Producció i direcció en gestió cultural

27 de juliol de 2015

CATALÀ

L’assignatura Producció i direcció en gestió cultural del nou Màster de Gestió Cultural UOC-UdG està dissenyada per oferir als estudiants coneixements pràctics de producció i direcció en el camp de la cultura necessaris per poder aplicar en els seus projectes professionals de futur.

Es tracta de diferents eines que compaginen l’arquitectura necessària per ser capaç de desenvolupar projectes en el camp professional. És una assignatura de caràcter teòrico-pràctic adreçada molt especialment als i les estudiants que busquen en el Máster una via d’accés a la professió. Hi trobarem recursos i orientacions per a la direcció en un sentit ampli i la producció cultural en diferents subsectors.


 

CASTELLANO

La asignatura Producción y dirección en gestión cultural del nuevo Máster de Gestión Cultural UOC-UdG está diseñada para ofrecer a los estudiantes conocimientos prácticos de producción y dirección en el campo de la cultura necesarios para poder aplicar en sus proyectos profesionales de futuro.

Se trata de diferentes herramientas que compaginan la arquitectura necesaria para ser capaz de desarrollar proyectos en el campo profesional. Es una asignatura de carácter teórico- práctico dirigida muy especialmente a los y las estudiantes que buscan en el Máster una vía de acceso a la profesión. Encontraremos recursos y orientaciones para la dirección en un sentido amplio y la producción cultural en diferentes subsectores.

(Visited 93 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari