El projecte d’innovació del mes és…

14 de juny de 2012

Tal com és habitual, amb l’objectiu de difondre i compartir el coneixement que es genera a la Universitat, en cada butlletí parlem amb els responsables d’un dels projectes d’innovació que s’hi duen a terme perquè ens el presentin.

Com sabeu, una de les prioritats del Pla estratègic de la UOC és fomentar la innovació com a sistema i cultura de transformació contínua en tots els àmbits de la Universitat. Per tal de contribuir a assolir aquest objectiu, la UOC, des del Vicerectorat de Recerca i Innovació, ha posat en marxa l’edició de diverses convocatòries internes que tenen com a finalitat fer emergir iniciatives i projectes d’innovació en els àmbits de la docència, la tecnologia i també l’organització i la gestió.

Aquesta vegada hem parlat amb Alba Colombo, professora dels Estudis d’Arts i Humanitats, perquè ens expliqui una mica més el projecte SIMULACRE: nou concepte de pràctiques e-learning.

Quina motivació hi ha darrere d’aquest projecte i com s’ha dut a terme?

Bàsicament la problemàtica que trobem tots els professors de programes acadèmics que tenen una orientació pràctica i que impartim la docència en entorns virtuals. Per tant, aquesta proposta d’innovació docent vol incidir en el camp de les pràctiques dins l’àmbit professional convidant els estudiants a enfrontar-se amb reptes de la gestió d’institucions, empreses i entitats culturals reals a partir d’un entorn d’aprenentatge virtual (e-learning).

Fins ara, aquesta complexitat generada en les assignatures de pràctiques s’ha resolt amb plantejaments enginyosos i innovadors, com ara l’anàlisi d’estudis de cas des del punt de vista teòric o les pràctiques virtuals en col·laboració amb institucions. A la UOC les pràctiques virtuals institucionals són les pràctiques en què l’estudiant treballa tutoritzat per una institució en una recerca especifica que la institució proposa. Aquestes investigacions són pactades entre la institució i el professor responsable de l’assignatura i es duen a terme virtualment i amb comunicació directa entre el tutor de la institució, l’estudiant i el professor. La reflexió sobre aquestes experiències ha estat positiva en molts aspectes, encara que els punts febles que se’n poden destacar són:

  • El poc contacte dels estudiants amb els professionals de les institucions, especialment en els àmbits directius.
  • El fet de centrar el treball en aspectes de recerca de caire més aviat teòric o informatiu.
  • La llunyania del treball de pràctiques dels aspectes més rellevants de la gestió cultural, com ara la programació, la presa de decisions o la resolució de conflictes.

Amb qui heu treballat el projecte?

El projecte ha estat un treball comú portat a terme entre l’equip propi de la Universitat, en el qual hem col·laborat els professors dels Estudis d’Arts i Humanitats Muriel Gómez, Marc Gil i jo mateixa, i els equips de les institucions que han estat partícips del projecte: Museu Picasso de Barcelona, Museu d’Arqueologia de Catalunya, Tria Llibres, FiraTàrrega i Icono Serveis Culturals.

Quines aplicacions pot tenir?

El projecte Simulacre ha volgut ser una primera proposta del que poden ser les pràctiques virtuals simulades, desenvolupades mitjançant un model pedagògic innovador de pràctiques, en un entorn virtual, que permet als estudiants enfrontar-se a situacions reals complexes d’institucions, empreses i entitats reals, donant-los la possibilitat d’interactuar-hi i prendre decisions, fomentant l’esperit emprenedor, la creativitat i el treball en equip. Per a desenvolupar aquest model pedagògic, Simulacre planteja una metodologia que combina la teoria dels jocs de simulació com a estratègia d’aprenentatge, la resolució de problemes (problem solving) i l’aprenentatge cooperatiu. Per tant, aquest model pot ser interessant per a tots els professors que es trobin davant del repte de les pràctiques virtuals.

Quins són els primers resultats que s’han obtingut i quan penseu que els podreu aplicar?

Durant la primera edició de l’aplicació de Simulacre a les aules de pràctiques del màster universitari de Gestió cultural de UOC-UdG-UiB es va fer un procés d’avaluació del model Simulacre per mitjà de la combinació entre l’avaluació a partir de les competències del projecte i l’avaluació dels objectius del projecte.

Segons les primeres dades analitzades es pot afirmar que les competències que desenvolupa més aquest model són la capacitat de resolució de problemes (amb un 65% dels alumnes amb bones qualificacions), seguida per la competència relacionada amb la presa de decisions (63% dels alumnes) i per la competència relacionada amb l’anàlisi crítica (61% dels alumnes). També és important destacar que aquesta última competència és la que té un nombre més alt d’estudiants amb la màxima qualificació (A): 43 alumnes.

Quina difusió del projecte heu previst fer?

Ara com ara treballem en alguns articles per publicar-los en diverses revistes científiques tant nacionals com internacionals, i també és prevista la participació en les Jornades d’Innovació.

(Visited 12 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari