Anna Nebot

Autor / Autora
Màster en Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior per la Universitat Oberta de Catalunya i en Construcció i Representació d'Identitats Culturals (Especialitat en Literatura i Estudis de Gènere) per la Universitat de Barcelona. Des de 2015 sóc tècnica de l'Àrea de Planificació i Qualitat coordinant i acompanyant al professorat en els processos de definició, disseny i seguiment de l'oferta formativa i, des de 2020, formo part de l'equip assessor de la Unitat d'Igualtat.
Les universitats hauran d’adaptar el currículum de les titulacions oficials i pròpies a un nou marc legal Tots els articles

Les universitats hauran d’adaptar el currículum de les titulacions oficials i pròpies a un nou marc legal

  Diversos experts en pedagogia i qualitat acadèmica de les universitats, vicerectorats i agències de qualitat universitària de tot l’Estat han analitzat a Poio (Pontevedra) els punts més importants i els canvis que comporta aquest[…]