Carolina Chinchilla. Un modelo integrador en psicoterapia: la Terapia Dendros

El pòster resumeix la meva experiència durant el Pràcticum II de Psicologia: Descric el centre on vaig cursar les pràctiques, el seu enfocament teòric i manera de treball. Detallo en què va consistir la meva activitat al centre, amb sessions teoricopràctiques, seminaris de supervisió de casos i tasques intersessió. Mitjançant un esquema expressa les diferents treballs que vaig realitzar en compliment dels lliuraments necessàries per superar l’assignatura. I acabo amb algunes reflexions sobre la meva experiència. També incloc la bibliografia principal utilitzada per realitzar el treball.

Psicologia de l’educació

Pòster guanyador:

Georgina Perpiñà Martí. Emociona’t. Programa d’educació emocional i primària

El pòster reflecteix el treball realitzat durant el pràcticum I del grau de Psicologia en l’àmbit de Psicologia de l’Educació (curs 18-19). En aquest, es resumeix la intervenció que es va dur a terme (aplicació d’un programa d’educació emocional a Primària) exposant els objectius del programa, el seu contingut i els principals resultats.

Finalistes

Esther Mayo Doménec. Tractament global i integral en nens que pateixen TEA. Projecte d’intervenció psicoeducativa.

José M Mateu Piñero. Estratègies per a un canvi de paradigma a l’escola: de la integració a la inclusió. 

Àngels Rodríguez Pérez. Metodologia inclusiva per a l’atenció a la diversitat en l’educació secundària. Intervenció psicoeducativa a 1r d’ESO.

En aquesta intervenció es dissenya adhoc, s’implementa i s’avalua una proposta psicoeducativa duta a terme amb alumnat de 1r d’E.S.O d’un institut de màxima complexitat. Mitjançant la implementació i la hibridació de les metodologies d’aprenentatge actives amb contingut curricular, es pretén millorar l’autoeficàcia dels joves, la motivació, les relacions socials i el rendiment acadèmic, de manera que puguin assolir els objectius del curs i la seva felicitat. Les metodologies d’aprenentatge actives han millorat les relacions socials entre els i les joves, la motivació, sovint han preguntat, què tenim per avui?, i tot l’alumnat s’ha vist capaç d’assolir els objectius del curs amb aquesta metodologia.

Cristina Flores Ruzafa. Teràpia assistida amb gossos (Centre Teamar)

Diferents estudis han demostrat que el contacte amb altres espècies facilita la comunicació. Les persones amb TEA, a través dels vincles creats amb els animals, són capaces de deixar de banda les seves dificultats i amb l’ajuda del psicòleg acaben podent extrapolar els avenços a la seva vida quotidiana i a les seves relacions interpersonals.

 

 

Psicologia de la intervenció social

Pòster guanyador:

Anne Borràs. La inclusió des de l’exclusió?. Intervenció psicosocial de la salut mental.

Finalista:

Lorena Santana. De la mètrica a les emocions. El Pràcticum I com a materialització del canvi.

 

 

 

 

 

Psicologia del treball i les organitzacions

Pòster guanyador:

Gloria Morer Casterad. Psicologia Ψ- La ciència de l’ànima. El mite d’Eros i Psique aplicat al Pràcticum 

Visualització de l’assignatura del Pràcticum de Psicologia com el camí a recórrer per tal d’interioritzar la teoria i reflectir-la a la pràctica real de la professió, incloent una mirada a les dificultats, dubtes i incerteses personals viscudes al llarg del Pràcticum; tot això, des de l’amor a aquesta disciplina.

 
 
 
(Visited 36 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Editora i redactora de continguts dels Estudis
Comentaris
Deixa un comentari