Revolucionant la teràpia de parella a través de la realitat virtual

26 abril, 2024
teràpia de parella i realitat virtual Imatge Unsplash

En un món on l’avanç de la tecnologia és evident, la realitat virtual emergeix com una eina que promet revolucionar la manera en què ens relacionem, millorant l’empatia i la comprensió interpersonal. Alguns projectes i estudis -com els de la Sofía Seinfeld, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació- ja evidencien el potencial d’aquesta tecnologia per transformar la nostra relació i percepció amb l’entorn que ens envolta.

El projecte Revibe, liderat per Adrián Montesano, també professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, és una altra evidència clara del potencial d’aquesta tecnologia. Ara aquest projecte busca voluntaris per provar aquesta emocionant eina i ser part d’un canvi significatiu en la forma en què ens connectem amb els altres.

I és que aquesta iniciativa representa una innovació significativa en el camp de la teràpia de parella. Mitjançant l’ús de la realitat virtual, ha donat lloc a la creació de Revibe (Realitat Virtual Immersiva i Benestar Emocional), una plataforma dissenyada concretament per treballar amb parelles en teràpia. Aquesta eina pionera permet als usuaris generar l’efecte d’intercanvi d’identitats en temps real entre dues persones utilitzant tècniques com la creació d’avatars virtuals personalitzats. 

Com es pot comprovar en les següents imatges, Revibe utilitza exercicis davant del mirall virtual. Primerament, s’inicia un exercici d’encarnació amb el mateix avatar i posteriorment amb l’avatar de la parella fins que comença la il·lusió de l’intercanvi d’identitats.

En la primera imatge es veu la sala individual amb el mirall i la selecció d’avatars, i en la segona, la sala conversacional on els avatars interactuen. 

teràpia de parella i realitat virtual (Revibe)

En aquest context, hem volgut profunditzar en el coneixement i la investigació de l’Adrián Montesano, líder del projecte, amb una entrevista per conèixer més a fons la teràpia de parella a través de la realitat virtual. 

La diversitat de gènere és un aspecte molt important a considerar en el disseny i implementació d’eines com Revibe. Com s’ha tingut en compte aquesta qüestió en el disseny i implementació de l’eina?

A Revibe tenim integrat un sistema de generació d’avatar i hem escollit aquella solució de mercat que ens donava una representativitat més gran de diferents tipus de cossos, d’expressions i de gènere que hi ha. Aquests han estat uns factors decisius per desenvolupar l’aplicació. Justament, gran part del que volem generar és una il·lusió d’intercanvi d’identitat amb una altra persona i, per tant, necessitem una representació fidedigna del cos de l’altra persona, dels trets de la cara i de les expressions. Tot plegat es tradueix naturalment a un canvi de gènere. Per tant, es pot aprofitar l’eina per tenir converses que deconstrueixin esquemes o cànons socials estereotípics de gènere. I veure si això es pot traduir en formes menys estereotipades de les expressions de gènere.

El rol del terapeuta és fonamental. Quin és el seu paper durant les sessions amb l’eina? Quina formació i/o experiència necessita per utilitzar aquesta eina de manera efectiva?

Aquesta aplicació és una eina que un terapeuta pot utilitzar com un recurs més dins del seu repertori terapèutic. Això sí, és un tipus d’eina diferencial perquè justament ajuda els terapeutes i els consultants a potenciar l’efecte de les entrevistes. Moltes vegades, des de la psicoteràpia es demana a les persones fer exercicis mentals que requereixen certa profunditat i capacitat de metacognició. Així, doncs, amb aquest tipus d’eines facilitem que la ment pugui fer exercicis de transformació del self i reforçar la plasticitat del self virtual. És a dir, l’intercanvi virtual del cos pot ajudar a assolir nivells de processament metacognitiu, metapercepció, empatia, perspectiva de l’altre i transformació de la identitat, d’una manera més impactant. En aquest sentit, l’eina va acompanyada d’una entrevista, per la qual cosa la formació i l’experiència més important que ha de tenir la persona és la formació en aquest tipus d’entrevistes específiques de psicoteràpia de tipus relacional, després l’ús de l’àrea virtual s’aprèn ràpidament, és amigable i fàcil d’utilitzar.

L’eficàcia de Revibe en la millora de les relacions de parella està en procés d’investigació. Com s’ha mesurat i quins serien els principals indicadors que demostrarien la seva efectivitat en la millora de les relacions de parella?

L’eficàcia de l’eina està en procés de recerca, per tant, desconeixem l’aportació real. Tot i això, durant els següents anys s’avaluarà la seva factibilitat i eficàcia de forma mitimodal (qüestionaris, entrevistes, mesures observacionals, fisiològiques…). Aquesta és la pregunta empírica que estem intentant contestar.

D’altra banda, els estudis liderats per la professora Sofía Seinfeld revelen que la realitat virtual pot influir en l’empatia en tres formes diferents d’interacció:

  1. Simulació de trobades intergrupals
  2. L’experiència directa de situacions viscudes per altres col·lectius 
  3. La possibilitat d’encarnar diferents identitats en un entorn virtual, anomenat, embodiment

Tot i els processos realitzats en aquest àmbit, és important recalcar que encara queden moltes qüestions per resoldre i investigar. Es requereix dur a terme més investigació per comprendre millor els mecanismes pels quals la realitat virtual influeix en l’empatia.

Participació de voluntaris!

T’agradaria experimentar la il·lusió d’intercanvi d’identitats en temps real amb la teva parella? 

Dins d’aquest marc, volem fer una crida i convidar els voluntaris interessats a participar en l’avaluació i prova de Revibe. La seva implicació no només promourà el desenvolupament i la millora d’aquesta tecnologia, sinó que també obrirà les portes a noves investigacions i descobriments en l’àmbit de la psicologia i la tecnologia.

Amb la col·laboració dels voluntaris interessats, estem cridats a obrir noves fronteres en aquest prometedor camp. Les parelles podran experimentar la perspectiva de l’altre, fomentant així la comprensió mútua, l’empatia i la connexió emocional.

Escriu-nos a: pvallejome@uoc.edu

No perdis l’oportunitat de ser part d’aquesta investigació!

La realitat virtual ofereix un potencial immens per millorar l’empatia i les relacions interpersonals. Amb la col·laboració entre investigadors, professionals de la salut mental i voluntaris es pot continuar explorant aquest territori emergent i orientar-nos cap a un en què la tecnologia potenciï una connexió més profunda tant amb els altres com amb nosaltres mateixos.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari