Com connectar el currículum universitari amb la demanda del mercat laboral

2 febrer, 2017

Adriana Ornellas, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació i investigadora de l’eLearn Center.

Millorar les competències per a l’ocupabilitat del graduats recents és l’objectiu del projecte Skill Up: Matching graduates’ skills and labour world demands through authentic learning scenarios, tot impulsant una millor connexió entre el currículum universitari i de formació professional i les demandes del mercat laboral. La metodologia contempla utilitzar escenaris autèntics d’aprenentatge i tecnologies per a la formació i l’orientació professional.

Els seus resultats impacten directament en la qualitat de la docència de les institucions participants, atès que implica la formació del seu professorat en nous enfocaments educatius que volen donar resposta a les demandes del treball al món real. També en la formació del seus estudiants en competències clau vinculades al món laboral i a les tecnologies de la informació i la comunicació. A més de promoure una major cooperació entre els sectors educatius i professionals.

El projecte, coordinat per la UOC, és una associació estratègica en l’àmbit de l’educació superior, que va ser aprovat a la convocatòria de l’any 2016 del programa Erasmus+ en el marc de l’acció clau 2. Els projectes sota aquesta acció clau afavoreixen la cooperació per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques en els àmbits de l’educació, la formació i la joventut entre les organitzacions de diferents països.

El consorci  està format per sis institucions de tres països diferents. De l’Estat espanyol hi participen la Universitat Oberta de Catalunya, l’Institut Obert de Catalunya i la Fundació Factor Humà. A Alemanya hi participen dues universitats de ciències aplicades, la Technical University of Applied Sciences Wildau i la University of Applied Labour Studies. I el soci a Suècia és la Stockholm University.

L’equip UOC està integrat per Alexandra Bos Solé, Àngels Fitó Bertran, M. Jesús Martínez Argüelles, Adriana Ornellas (coordinadora), Carles Rocadembosch Bruch i Elsa Santamaria López.

(Visited 11 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Etiquetes