L'apoderament: repte de la salut del segle XXI

30 gener, 2017

Manuel Armayones, Professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació

L’apoderament de les persones amb una malaltia crònica és un dels grans reptes de la salut del segle XXI. L’alfabetització per a la salut implica coneixements i competències per accedir, entendre, avaluar i aplicar la informació que reben els pacients perquè puguin arribar a tenir una opinió motivada i ser capaç de prendre decisions respecte a la salut i el tractament de la seva malaltia.

Per poder prendre decisions, cal que les persones comprenguem la informació que ens arriba dels professionals. Molta de la informació que rebem de metges o infermers no l’entenem: informes mèdics, altes hospitalàries, prospectes, tractaments, consentiments de proves, comunicacions orals, etc.

I per que aquest empoderament sigui real cal que els pacients disposin de tota la informació i el coneixement disponibles. Hi ha bàsicament dues vies que poden ajudar a fer que les persones siguem capaces de treure el màxim profit de la informació sanitària que, tant el sistema sanitari com d’altres fonts, i entre elles la més rellevant Internet, posen al nostre abast.

La primera és analitzar quines són les barreres comunicatives que dificulten la comprensió de la informació: tipus de llenguatge, ús excessiu de sigles, redactat, vocabulari massa tècnic quan la informació es dirigeix a un ciutadà sense coneixements mèdics.

La segona és la necessitat d’informar-se i formar-se en allò que sigui útil per la gestió de la nostra malaltia i fins i tot en com comunicar-se assertivament amb els professionals. Creiem que per parlar d’apoderament s’han de tenir en compte quines són les barreres, però també els facilitadors per aquesta “presa de control” sobre les nostres condicions de salut. De tot això parlarem a la Jornada HEALTHCOM’17.

La jornada “HEALTHCOM’17. Comunicació, llenguatge i salut” organitzada pel Grup PSINET de la UOC i el Grup IULATERM de la Universitat Pompeu Fabra vol motivar un diàleg interdisciplinari entre professionals de la salut, professionals de la comunicació i del llenguatge, i pacients en què es debati sobre les dificultats que impedeixen una bona comprensió dels textos i que posi sobre la taula els objectius i desafiaments que condueixin cap a l’apoderament progressiu del pacient i l’augment de la qualitat de vida.

Durant la jornada s’organitzarà el workshop, “Implicacions en la pràctica assistencial i apoderament del pacient crònic” on moderaré la taula rodona “Seqüeles d’una comunicació no satisfactòria entre professionals i pacients”.

Si voleu assistir a la jornada gratuïtament, cal que us inscriviu en aquest enllaç: https://goo.gl/xN1K67

Més informació a: https://www.upf.edu/web/medicina comunicacio/activitats

(Visited 7 times, 1 visits today)
Autor / Autora