Presentació de l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural (AGCIB)

5 de maig de 2016

Iniciam una nova col·laboració en aquest blog, fruit de la renovació del conveni marc que es signà el passat mes de març entre l’associació i la Universitat Oberta de Catalunya.

Què és l’AGCIB? L’associació de Professionals de la Gestió Cultural de les Illes Balears va néixer al 2005 com una iniciativa d’un grup de gestors culturals amb l’objectiu de reflexionar, difondre i treballar en xarxa per la nostra professió i el seu coneixement públic i reconeixement institucional.

Els objectius que es planteja l’Associació Professional de la Gestió Cultural de les Illes Balears. Queden recollits als seus estatuts a aquests punts:

 1. Reforçar la consolidació de la figura professional del gestor cultural.
 2. Promoure el debat i la reflexió sobre temes d’interès col·lectiu en el camp de les polítiques i la gestió cultural.
 3. Afavorir l’intercanvi d’informació, d’idees i d’experiències, així com la formació entre els seus membres.
 4. Esdevenir un òrgan d’interlocució amb els organismes de formació en gestió cultural
 5. Esdevenir un òrgan d’interlocució amb les institucions públiques i privades en l’àmbit de la gestió cultural.
 6. Assolir el reconeixement de la professió per part de les administracions públiques i entitats oficials.
 7. Vincular l’associació a altres iniciatives similars.

Representació territorial Estem representats la totalitat de les Illes Balears. Tenim representació a Eivissa, Menorca i Mallorca, volem afavorir la inclusió a Formentera.

Qui conforma l’associació? Un col·lectiu al voltant de 65 gestors i les seves respectives empreses, que en la seva vida professional treballen en diferents entitats culturals o empreses que aglutinen des de entitats privades socio-culturals, empreses de gestió, centres culturals, museus, fundacions, departaments de cultura d’institucions públiques, etc. Representen àmbits molt diferents: patrimoni, socio-cultural, arts plàstiques, arts escèniques, música, arts audiovisuals i literàries, gestió d’equipaments,…

2015 – Una nova etapa. En març de 2015 s’inicia una nova etapa amb l’elecció d’una nova directiva, composada per:

 • President: Miquel Martorell
 • Vicepresidenta: Amanda Corral
 • Secretari: Andreu Carles López
 • Tresorer: Marcelino Minaya
 • Vocal: Gabriel Amer
 • Vocal: Teresa Miquel
 • Vocal per Menorca
 • Vocal per Pitiüses

L’associació després de passar una crisi molt forta al sector illenc, arranca amb forces renovades. Actualment ens centrem en els següents eixos:

 • Revitalitzar i consolidar el funcionament intern, després de la crisi del sector.
 • Ser un referent en les Illes Balears en la gestió cultural i crear llaços de gestió amb les institucions. Ens hem reunit amb tots els responsables institucionals i s’estan elaborant projectes de col·laboració.
 • Permetre un espai pel creixement del gestor. S’han incrementat considerablement el nombre d’associats en els darrers mesos.
 • Fomentar la formació dels associats, mitjançant activitats generades dins la pròpia associació, utilitzant el capital de coneixement que tenen els seus membres. El renovat acord amb la UOC n’és un clar exemple.
 • Preparar una Fira de Gestió Cultural de Balears, en el sentit d’informar de l’ampli ventall de professionals i empreses de gestió que tenen les nostres illes.
 • Involucrar-nos en l’aglutinament de les Indústries culturals i creatives.

Diàleg institucional – Òrgan de consulta
Després de molts anys estam presents al Consell Social de la ciutat de Palma, òrgan de consulta i participació de l’Ajuntament de Palma com a únic ens de caire cultural i professional.

Al mateix temps, mantenim contacte directe amb les institucions culturals i ens prestam a ser òrgans de consulta i experts convidats en concursos, ponències i processos participatius.

Recentment ens han convidat a la taula de reflexió de la Fundació Palma Espais d’Art, per a redefinir el model de gestió dels principals centres expositius d’arts plàstiques públics de la capital.

Balears, un possible far cultural de la Mediterrània
En una recent entrevista, Miquel Martorell, President de l’associació, reflexionava sobre les possibilitats de la gestió integrada de l’oferta cultural a Balears.

“S’està notant un canvi de sensibilitat dels nous responsables de les polítiques culturals en referència a la gestió de centres, espais, línies estratègiques enfocades al turisme cultural i al patrimoni. Ara bé, encara manca un llarg camí per a integrar les indústries culturals i creatives dins les dinàmiques econòmiques i de gestió de les ciutats i a les quatre illes. Les possibilitats són immenses i es tenen els ingredients per a ser un far cultural dins la Mediterrània.” Com deia Miquel Martorell, ara és necessari “creure-ho de veritat”.

Una nova col·laboració L’associació de Professionals de la Gestió Cultural de les Illes Balears, a través d’aquesta nova col·laboració, vol donar-vos a conèixer iniciatives i temes de gestió cultural d’actualitat a les Illes. Que aquesta col·laboració, sigui una de moltes. Salut i cultura!

Altres dades:
Associació de Professionals de la Gestió Cultural de les Illes Balears
Local social: espaifleming – Plaça Alexander Fleming, 17 A Baixos
07004 Palma (Illes Balears)
CIF: G57358244 – gestorsculturalsib@gmail.com
http://www.gestorsculturalsib.org
Facebook: facebook.com/gcib
Twitter: @agcib 
Skype: gcibib

(Visited 23 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari