Intervenció i acció en Gestió Cultural

4 de febrer de 2016

intervencio i accioCATALÀ

Una assignatura diferent. Una assignatura en la que l’estudiant es confronta de manera activa i personalitzada a la realitat de la gestió cultural.

Més enllà d’unes pràctiques, aquí cal saber identificar, localitzar, participar de i realitzar activitats culturals reals, que evidenciïn el domini de competències en la intervenció efectiva en el camp de la gestió i les polítiques culturals. A l’assignatura del Màster de Gestió Cultural UOC-UdGIntervenció i acció en Gestió Cultural” és el mateix estudiant qui proposa les accions que portarà a terme durant el període lectiu sota el seguiment d’un professor qui orientarà el treball i la forma de fer de manera totalment personalitzada. En definitiva es tracta d’evidenciar que es disposa de la competència escollida per l’efecte de la pràctica. Per tal d’ajudar i fer el seguiment dels estudiants,  utilitzarem  la metodologia del portafolis,  consistent  en una aplicació interactiva on l’estudiant va dipositant en forma de “carpetes” els seus treballs, produccions o “evidències”, de diferent índole i format.

Per a qui té més experiència és la possibilitat de demostrar, aprofundir i d’investigar en camps propis o adjacents al seu habitual. Per a qui comença en la professió serà una oportunitat única d’entrar en el sector d’una manera lligada a la realitat quotidiana.


CASTELLANO

Una asignatura diferente. Una asignatura en la que el estudiante se confronta de manera activa y personalizada a la realidad de la gestión cultural.

Más allá de unas prácticas, aquí hay que saber identificar, localizar, participar y realizar actividades culturales reales, que evidencien el dominio de competencias en la intervención efectiva en el campo de la gestión y las políticas culturales. En la asignatura del Máster de Gestión Cultural UOC-UdGIntervención y acción en Gestión Cultural” es el mismo estudiante quien propone las acciones que llevará a cabo durante el periodo lectivo bajo el seguimiento de un profesor que orientará el trabajo y la forma de hacer de forma totalmente personalizada. En definitiva se trata de evidenciar que se dispone de la competencia escogida por el efecto de la práctica. Para ayudar y hacer el seguimiento de los estudiantes, utilizaremos la metodología del portafolios, consistente en una aplicación interactiva donde el estudiante va depositando en forma de “carpetas” sus trabajos, producciones o “evidencias”, de diferente índole y formato .

Para quien tiene más experiencia es la posibilidad de demostrar, profundizar e investigar en campos propios o adyacentes a su habitual. Para quien empieza en la profesión será una oportunidad única de entrar en el sector de una manera ligada a la realidad cotidiana.

(Visited 82 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari