Innovació en supermercats

16 desembre, 2022

 

L’estudiant enamorat

 

En el marc de la iniciativa de l’eLearning Innovation Center (eLinC) per sensibilitzar sobre la cultura interna de la innovació, se celebren, de tant en tant, xerrades de persones externes a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Aquestes persones provenen de sectors totalment diferents del nostre i ens proporcionen idees fresques relacionades amb la gestió de la innovació.

 

L’última d’aquestes xerrades inspiradores per a una cultura de la innovació ha estat amb un sector que, a priori, no té cap semblança amb la UOC, però que ens ha acabat donant idees molt útils que podríem aplicar. Hem parlat amb Mercadona.

 

 

Tot seguit, resumim algunes de les idees que es van compartir en la xerrada:

  • El primer que va destacar Mercadona és que té un llenguatge propi. Per a Mercadona, el client és el cap.

 

  • El seu model d’innovació (o de coinnovació) és transversal a tota la companyia i forma part del model de qualitat total, creat per satisfer cinc components clau: el cap, el treballador, el proveïdor, la societat i el capital. De tota manera, el cap (el client) és el component prioritari.

 

  • La coinnovació consisteix a escoltar constantment el cap i pensar com satisfer-lo. Per això, hi ha especialistes de producte, que observen els clients, detecten quins són especialment compromesos i participatius (en diuen “caps enamorats”) i els fan tests en laboratoris de proves o fins i tot a casa seva.

 

  • Un dels lemes de Mercadona és que “el més estable és el canvi”. Per aquest motiu, seguint el model de coinnovació, han aconseguit llançar al mercat més de 500 nous productes en l’últim any.

 

La jornada ens ha interessat força, ja que, si fem l’analogia entre el Mercadona i la UOC i anomenem cap el nostre estudiant, sorgeixen un munt d’idees i oportunitats de millora i innovació que segurament encara no apliquem. Potser hem de buscar “estudiants enamorats”?

(Visited 67 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Guillem Garcia Brustenga és expert en detecció i anàlisi de tendències a l'eLearning Innovation Center (eLinC) de la UOC. Enginyer de telecomunicacions sènior de la Universitat Politècnica de Catalunya (1997), té un màster a Multimèdia i dos postgraus en Administració d'Empreses i Direcció de Projectes. Ha participat en la gestió de diversos projectes tecnològics de la UOC a àrees d'innovació relacionades amb Internet com a facilitador de la innovació educativa de la universitat des de l'eLinC. Està interessat en models i estratègies d'innovació, transformació digital de les empreses, oportunitats emergents i el seu efecte a la tecnologia –i el creixement exponencial que provoca– a les persones, la societat, el mercat laboral i l'educació.