Com s’introdueix l’aprenentatge basat en projectes a l’ensenyament universitari online

12 desembre, 2018

Alguns programes de grau i màster dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC ja apliquen aquesta metodologia

 

L’aprenentatge basat en projectes (ABP) s’està introduint en alguns programes de grau i màster dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC, com a resposta a una demanda i necessitat de noves metodologies en l’ensenyament, també a distància online i virtual.

Amb la finalitat de difondre l’aplicació d’aquesta nova metodologia, el 17 de setembre es va celebrar un Seminari de treball sobre propostes d’aprenentatge basat en projectes, amb els professors Guillermo Bautista i Anna Espasa. L’objectiu era valorar i compartir alguns plantejaments, reflexions i experiències en aquests programes i potenciar així la utilització de l’ABP. 

El seminari estava dirigit a equips docents (professorat permanent i professorat col·laborador) d’assignatures virtuals plantejades mitjançant projectes d’aprenentatge o que volen fer-ho en semestres propers, així com també investigadors de l’eLearn Center i professors de la universitat que es van mostrar interessats.

 

La metodologia ABP

Al seminari, Guillermo Bautista va explicar com és la metodologia ABP aplicada a l’ensenyament superior, i com pretén donar resposta a diferents finalitats:

1. Respondre realment a un aprenentatge competencial.
2. Apropar situacions d’aprenentatge autèntic a partir de situacions properes a el que l’estudiant es trobarà en el desenvolupament professional.
3. Fer més significatiu el procés d’aprenentatge dels estudiants
4. Fomentar un aprenentatge pro-actiu, que realment faci que l’estudiant sigui el centre i el protagonista del procés d’aprenentatge.
5. Augmentar la competència per aquells aspectes que tenen a veure amb l’aprenentatge col·laboratiu o en equip.
6. Globalitzar els continguts: a partir d’una situació d’aprenentatge concreta, treballar diferents continguts alhora (el contrari de parcelitzar els continguts o treballar-los de forma independent).

A més, l’aprenentatge per projectes demana a l’estudiant posar en joc una sèrie de competències professionals:

– Iniciativa, recerca i creativitat en el disseny i desenvolupament del projecte d’intervenció.

– Responsabilitat i compromís que han d’aplicar tant en el treball individual com en el col·laboratiu per tirar endavant el repte que comporta el projecte.

– Autoexigència en la recerca, concreció i elaboració del projecte per tal de donar resposta a uns paràmetres de qualitat que suposin una millora del context en el que es desenvolupa el projecte.

– Alt nivell d’autogestió tant a nivell individual com de grup, tal i com és propi en un context professional.

 

Aplicacions concretes de l’ABP en programes

Guillermo Bautista al Seminari de treball sobre propostes d’aprenentatge basat en projectes

Al seminari també es van presentar experiències de diferents professors i assignatures com a exemples de l’aplicació de l’ABP en un entorn virtual d’ensenyament i aprenentatge com és la UOC.

Helena Palomares i Ferran Gandol van presentar el Projecte intervenció psicopedagògica per a la millora de la pràctica educativa del Màster Universitari de Psicopedagogia. Algunes de les aplicacions en què s’ha concretat són: Modificació dels espais escolars exteriors, Formació teòrico-pràctica en educació emocional pel professorat d’educació infantil, Formació a famílies, alumnes i professorat per a la prevenció de l’assetjament escolar i la cohesió de l’alumnat o Prevenció i actuació davant la pèrdua i el dol.

Per la seva banda, Alfonso Igualada, Irina Benaiges i Ariadna Caberol van exposar el Projecte Donar a conèixer l’adquisició del Llenguatge, del Grau de Logopèdia, que també forma part dels Estudis de Ciències de la Salut, per dur a terme una acció de comunicació que tingui un impacte en l’entorn virtual o físic de l’alumne.

Finalment, Angela Morillo i Elsa Santamaria han comunicat el Projecte Ensenyar i u FOL, centrat en l’elaboració d’una revista digital del Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària (Especialitat FOL).

(Visited 30 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Editora i redactora de continguts dels Estudis
Comentaris