Montse Domènech

Autor / Autora
Especialista en eLearning i gestió del coneixement i llicenciada en Pedagogia per la Universitat Rovira i Virgili. Vinculada a la UOC des del 2020 dins del Grup Operatiu d’Assessorament per al Disseny d’Aprenentatge de l’eLearning Innovation Center assessorant i col·laborant amb el professorat en el disseny pedagògic de les seves assignatures. Actualment, participa en diferents projectes liderats per la Universitat Oberta de Catalunya i eLinC basats en l’avaluació de competències (projecte Graf), l’avaluació digital i en la formació al professorat del nou LMS Canvas.
Les universitats hauran d’adaptar el currículum de les titulacions oficials i pròpies a un nou marc legal Tots els articles

Les universitats hauran d’adaptar el currículum de les titulacions oficials i pròpies a un nou marc legal

  Diversos experts en pedagogia i qualitat acadèmica de les universitats, vicerectorats i agències de qualitat universitària de tot l’Estat han analitzat a Poio (Pontevedra) els punts més importants i els canvis que comporta aquest[…]