Disseny i avaluació de competències a la UOC: què hi ha sota l’iceberg?

30 novembre, 2023
Photo by Scott Graham – Unsplash

“No puc pensar en les competències de l’assignatura si no tinc els continguts”, “és molt difícil avaluar les soft skills a la meva assignatura perquè és molt teòrica”, “no sé com avaluar les competències en la meva assignatura”. Segur que en algun moment us heu plantejat aquestes i moltes altres preguntes. Per això, us plantegem una sèrie de propostes que donen resposta a aquestes qüestions.

Formular, dissenyar, plantejar activitats i crear, la part visible de l’iceberg

No és cap novetat que a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) dissenyem i avaluem les competències que els estudiants aprenen al llarg d’una titulació. És una realitat a les nostres aules, i fer-ho possible requereix un treball acurat que passa per:

  1. Formular correctament els resultats d’aprenentatge i les competències de manera que puguin ser observats i avaluats.
  2. Dissenyar l’assignatura partint d’aquests resultats d’aprenentatge i competències que cal treballar.
  3. Plantejar activitats que generin evidències on es demostri el treball competencial de l’estudiant.
  4. Crear un instrument d’avaluació competencial que ofereixi feedback i l’ajuda necessària per progressar.

El resultat d’aquest treball és allò que constatem a les aules, la part visible de l’iceberg. Però, què hi ha a sota? Què és allò que no es veu?

Aspectes com la correcta formulació dels aprenentatges competencials; la construcció de rúbriques que continguin informació rellevant que ajudi l’estudiant a aprendre i al docent a qualificar; un bon plantejament del disseny d’una assignatura en termes competencials o la identificació de les millors activitats per treballar competències són pilars que asseguren una avaluació competencial de qualitat.

Aquest article és un extracte del seminari online “Diseño y evaluación en aprendizajes competenciales” que van compartir Montse Domènech i Cristina Girona, expertes en disseny de l’aprenentatge de l’eLearning Innovation Center (eLinC) de la UOC, el passat 16 de novembre amb els dinamitzadors de la comunitat de formació de l’Institut Nacional d’Administració Pública (INAP).

Seminari online “Diseño y evaluación en aprendizajes competenciales”

Aquest contingut afavoreix l’objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 4 de l’ONU, educació de qualitat.

(Visited 9 times, 1 visits today)
Autors / Autores
Especialista en eLearning i gestió del coneixement i llicenciada en Pedagogia per la Universitat Rovira i Virgili. Vinculada a la UOC des del 2020 dins de l'equip d'Assessorament per al Disseny de l'Aprenentatge de l’eLearning Innovation Center assessoro i col·laboro amb el professorat en el disseny pedagògic de les seves assignatures. Actualment, participo en diferents projectes liderats per la Universitat Oberta de Catalunya i l'eLinC basats en l’avaluació competencial, l’avaluació digital i en la formació al professorat del nou LMS Canvas.
Especialista en disseny de l’aprenentatge en línia i desenvolupament professional docent en educació superior. Formo part de l’equip d’Assessorament per al Disseny de l’Aprenentatge de l’eLearning Innovation Center de la UOC. Assessoro altres docents en disseny tecnopedagògic de programes i assignatures, activitats, metodologies i avaluació competencial. He estat professora a la universitat en modalitats presencials i en línia. He participat en consultories estratègiques per a la transformació digital de la docència universitària a institucions d’altres països. Participo en projectes de recerca i innovació educatives i tinc algunes publicacions. Sóc responsable pedagògica de la iniciativa de micro-credencials de la UOC.  Represento la UOC en el Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació CIDUI, la Red Estatal de Docencia Universitaria (RED-U) i el grup de treball de formació inicial del professorat del Programa Margalida Comas i Camps de la Generalitat de Catalunya. M’agrada aportar valor a la docència des de la innovació en didàctica i treballar en equip perquè aprenc més i millor.