15 sortides professionals de la psicologia

11 desembre, 2020
sortides professionals de la psicologia Font: Tim Mossholder a Unsplash

S’acostuma a pensar que la pràctica de la psicologia es limita a la consulta privada clàssica. Però ja fa molts anys que les especialitzacions van molt més enllà: la disciplina s’ha fet present en quasi tots els àmbits de la vida individual i social. A continuació, oferim 15 sortides professionals de la psicologia, algunes de les diverses a les què es pot dedicar un psicòleg o una psicòloga, de les més consolidades a les més punteres.

Podeu consultar els requisits formatius reglats i no reglats per a exercir en els diferents àmbits a la infografia ‘Sortides professionals del grau de Psicologia’ (veieu final de l’article).

Psicologia general sanitària

La psicologia general sanitària inclou la pràctica de la psicologia en tots els seus vessants, tant en l’avaluació, diagnòstic i intervenció de problemes psicològics com en forma de promoció i prevenció. El context d’intervenció es limita a l’àmbit clínic privat, sigui en consulta particular o com a psicòleg o psicòloga en institucions, fundacions, etc. Aquesta sortida pot tenir diferents especialitzacions: abordatge de patologies concretes, teràpies de parella o família, centres de rehabilitació, atenció a la discapacitat, programes per a persones en situació de risc, atenció al menor, etc.

Especialitat en psicologia clínica

Igual que l’anterior, es tracta de la pràctica de la psicologia clínica i de la salut en totes les seves dimensions i aplicabilitats, però en aquest cas el context d’intervenció pot ser tant públic com privat. Així doncs, el o la psicòloga clínica és l’única figura que pot exercir professionalment en centres i serveis hospitalaris o relacionats amb ells: unitats hospitalàries, centres de salut mental (CSMA i CSMIJ), hospitals i centres de dia, etc.

Psicologia educativa

L’objectiu d’aquesta sortida professional de la psicologia és facilitar el desenvolupament dels/de les alumnes en tots els aspectes de la seva formació. Especialment, són importants les tasques de suport als alumnes que, per qualsevol motiu, necessitin una atenció específica. A més a més, els orientadors o orientadores poden elaborar avaluacions i informes psicopedagògics i donar suport a l’equip docent i directiu del centre educatiu. El màster universitari de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes (UPF-UOC) ofereix l’especialització d’Orientació Educativa, necessària per treballar en centres públics.

Per a saber-ne més: pàgina de l’especialitat d’Orientació Educativa del Màster de Professorat UPF-UOC

Prevenció de riscos laborals

Els i les psicòlogues que trien aquesta especialització es dediquen a la prevenció de problemes de salut relacionats amb la feina. Avaluen els factors que afecten positivament o negativa a l’entorn laboral i proposen les mesures preventives necessàries per evitar problemes com l’estrès, l’assetjament laboral o el burnout. Quan la prevenció de riscos laborals inclou la psicologia, el benestar del treballador té més garanties i s’eviten accidents.

Psicologia jurídica i forense

Aquest àmbit professional treballa en les relacions entre el món del dret i la psicologia. Per fer-ho, és necessari que els professionals tinguin una bona formació en teoria del dret i en la legislació pertinent. Comprèn tasques d’investigació, explicació, avaluació, prevenció i assessorament de qüestions relacionades amb la psicologia en entorns diversos (tribunals, centres penitenciaris, forces armades…). Alguns exemples en serien l’avaluació de la víctima, l’assessorament en prevenció de delictes o l’assessorament de testimonis i jurats.

Psicologia d’emergències i catàstrofes

Davant d’esdeveniments crítics com accidents, atemptats, homicidis, suïcidis o desastres naturals és important la intervenció especialitzada. Són situacions en què la salut mental de les víctimes i els seus entorns es veu molt amenaçada, i cal un suport psicològic fort. Poden ser emergències que afectin una sola persona o bé a amplis sectors de la societat que requereixin equips de psicòlegs més grans.

Per a saber-ne més: Quan la formació és la urgència: psicologia en emergències

Psicologia de l’esport

Aquesta especialització tracta d’afavorir els millors resultats possibles en la pràctica dels i les atletes alhora que s’assegura el seu benestar. També s’adrecen els aspectes socials de la participació en activitats esportives i les organitzacions de promoció de l’esport. Els psicòlegs i psicòlogues de l’esport no atenen exclusivament els i les esportistes, sinó que també poden assistir entrenadors, familiars i administradors d’esportistes de tots els nivells (des de joves principiants fins als olímpics).

Psicogerontologia

La psicogerontologia és la disciplina que tracta amb el procés d’envelliment i la vellesa (és a dir, les diferències individuals atribuïbles a l’edat). La funció d’aquesta sortida professional de la psicologia és aplicar i desenvolupar coneixements que millorin el benestar de les persones grans i les seves cuidadores o cuidadors. També estudien com construir ambients favorables per a tots ells. Els i les psicogerontòlogues treballen de costat amb altres professionals de la gerontologia en àmbits diferents, des de les residències i centres de dia fins a les associacions i grups de recerca que desenvolupen nous models de cures per a aquestes persones i els  donen suport.

Per a saber-ne més: Envelliment a casa en temps de pandèmia: nous models de cures.

