Educar amb contes, l’ètica en psicologia i la teràpia breu estratègica de Giorgio Nardone, propostes dels seminaris d’hivern de la UOC

15 gener, 2018

La fotografia com a teràpia, educar mitjançant la màgia dels contes, l’ètica com a part de la psicologia, les competències TIC en educació social i la teràpia breu estratègica de Giorgio Nardone contra el pànic i les fòbies són alguns dels seminaris d’hivern de la Universitat Oberta de Catalunya aquest 2018, que comencen el 7 de febrer.

Tenen una durada de 4 setmanes (25 hores lectives), equivalen a un crèdit formatiu i estan pensats per a persones que vulguin ampliar i adquirir nous coneixements en àmbits de la psicologia i l’educació, amb un gran vincle amb l’actualitat.

La fotografia com a teràpia. La diversitat d’imatges que podem captar i compartir mitjançant els dispositius mòbils obren una possibilitat educativa i de reflexió sobre quina visió de nosaltres mateixos ofereixen aquestes imatges i, fins i tot, demanar-nos si ens ajuden a millorar el benestar psicològic.

Educa el teu fill amb la màgia dels contes. Els contes són un llenguatge, un tipus d’expressió i de fantasia, en què una colla de personatges i els seus esdeveniments creen un món alternatiu. També poden constituir una estratègia per a la supervivència en un medi molt complex i canviant. Les noves famílies, els mitjans de comunicació i les tecnologies digitals i altres espais comunitaris expliquen històries contínuament que formen, informen, emocionen, motiven, curen i poden enriquir la comunicació familiar i social.

Por, pànic i fòbies: la teràpia breu estratègica de Giorgio Nardone. La teràpia per als atacs de pànic i les fòbies s’ha de basar en una estratègia paradoxal. Giorgio Nardone i els seus col·laboradors estudien, des de fa més de tres dècades, les patologies de la por, cosa que els ha portat a desenvolupar la teràpia per als atacs de pànic i les fòbies més eficaç i eficient de què disposem actualment. En aquest seminari ens acostarem al seu model de teràpia i a la seva metodologia d’intervenció.

Competències TIC en educació social. Assignatura d’iniciació a la competència de l‘ús racional i crític de les TIC per treballar i estudiar en la societat de la informació. L’assignatura es basa en la metodologia de treball per a projectes en xarxa. Mitjançant la realització d’un projecte digital en grup sobre un tema vinculat a l’àmbit de l’educació social es treballen de manera integrada un conjunt de competències específiques en TIC.

Competències TIC en psicologia. Assignatura d’iniciació a la competència de l‘ús racional i crític de les TIC per treballar i estudiar en la societat de la informació. L’assignatura es basa en la metodologia de treball per a projectes en xarxa. Mitjançant la realització d’un projecte digital en grup sobre un tema vinculat a l’àmbit de psicologia es treballen de manera integrada una sèrie de competències específiques en TIC.

Introducció als mètodes d’investigació en psicologia. S’estableixen les bases per a una primera aproximació als processos de recerca, particularment en psicologia, plantejant una reflexió sobre els trets diferencials del coneixement científic. El mètode científic es presenta com un mitjà per obtenir coneixement rigorós, posant èmfasi en l’operacionalització, és a dir, en el procés de construcció d’un objecte d’estudi.

Teoria de l’educació. Teoria i praxi es necessiten mútuament: sense teoria, l’acció educativa és cega i imprecisa i, igualment, la teoria sense acció resulta buida. La teoria orienta la pràctica educativa i l’acció reforça la teoria. Per això és important que un educador social conegui i estableixi un marc sistemàtic i organitzat de conceptes i instruments metodològics que orientin la seva acció educativa.

Tècniques de documentació per a la investigació. L’objectiu és conèixer els principals recursos d’informació i eines documentals en psicologia i en altres àrees afins que puguin ser d’interès (educació, ciències de la salut, etc.) i adquirir les habilitats i destreses necessàries per a buscar i valorar informació, tant en la vida professional, com la d’investigació mitjançant les tècniques informàtiques i de comunicació, el programari més adient i actualitzat en cada moment.

Ètica en psicologia. Es tracten els coneixements bàsics, i alguns d’avançats, dels principis ètics i les normes deontològiques que orienten i regulen la tasca professional de la psicologia. Es tracten també els reptes ètics i deontològics de la psicologia mitjançant Internet, ja que l’experiència actual indica que els conflictes ètics i l’aplicació de les normes deontològiques són reptes per als quals els psicòlegs han d’estar preparats.

 

 

(Visited 10 times, 1 visits today)
Autor / Autora