Coneix les principals sortides professionals de la psicopedagogia

22 desembre, 2020
salidas profesionales de psicopedagogía Imagen: Rudamese en Pixabay

Article actualitzat a juny 2022

Molta gent creu que les i els professionals de la psicopedagogia només tracten nens amb dificultats d’aprenentatge, però la realitat és que aquesta disciplina va molt més enllà de la psicopedagogia en la infància. Avui dia, la psicopedagogia s’encarrega d’orientar les persones en totes les seves etapes de creixement i desenvolupament, atenent des de la seva educació més primerenca fins a les intervencions socials i preventives en l’època adulta i la tercera edat. A continuació t’expliquem totes les sortides professionals de la psicopedagogia i quins són els diferents àmbits de treball dels psicopedagogs i psicopedagogues.

Què és la psicopedagogia i per a què serveix?

Com veurem més endavant, la psicopedagogia s’ocupa de diferents àmbits d’actuació, entre els quals es troben: l’orientació vocacional, la inclusió o l’atenció a les necessitats educatives i el desenvolupament de programes socioeducatius en diferents entorns.

La intervenció psicopedagògica es centra en assessorar les persones en els processos d’aprenentatge i desenvolupament, estimulant les seves habilitats i facilitant-los les ajudes i els recursos necessaris. En general, les diferents àrees de treball que conflueixen en la psicopedagogia estan relacionades amb quatre eixos principals:

 • El disseny, desenvolupament i avaluació de plans i programes d’intervenció tant en un context d’educació formal, com també en el context sociocomunitari i fins i tot laboral (vinculat a empreses).
 • La inclusió i l’atenció a la diversitat. S’encarrega de dissenyar, implementar i avaluar estratègies de prevenció i millora tant a nivell de centre educatiu, com de professorat, com amb els alumnes i les seves famílies, tenint en compte la diversitat, la igualtat i les necessitats educatives i sempre des d’una perspectiva contextual i considerant la interacció de la persona amb l’entorn.
 • L’orientació acadèmica i professional. Consisteix en potenciar la maduresa vocacional de les persones, treballant a partir de les seves habilitats i proporcionant-los eines d’autoconeixement i presa de decisions.
 • L’acció tutorial. Es tracta de l’orientació psicopedagògica dins l’aula. Abasta àrees com la resolució de conflictes, la formació en valors, el desenvolupament d’habilitats socials i les tasques de conscienciació social .

Quins són els diferents àmbits de treball del professional de la psicopedagogia?

Tot i que la psicopedagogia va néixer dins dels contextos educatius formals (vinculats a l’educació reglada), cada vegada té més presència fora de l’àmbit escolar. Avui dia, la psicopedagogia no només es desenvolupa en el context educatiu, sinó que els àmbits de treball del psicopedagog inclouen els següents camps d’actuació:

 • Institucions familiars.
 • Contextos empresarials.
 • Centres d’educació per a adults.
 • Centres de formació i capacitació.
 • Programes de reinserció sociolaboral.
 • Associacions laborals i comunitàries.
 • Centres lúdics i recreatius.
 • Centres de prevenció i tractament de les addiccions.

Coneix totes les funcions del professional de la psicopedagogia

El psicopedagog o la psicopedagoga és un professional que està capacitat per a l‘orientació, l’assessorament i la intervenció social i educativa. El seu treball promou el desenvolupament integral de la persona, a nivell individual i comunitari, i vetlla per la qualitat i l’eficàcia dels processos d’aprenentatge.

En els seus diversos àmbits d’intervenció, aquestes són les diferents funcions d’un professional de la psicopedagogia

 • Diagnosticar necessitats psicopedagògiques en persones, grups i organitzacions.
 • Programar i avaluar accions socioeducatives en diferents contextos i entorns educatius, socials i laborals.
 • Gestionar i coordinar processos d’aprenentatge i desenvolupament personal.
 • Exercir la intervenció psicopedagògica per intentar millorar problemàtiques prèviament identificades.
 • Assessorar i orientar el desenvolupament de processos d’aprenentatge, atenent la diversitat i afavorint la igualtat d’oportunitats.
 • Dissenyar i implantar programes i activitats educatives que s’ajustin a les necessitats de persones i col·lectius específics.
 • Dur a terme accions de prevenció per evitar situacions de risc.
 • Acompanyar processos de canvi i formació en grups o institucions educatives, facilitant l’atenció a la diversitat.
 • Implementar la recerca com a competència per a la millora de la pròpia pràctica professional.

Quines són les sortides professionals de la psicopedagogia?

Avui dia, les sortides professionals de la psicopedagogia són múltiples i molt variades. I és que un professional de la psicopedagogia pot accedir a diferents llocs de treball en diferents sectors i àmbits laborals. A continuació t’expliquem les sortides laborals de la psicopedagogia, classificades en funció dels diferents àmbits de treball del psicopedagog.

en qué puede trabajar un psicopedagogo
 
 
 

Sortides de la psicopedagogia en l’àmbit formal

L’àmbit formal abasta els diferents processos formatius convencionals i legalment establerts pels quals passen els alumnes i les alumnes. Així doncs, quan parlem d’àmbit o educació formal ens referim a la formació reglada que s’emmarca dins d’un marc legal i administratiu homologat (per accedir a llocs de treball vinculats a aquest àmbit cal consultar les condicions que defineix l’Administració).

Aquestes són les sortides professionals de la psicopedagogia en l’àmbit formal:

 • Orientació d’alumnes amb dificultats d’l’aprenentatge.
 • Assessorament en gabinets i departaments d’orientació psicopedagògica.
 • Coordinació de programes d’atenció a la diversitat.
 • Facilitació de processos de transició entre nivells educatius.
 • Coordinació de projectes educatius en diferents entorns.
 • Professionalització de el disseny, desenvolupament i avaluació de plans d’orientació.

Cal tenir en compte que les sortides de la psicopedagogia no només tenen a veure amb l’experiència professional i els estudis especialitzats, sinó també amb el grau que s’hagi estudiat prèviament. Així doncs, en l’àmbit formal, els llocs on pot treballar un psicopedagog dependran en funció de la seva llicenciatura o titulació de grau.

Sortides laborals de la psicopedagogia en l’àmbit sociocomunitari

L’àrea sociocomunitària és un altre dels àmbits de treball dels professionals de la psicopedagogia. En l’àmbit sociocomunitari, aquestes són les sortides laborals de la psicopedagogia:

 • Educació i orientació d’adults.
 • Coordinació psicopedagògica en l’àmbit esportiu.
 • Assessorament de programes de reinserció sociolaboral.
 • Coordinació de programes en centres penitenciaris.
 • Mediació en la resolució de conflictes familiars, comunitaris i interculturals.
 • Orientació en processos d’adopció i formació de famílies d’acollida.
 • Direcció de programes educatius de prevenció sanitària.
 • Assessorament especialitzat en l’atenció i prevenció de la drogoaddicció.
 • Orientació en programes d’atenció a la infància i l’adolescència.
 • Coordinació de programes i activitats socioculturals per a gent gran.

Sortides professionals de la psicopedagogia en l’àmbit laboral

Els i les professionals de la psicopedagogia també poden orientar la seva carrera professional cap al sector dels recursos humans. Aquests són els llocs en els quals pot pot treballar un psicopedagog en l’àmbit laboral:

 • Assessorament de recursos humans.
 • Coordinació de programes de formació per a empreses.
 • Direcció de polítiques d’inserció laboral.
 • Formació de formadors.
 • Dinamització d’espais i recursos per a la investigació.
 • Direcció i coordinació de plans d’igualtat.

Descobreix el màster universitari en Psicopedagogia de la UOC

El pla d’estudis del màster en Psicopedagogia de la UOC  pretén dotar els estudiants de les eines necessàries per estudiar la interacció entre els subjectes (llegiu institucions educatives, professionals, usuaris de serveis, etc …) i els contextos educatius en què es troben. En aquest sentit, el diagnòstic es converteix així en una part de l’avaluació psicopedagògica, però no en el seu eix central.

L’objectiu és formar estudiants perquè adoptin un posicionament crític que els porti cap a noves estratègies, aproximacions i models d’intervenció basats en una intervenció contextual, holística o global i lluny d’un enfocament clínic. Més enllà d’això, el seu pla d’estudis integra la recerca com una competència professional fonamental per millorar les intervencions educatives. Amb aquesta finalitat, es presta una especial atenció al paper que tenen les evidències científiques a l’hora de prendre decisions.

D’altra banda, la innovadora metodologia d’aquest màster planteja una formació col·laborativa i basada en projectes. D’aquesta manera, des del primer moment s’orienta a l’estudiant cap al seu futur laboral, enfocant cap a les sortides professionals de la psicopedagogia que millor s’ajustin a les seves preferències i habilitats.

(Visited 176 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Redactora de cotenidos.
Comentaris
Nerea20 novembre, 2021 a les 5:22 pm

Bona tarda! Després de llegir aquest article m’ha sorgit un dubte. Per exercir a l’àmbit sociocomunitari és imprescindible tenir una titulació en psicologia o pedagogia? O això només és a l’àmbit formal/educatiu?

Respon
Deixa un comentari