Psicologia del trànsit i la seguretat

Els professionals que es dediquen a la psicologia del trànsit i la seguretat s’encarreguen d’avaluar les persones que volen conduir o dur a terme activitats de risc (tenir una arma de foc o un animal perillós, pilotar una embarcació o avió, treballar en el transport ferroviari o naval, etc.). Han de detectar les persones que no són aptes per tal de prevenir possibles accidents. En el cas de la psicologia del trànsit, també són importants les tasques d’educació viària infantil, les tècniques de rehabilitació i les campanyes de sensibilització.

Neuropsicologia

La neuropsicologia estudia la relació entre el funcionament del cervell i la conducta. Aquest estudi és important per entendre tant el funcionament normal del cervell com les alteracions causades per una lesió cerebral, una alteració del neurodesenvolupament o una malaltia neurodegenerativa. Des de la neuropsicologia es porta a terme una avaluació per tal de determinar quines àrees es troben alterades i quines preservades per tal de dissenyar processos de rehabilitació efectius i realistes. L’objectiu és disminuir l’impacte de les alteracions en la vida quotidiana, i augmentar la independència funcional i la qualitat de vida de la persona afectada i els seus familiars. 

Per a saber-ne més: màster universitari en Neuropsicologia de la UOC

Atenció a la diversitat funcional

Diversitat funcional
Font: Max Bender a Unsplash

Les persones amb diversitat funcional s’han d’enfrontar a moltes barreres en el seu dia a dia, però no totes elles són físiques. Les seves dificultats socials, afectives, educatives, lúdiques o laborals s’han d’atendre amb igual o més atenció. L’acompanyament psicològic fomenta el benestar de les persones amb diversitat i promou la seva autodeterminació i desenvolupament. Sovint, és la manca de coneixement de la població sobre les discapacitats el que evita que participin plenament i efectiva en societat. Per aquest motiu, no només s’atenen les persones amb diversitat funcional, sinó que es tracta amb familiars, professors/es i altres persones properes i es promou la sensibilització en general.

Per a saber-ne més: Com s’ho fa l’alumnat amb discapacitat per tenir èxit a la UOC?

Psicooncologia i cures pal·liatives

Les persones que han viscut de prop o de primera mà un càncer estan sotmeses a molt trasbals emocional. L’objectiu d’aquesta sortida professional de la psicologia és acompanyar els pacients i les famílies durant el diagnòstic, el tractament, la supervivència, la recaiguda o el final de la vida. S’han de tenir en compte els factors implicats en el benestar o el patiment de la persona afectada i el seu cercle proper, així com l’evolució de la malaltia. 

Per a saber-ne més: Com fer front al càncer.

Psicologia del treball i les organitzacions

El o la professional de la psicologia del treball i les organitzacions analitza i intervé en les pràctiques laborals per a crear les condicions òptimes que permeten a les organitzacions avançar cap a espais laborals més efectius i amb una millor qualitat de vida. Un dels seus principals objectius és posar les bases perquè les organitzacions fomentin el benestar de les persones que hi treballen. D’altra banda, es dedica a l’anàlisi, diagnosi i intervenció del món del treball per dinamitzar-lo en relació amb el context polític, cultural i econòmic. Entre els seus objectius prioritaris estan la inclusió de les persones treballadores i la consecució de la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral. 

Per a saber-ne més: Organitzacions ètiques i sostenibles: què les caracteritza i per què són necessàries.

Psicologia de la intervenció social

Aquesta especialització de la psicologia social analitza i actua sobre la diversitat dels contextos socials (col·lectius, comunitaris o grupals). Es tracta d’atendre la complexitat social i abordar les diferents problemàtiques socials amb la finalitat de promocionar el benestar de les persones i transformar les condicions socials, sobretot d’aquelles que tenen menys recursos o corren més riscos. Es tracta d’un camp molt interdisciplinari que requereix tasques molt variades. Això engloba el treball amb famílies i infants en situació de risc, l’atenció relacionada amb moviments migratoris, refugi i asil, les problemàtiques relacionades amb el canvi climàtic, etc. 

Atenció a les drogodependències

Malgrat la seva relació amb altres psicologies, l’atenció a les drogodependències és una sortida professional de la psicologia que exigeix una especialització. Diagnosticar i tractar les addiccions produïdes per drogues psicoactives és una feina complexa, que implica acompanyar persones que sovint es troben en situacions molt difícils. L’atenció es pot fer des de diversos espais: associacions i comunitats terapèutiques, centres d’inserció social, unitats de desintoxicació, centres de reducció de danys o unitats de patologia dual, entre d’altres. La psicologia també té un paper important en la prevenció de les drogodependències.


Requisits per exercir en les diferents sortides professionals de Psicologia

sortides professionals del grau de psicologia

A més d’aquestes quinze sortides professionals de la psicologia, la disciplina té altres especialitats interessants: la psicologia afirmativa (que s’ocupa dels problemes específics de les persones LGBTQ+), la psicologia perinatal o l’atenció al dol. Us convidem a explorar-les al grau de Psicologia de la UOC

(Visited 696 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Redactora col·laboradora dels Estudis
Comentaris
Deixa un comentari