Guillermo Bautista reivindica a Colòmbia el paper de les universitats en les didàctiques emergents

3 maig, 2016

El professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC, Guillermo Bautista, va participar en laTrobada en Didàctiques Emergents organitzades per la Universitat Nacional Oberta i a Distància de Colòmbia (UNAD), i la seva Escola de Ciències de l’Educació, en aliança amb UNIMINUTO i la CUN.

Les didàctiques emergents tenen com a objectiu l’orientació i organització de situacions i espais d’ensenyament i aprenentatge de caràcter instructiu. La UNAD va organitzar aquesta trobada per poder identificar la importància d’aquestes dinàmiques i la seva vinculació amb les TIC. Bautista, doctor en Pedagogia, director del màster de Formació de Professorat d’educació Secundaria UOC-UPF, i investigador de l’eLearn Center, va impartir  la conferència “Aprenentatge Flexible i Didàctiques Emergents en Entorns Digitals i Blended Learning” i també un taller sobre didàctiques digitals aplicades al Blended Learning.

El professor de la UOC assenyala que és important que les universitats “assumeixin la necessitat de fer canvis en les metodologies didàctiques, des de la visió de l’ús de la tecnologia”. La metodologia tradicional “parteix d’una visió unidireccional, on l’estudiant és passiu, fet que fa que el procés no sigui eficient ni satisfactori, ni pel professor ni per l’alumne”, explica Bautista.

Durant la seva estada a Colòmbia també va participar com a professor expert en un centre de formació i innovació del professorat de nova creació, i va ser convidat en una especialització universitària sobre Docència a la universitat.

Alguns dels llibres publicats per Bautista són: Didàctica Universitària en Entorns virtuals o Ensenyar i aprendre a la universitat.

(Visited 23 times, 1 visits today)
Autor / Autora