Un estudi sobre la poca presència d’editores a la Wikipedia vol reduir el biaix en aquesta font d’informació clau

28 juny, 2018

Julio Meneses és l’investigador principal del projecte. Especialista en metodologia de la investigació en ciències socials i membre del grup de recerca GenTIC. En ser un projecte transversal, finançat per la Fundació la Caixa a la convocatòria del programa de recerca interdisciplinar de la UOC, hi intervenen professors d’altres Estudis de la UOC: Eduard Aibar (Humanitats), Sergi Fàbregues (Psicologia i Ciències de l’Educació), Núria Ferran (Ciències de la Informació i la Comunicació) i Julià Minguillón (Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions).

La baixa presència de dones editores a la versió castellana de la Wikipedia és el punt de partida de l’anàlisi que un grup d’investigadors d’Estudis diversos de la UOC està duent a terme durant aquest any 2018. La recerca parteix de l’estimació que només entre un 10 % i un 15 % de les persones que editen aquesta enciclopèdia digital són dones. Ara bé, d’acord amb investigacions de l’any 2017, la xifra podria ser superior tenint en compte que moltes dones decideixen no presentar-se com a tals en la seva pàgina d’usuari, ja sigui explícitament o implícitament.

Més enllà d’una estimació del nombre de dones involucrades en els processos d’edició de la Wikipedia en castellà, el que es proposa esbrinar aquesta investigació és per què hi ha dones que decideixen no participar o amagar la seva condició d’editores d’aquesta enciclopèdia oberta i, fins i tot, abandonar-la amb més freqüència que els homes. D’aquesta manera, el projecte vol identificar les causes i oferir recomanacions per a la comunitat que fa l’edició, contribuint a reduir el gran biaix de gènere existent a la que és la font d’informació més important avui a Internet.

La pregunta que vol contestar aquesta recerca és: quina és la presència real d’editores dones a la Wikipedia en castellà i per quines raons deixen de fer-ho en comparació amb els homes? Els objectius lligats a aquesta pregunta de recerca són:

– Establir un procediment per identificar el sexe dels editors a Wikipedia en castellà a partir de la informació que proporcionen a la seva pàgina personal.

– Analitzar les diferències de comportament dels editors en funció del seu sexe i establir possibles perfils mitjançant tècniques d’aprenentatge automàtic.

– Establir si hi ha àrees de coneixement cobertes per Wikipedia on el comportament dels editors és diferent en funció del seu sexe.

– Interpretar i comprendre les actituds i opinions de les editores de la Wikipedia respecte a les diferències de comportament de la resta d’editors.

Un desequilibri evident

Des de la seva concepció el 2001, el nombre d’editors en actiu de la Wikipedia ha crescut exponencialment fins el 2007, moment en què va començar a disminuir poc a poc. Aquest descens s’atribueix, d’una part, a la necessitat d’imposar regles pel correcte funcionament de l’edició de continguts i, de l’altra, a les tensions entre usuaris veterans i nouvinguts.

L’any  2011, Sue Gardner (en aquell moment directora executiva de la Fundació Wikimedia) va publicar al seu blog un article amb nou raons per les quals les dones no publiquen a Wikipedia. En el seu raonament, afirma que aquesta enciclopèdia virtual és un entorn dominat per homes, que fa que les dones se sentin discriminades tant pel contingut existent com per la comunitat d’editors. El propi cofundador de Wikipedia, Jimmy Wales, ha reconegut que tots els esforços per incorporar dones com a editores i que arribessin almenys al 25 % van fracassar.

Un laboratori obert

La Wikipedia és l’esforç col·lectiu més gran que mai ha creat la humanitat, ja que inclou gairebé 47 milions de pàgines en 288 versions lingüístiques diferents. Cada dia, editors a tot el món creen pàgines noves o milloren les ja existents a un ritme de 10 edicions per segon. És la 6a web més visitada d’Internet i és habitual que aparegui en la primera pàgina de resultats retornats pels cercadors. La versió castellana (la 9a en mida) ha superat les 1.375.000 pàgines recentment amb més de 100 milions d’edicions fetes per gairebé 5 milions d’usuaris diferents, dels quals gairebé 16.000 es consideren actius. La versió catalana es va crear a continuació de l’anglesa i conté més de 567.000 pàgines amb una comunitat de més de 1.600 usuaris actius.

Aquesta enciclopèdia digital ha esdevingut un laboratori obert únic, amb característiques especials pel que fa als seus usuaris, contingut i estructura, així com la interacció entre ells. Com a espai de col·laboració, és el resultat de la interacció dels editors que hi publiquen, supervisen i mantenen continguts. Qualsevol persona pot ser editora d’aquesta enciclopèdia a internet, ja sigui anònimament o bé identificant-se. Disposar de perfil aporta funcionalitats addicionals com ara participació activa a la comunitat.

(Visited 9 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Member of the Faculty of Psychology and Education Sciences and head of Learning Analytics at the eLearning Innovation Center, expert in analytical model development and results reporting.