El museu a casa (28) – Francesc Grau i Domènec Rovira: Sepulcre de Diego Girón de Rebolledo

19 de maig de 2023

Es comenta el sepulcre de Diego Girón de Rebolledo ubicat a la capella de la Concepció de la catedral de Tarragona, renovada per iniciativa d’aquest canonge,  construït durant el segle XVII (1678-1683).

El culte a la Immaculada Concepció (o Puríssima) fou potenciat per l’església a partir del segle XVI i està a la base de la proliferació d’aquest tipus d’imatges, de les que se citen la d’Igualada i la de Verdú.

Francesc Grau i Domènec Rovira: Sepulcre de Diego Girón de Rebolledo    03:28

El sepulcre del canonge es troba a l’esquerra de la capella i el dels seus familiars a la dreta. Tota la pedra o marbre o alabastre prové explícitament a desig de Don Diego Girón de Rebolledo del Camp de Tarragona. El preu final del sepulcre va ascendir a 2770 lliures de Barcelona.

Es destaca la complexitat dels simbolismes. Dels dos cossos del sepulcre, la inferior està centrada per una inscripció lloant les virtuts del difunt, i està envoltada de medallons amb les set arts liberals (aritmètica, retòrica, geometria, astronomia, música, dialèctica, gramàtica); i la superior per un medalló amb la resurrecció de Jesús. A cada costat, dues figures femenines: la caritat com a matrona protegint uns nens, i la fe portadora del calze i la sagrada forma. Tot plegat exalta al canonge com a conreador de les virtuts cristianes i de les arts liberals, de l’intel·lecte.

Ho corona tot un frontó partit amb l’escut de la família i cinc figures al·legòriques (temprança, fortalesa, justícia, esperança i prudència). El sepulcre està rematat amb dos Àngels putti, que deixen un espai central per un bust de la mort, que representa la vanitat de les glòries mundanes davant la inevitable mort.

Joan Campàs i Montaner

(Visited 16 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari