Sobre l’eLearning Innovation Center

Per què un eLearning Innovation Center?

L’eLearning Innovation Center (eLinC) impulsa l’evolució del model educatiu des de la innovació en l’aprenentatge. 

Un equip de 27 persones –docents, pedagogues, tecnòlogues, tècniques– sota la direcció de Sílvia Sivera treballa des de l’eLinC per millorar l’experiència d’aprenentatge dels estudiants. Se centren a donar servei al professorat, assessorant-lo en l’anàlisi i redisseny d’assignatures i programes, i recollint les seves necessitats i idees per a l’evolució del model educatiu. També ajuden a conceptualitzar i desplegar projectes d’innovació docent, proporcionant espais d’experimentació per a proves pilot, i s’orienten a l’exploració i anàlisi de les dades d’aprenentatge (learning analytics) per ajudar a la presa de decisions. A més a més, fan d’observatori per transferir les darreres tendències del panorama de l’aprenentatge en línia i ajuden a la formació interna i externa sobre e-learning.

Visita el web de l’ eLearning Innovation Center 

(Visited 39 times, 1 visits today)