Economia Social i Solidària, eina de transformació social

29 maig, 2017

Elsa Santamaría, directora del màster d’Ocupació i Mercat de Treball, dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació

L’Economia Social i Solidària (ESS) és una proposta política de transformació social; un moviment social emancipador amb unes pràctiques organitzatives i empresarials diferents de les empreses mercantils convencionals.

A Barcelona, l’any 2015 es van censar prop de 4.800 iniciatives socioeconòmiques de l’ESS en les quals hi havia més de 50.000 persones ocupades, segons les dades de l“Informe de l’economia social i solidària a Barcelona”. L’ESS a Catalunya ha sigut capaç d’afrontar la situació de crisi dels darrers anys sense faltar als seus principis, entre els quals calen destacar:

 • La participació democràtica horitzontal

 • La qualitat dels llocs de feina i la participació dels treballadors en la pròpia definició de la feina

 • La responsabilitat i inclusió social

 • I la responsabilitat ambiental

Actualment hi ha un gran debat sobre què és i què no és Economia Social i Solidària i quins són els aspectes i lògiques que la distingeixen de l’economia convencional. A l’Economia Social Solidària hi conflueixen tres sectors:

 • El tercer sector, que ve de la tradició protestantista d’Anglaterra i els Estats Units

 • L’economia social, que entronca amb l’economia cooperativista i que ve del segle XIX

 • L’economia solidària, que apareix els anys 80 vinculada a petites cooperatives de les Açores que manifesten explícitament la seva voluntat de diferenciar-se del que s’ha convertit, en alguns casos, el tercer sector.

L’ESS comporta noves formes de produir, distribuir i consumir, sota criteris com els que recull la Xarxa d’Economia solidària de Catalunya. Els criteris de la Xarxa són:

 • Retorn ambiental

 • Proximitat i comerç just

 • Transparència interna i externa dels salaris

 • Integració social

 • Participació en xarxes

 • Finances ètiques

 • Gestió de residus

 • Desenvolupament personal i professional

 • Adopció de mesures de conciliació laboral

 • Adopció de mesures de riscos laborals

 • Inversió en formació

 • Polítiques de paritat

 • Democràcia interna

 • Programari lliure

En resum, l’Economia Social Solidària permet la participació laboral en condicions més equitatives i no discriminatòries, sobretot de les dones i de col·lectius en risc d’exclusió social.

Aquestes són algunes de les idees destacades que, Joana Garcia Grenzner  va explicar en el seminari del Màster Universitari d’Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en l’àmbit laboral titulat: “Economia Social i Solidària: davant de quines possibilitats d’ocupació ens trobem”.

Vídeo disponible en aquest enllaç

(Visited 15 times, 1 visits today)
Autor / Autora