El museu a casa 2.0 – I/O/D: The web stalker (1997-1998)

24 de maig de 2024

I/O/D, format per Matthew Fuller, Colin Green i Simon Pope, s’interessa especialment per la construcció social de la tecnologia. La seva investigació sobre la manera com entenem i utilitzem Internet els va portar a crear Webstalker, un navegador web desconstruït.

I/O/D: The web stalker (1997-1998) 6:56

The Web Stalker és un nou tipus de navegador, que ofereix una interfície completament diferent per moure’s per pàgines de la World Wide Web. L’usuari obre una URL i, a continuació, observa com el Stalker obre l’estructura i el codi font d’aquest lloc web, eliminant el lloc de tot el contingut i el disseny, i deixant només un mnemotècnic bidimensional que mostra un mapa esquelètic de com la web està vinculada.

Aquest navegador web descompon llocs web en conjunts separats d’entitats. Els textos del lloc es tracten com el recurs principal, però s’elimina la major part del seu format. Els enllaços es mapegen en un diagrama de xarxa, que permet als usuaris visualitzar el seu camí a través dels clústers, i apories dels fitxers. Aquest mapa es va creant de manera dinàmica a mesura que una funció de rastrejador es va movent gradualment per la xarxa.

Pretén ser una nova forma de navegador web que dissipa la metàfora de la pàgina dels navegadors tradicionals i presenta les URL com una sèrie de línies circulars que són els enllaços.

La major part del treball artístic a la web es centra només a proporcionar contingut per a llocs web. Aquests llocs estan subjectes a les convencions subjacents del llenguatge de marques (HTML) que descriu i dóna format als documents web. Malgrat les habituals respostes artístiques de desconstrucció o incoherència i les afirmacions en gran part fallides d’interactivitat, aquestes convencions segueixen sent impermeables. Per tant, segueixen sent l’estètica més dominant a Internet. The Web Stalker és un exemple únic d’artistes que re-visualitzen l’espai de dades a un nivell profund. Utilitza el fet de la comunicació mecànica i interpersonal a través del xarxa, i l’estructura tecnològica i les funcions de la xarxa per amplificar-les o redirigir-les radicalment.

Joan Campàs i Montaner

(Visited 2 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari