Coaching i entorn laboral

13 març, 2017

Teresa Rodeja, Professora col·laboradora del màster universitari d’Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en l’Àmbit Laboral

Estem immersos en una època de canvi permanent. En els diferents àmbits de la societat, sorgeixen demandes i necessitats d’acompanyament per mantenir i/o augmentar el benestar tant personal com professional. Entre altres disciplines d’intervenció, el coaching sorgeix com a resposta a aquestes demandes, i entra amb força com una metodologia innovadora, centrada en les persones i orientada a l’acció. Cada vegada més, en àmbits professionals, s’aposta per incorporar una metodologia que es focalitza en:

– Desenvolupar les habilitats i competències de les persones i equips per a una millor gestió i rendiment professional.

– Potenciar les fortaleses i les capacitats d’afrontament.

– Prendre consciència dels reptes i fixar objectius.

– Acompanyar a les persones per definir i canalitzar accions per la consecució d’objectius.

– Facilitar i promoure el canvi.

El coaching esdevé un magnífic recurs per donar resposta a entorns laborals canviants i generadors de noves realitats: aportant visió, valor i un marc de referència per acompanyar a les organitzacions a optimitzar la seva gestió en línia amb la seva pròpia missió, visió i valors. On les persones treballen orientades als objectius comuns i alhora són protagonistes del seu propi desenvolupament. A través del coaching, les empreses poden invertir en el desenvolupament de les persones, punt clau per retenir el talent, i en el seu compromís.

El coaching incideix en els processos de presa de consciència, facilitant el descobriment dels recursos interns, la definició de reptes i l’elaboració d’accions per aconseguir els objectius definits, a través d’una metodologia d’intervenció que incideix en la millora de la comunicació interna, l’augment de la confiança i el foment de l’autolideratge.

En els entorns laborals, el coaching facilita el desenvolupament de nous aprenentatges, acompanyant a les persones a sortir de la seva zona de confort, entre d’altres, per:

– Descobrir i optimitzar els seus recursos interns.

– Desenvolupar i millorar habilitats d’interrelació.

– Optimitzar i gestionar el temps.

– Situar-se i desenvolupar-se en diferents perspectives.

– Identificar i canviar creences limitadores.

– Prendre millors decisions.

– Desenvolupar habilitats de solució de problemes.

– Ampliar el mapa i la visió de l’entorn.

– Desenvolupar l’autoconsciència.

– Optimitzar les capacitats i fortaleses.

– Minimitzar les debilitats.

– Transformar impediments en oportunitats de creixement.

– Aprendre a delegar.

– Treballar en equip.

– Gestionar conflictes.

Cada vegada més, les empreses demanen persones que, més enllà de les competències tècniques i/o curriculars, desenvolupin les competències que tenen a veure amb la gestió emocional i la capacitat d’interrelació amb els altres.

Podem concloure, en aquest sentit, que el coaching ha arribat per quedar-se ja que és una de les metodologies més vàlides i eficaces per acompanyar a les persones en el desenvolupament i aprenentatge d’aquestes competències i facilitar la presa de responsabilitat, la millora de l’empatia, la generació de confiança, la creativitat i el talent, etc. En definitiva, acompanyar a les persones per assolir  més benestar tant personal com professional.

(Visited 13 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Professora col·laboradora del màster universitari d’Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en l’Àmbit Laboral.