Els «E-portafolis» i Folio de la UOC dins les Bones pràctiques de l’ACUP

22 març, 2021

Un nou model tecnopedagògic per a la publicació en obert creat per Quelic Berga i Toni Bertran de l’eLearn Center de la UOC

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) dins la seva finalitat principal de sumar esforços de les universitats públiques catalanes per promoure iniciatives, programes i projectes conjunts pel bé de la millora del sistema universitari, conjuntament amb la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, duen a terme el recull de bones pràctiques d’innovació docent de les vuit universitats públiques catalanes dins les categories Metodologies Innovadores, Avaluació, TIC i Espais de formació fora de l’aula.

Els «E-portafolis» i l’escriptori virtual Folio han estat escollits dins de la categoria TIC de 2020, on s’identifiquen experiències relacionades amb eines i aplicacions i amb la formació en línia, les quals permeten avançar en nous enfocaments amb solucions tecnològiques senzilles d’incorporar a la docència. 

Vídeo explicatiu del projecte folio del web de l’ACUP

Característiques de Folio

Inspirat en el potencial dels e-portafolis i dels espais personals de publicació, com les xarxes socials, els escriptoris virtuals o els blogs personals, s’ha creat un model tecnopedagògic que permet l’elaboració de continguts i la divulgació tutoritzada dels coneixements i de les competències adquirits al llarg del procés d’aprenentatge. 

Folio és un model de capacitació i empoderament de la comunitat que, mitjançant una plataforma de publicació de codi obert, pot connectar amb qualsevol sistema de gestió de l’aprenentatge per generar, arxivar o divulgar coneixement als diversos actors socials.

El seu objectiu és donar resposta a aquestes noves necessitats, amb èmfasi en tres aspectes:

  • Avaluar competències i evidències d’aprenentatge.
  • Empoderar l’estudiant amb plataformes de publicació obertes, lliures i de qualitat.
  • Crear una xarxa acadèmica i social de coneixement amb tutorització de les institucions acadèmiques.

Actualment la majoria dels estudiants del Grau en Disseny i Creació Digitals i del Grau en Arts utilitzen una pàgina personal sota el domini folio.uoc.edu. La plataforma, que fa servir de base WordPress, disposa de connectors propis que els permeten facilitats com ara:

– Tenir un espai personal. 

– Escollir amb quin tipus de permís es publica.

– Vincular continguts amb activitats docents.

– Crear automàticament àgores, seguint la metàfora d’espai expositiu a dins de l’aula.

– Vehicular debats i comentaris, tant als «folios» com a les àgores.

– Presentar continguts al registre d’avaluació i rebre’n retorn.

– Crear progressivament el portafolis acadèmic i professional.

Trobareu tota la informació relacionada amb el projecte dins el següent enllaç de l’ACUP.

(Visited 58 times, 1 visits today)
Autor / Autora
L'eLearning Innovation Center (eLinC) impulsa l'evolució del nostre model educatiu a través d'innovacions en l'aprenentatge.