Les universitats hauran d’adaptar el currículum de les titulacions oficials i pròpies a un nou marc legal

23 setembre, 2022
Foto per Scott Graham a Unsplash
 

Diversos experts en pedagogia i qualitat acadèmica de les universitats, vicerectorats i agències de qualitat universitària de tot l’Estat han analitzat a Poio (Pontevedra) els punts més importants i els canvis que comporta aquest nou escenari.

 

L’eLearning Innovation Center (eLinC), juntament amb l’Àrea de Planificació i Qualitat, va participar en el seminari sobre redisseny curricular de plans d’estudis organitzat per la Xarxa Estatal de Docència Universitària (RED-U), que va tenir lloc els dies 14 i 15 de juliol a Poio (Pontevedra). L’objectiu era debatre i dialogar sobre els canvis que comporta el nou Reial decret 822/2021 en el disseny curricular de les titulacions oficials i pròpies de la universitat.

Aquest canvi legislatiu implica una adaptació curricular de tots els programes oficials i certes adaptacions pel que fa a l’estructura de titulacions pròpies que s’hauran de presentar a les agències de qualitat mitjançant modificacions i redisseny de memòries de programa en un període màxim de tres anys. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) apunta que, amb la voluntat de facilitar el procés, ha pactat amb cada universitat del sistema universitari català un calendari que afavoreixi el procés d’adaptació de les memòries i la presentació de modificacions.

 

Gemma Jordà, Montse Domènech i Anna Nebot de la UOC a Poio (Pontevedra)

 

Però de quins canvis estem parlant?

Un dels grans canvis és que el reial decret pretén definir una nova estructuració dels plans d’estudis universitaris, tant de les titulacions oficials com de les pròpies. Aquesta estructuració implica eliminar totalment els graus de 180 crèdits o definir una estructura de les titulacions pròpies (amb limitacions de crèdits). A l’Àrea de Planificació i Qualitat ja s’han treballat i presentat les memòries dels graus vigents de 180 ECTS de Disseny i Creació Digitals i de Tècniques d’Interacció Digital i Multimèdia per passar-los a 240 ECTS. Pel que fa al grau de Tècniques d’Aplicacions de Software, es troba en procés de disseny per oferir-lo en col·laboració amb la Universitat Oberta dels Països Baixos (OUNL) i la UNED, un projecte internacional que permetrà mantenir-lo com a grau de 180 ECTS.

Un altre canvi important que planteja el Reial decret 822/2021 és la inclusió en el disseny curricular dels resultats d’aprenentatge. Això no implicaria deixar de banda el disseny basat en competències, tal com fa la UOC des de l’any 2017 amb el desplegament d’assignatures Repte-Niu, sinó que demanaria incloure les competències en el disseny de les assignatures en forma de resultats d’aprenentatge a partir de la classificació en tres nivells: habilitats i destreses, coneixements i competències.

Caldrà aplicar progressivament en el redisseny dels plans d’estudi i les memòries de cada programa aquests tres nivells i una gran llista de canvis que repercuteixen de manera immediata en les titulacions noves i ja existents de la UOC. Alhora, suposaran l’adaptació del disseny curricular de totes les assignatures de cadascun dels programes, d’acord amb el que demana el nou reial decret. Al grup d’Assessorament per al Disseny de l’Aprenentatge (ADA), com a assessors del disseny de l’aprenentatge, haurem de treballar juntament amb el professorat per fer possible aquest canvi en totes les assignatures.

Tot i haver estat un seminari que ens ha ajudat a situar-nos davant del nou panorama que planteja el nou Reial decret 822/2021, hi ha molta feina per fer i molts interrogants als quals cal trobar resposta.

El seminari ens ha permès veure la necessitat de col·laborar més estretament amb l’Àrea de Planificació i Qualitat de la UOC i l’eLinC, a fi de treballar en el disseny de les memòries i en el disseny curricular amb la màxima qualitat i garantir així la verificació de l’AQU de totes les titulacions de la UOC.

(Visited 4 times, 1 visits today)
Autors / Autores
Especialista en eLearning i gestió del coneixement i llicenciada en Pedagogia per la Universitat Rovira i Virgili. Vinculada a la UOC des del 2020 dins del Grup Operatiu d’Assessorament per al Disseny d’Aprenentatge de l’eLearning Innovation Center assessorant i col·laborant amb el professorat en el disseny pedagògic de les seves assignatures. Actualment, participa en diferents projectes liderats per la Universitat Oberta de Catalunya i eLinC basats en l’avaluació de competències (projecte Graf), l’avaluació digital i en la formació al professorat del nou LMS Canvas.
Màster en Psicopedagogia per la Universitat Oberta de Catalunya i graduada en Pedagogia per la Universitat de Barcelona. Experta en disseny instruccional i e-Learning en educació superior, amb experiència com assessora pedagògica a universitats i centres d’educació superior per al disseny de formació en línia (CET-UB i UOC). Actualment, formo part de l’equip d’Assessorament per al Disseny de l’Aprenentatge de l’eLearning Innovation Center (eLinC) de la UOC, com a experta en el disseny instruccional i acompanyament pedagògic i metodològic al professorat. 
Màster en Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior per la Universitat Oberta de Catalunya i en Construcció i Representació d'Identitats Culturals (Especialitat en Literatura i Estudis de Gènere) per la Universitat de Barcelona. Des de 2015 sóc tècnica de l'Àrea de Planificació i Qualitat coordinant i acompanyant al professorat en els processos de definició, disseny i seguiment de l'oferta formativa i, des de 2020, formo part de l'equip assessor de la Unitat d'Igualtat.