Cap a una promoció 2.0 de la salut

21 novembre, 2016

Manuel Armayones, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació.

La promoció de la salut és “el procés que permet a les persones incrementar el control sobre la seva salut per a millorar-la”, segons va establir l’OMS el 1986. Abasta no només les accions dirigides directament a augmentar les habilitats i capacitats de les persones per a l’automaneig de la seva salut , sinó també les dirigides a modificar les condicions socials, ambientals i econòmiques que tenen impacte en els determinants de salut.

La promoció de la salut, i concretament la promoció d’estils de vida saludables entre els ciutadans, es basa en una sèrie d’idees clàssiques com:

– aconseguir que els canvis derivats dels programes de prevenció siguin permanents,

– mantenir els ciutadans motivats contínuament,

– basar-se en teories clàssiques i ben establertes,

– i a més pensar en intervencions de tipus comunitari que sobre la base de campanyes informatives poden persuadir la població que abandoni hàbits poc saludables i adquireixi aquells que li proporcionaran una millor salut.

Però la realitat és que tot i els esforços que desenvolupen administracions i tot tipus d’organitzacions, problemes com l’obesitat o els problemes coronaris no deixen d’augmentar en la nostra societat.

Potser ha arribat el moment de plantejar-se canvis importants en la manera en què es promouen hàbits saludables en la societat del coneixement i per això considerem que s’ha d’evolucionar en diversos fronts:

– respectant, però posant en qüestió la validesa de teories pre-internet que potser ja no reflecteixen les característiques del ciutadà actual,

– tenint en compte la hiperconnexió, la saturació de missatges als quals s’està sotmès, les pressions, de vegades contradictòries, entre missatges,

– i tot això sense oblidar l’endèmica falta de temps i barreres derivades del mateix que impedeix, i gairebé proscriu, dedicar temps a l’autocura real.

Per adaptar-se als requeriments de la societat actual són necessaris:

– abordatges àgils, tant a nivell de la posada en marxa i avaluació de campanyes basades en teories com la de BJ Fogg (Fogg Behavior Model),

– la personalització absoluta de les campanyes de promoció,

– la incorporació d’aspectes de gamificació en les propostes,

– o la incorporació de funcionalitats derivades de les teories sobre adquisició, manteniment i extinció d’hàbits.

En definitiva el repte no és altre que reflexionar sobre la necessitat d’adaptar l’abordatge teòric de la intervenció sobre la promoció d’hàbits de vida saludable a les expectatives i necessitats del ciutadà del segle XXI.

Aquestes són algunes de les reflexions que vaig compartir en la trobada Health4good de DKVSeguros on més de 20 ponents vam presentar les tendències sanitàries que estan revolucionant el món sanitari.

(Visited 10 times, 1 visits today)
Autor / Autora