La IA en l’educació: els futurs que ens esperen

25 abril, 2024
Foto per Emiliano Vittoriosi a Unsplash
 

Guia per identificar escenaris possibles entre l’evolució de la IA i l’ecosistema educatiu

 

En l’encreuament entre la intel·ligència artificial (IA) i l’educació, s’obre un horitzó ple de potencialitats i desafiaments que poden transformar radicalment com aprenem, ensenyem i concebem el procés educatiu. L’exploració d’aquest encreuament, basada en la guia “La IA en l’educació: els futurs que ens esperen“, elaborada per Guillem Garcia Brustenga i Xavier Mas Garcia, de l’eLearning Innovation Center de la Universitat Oberta de Catalunya, busca oferir una perspectiva ampliada sobre els possibles futurs producte de la confluència de la IA i l’educació. Amb aquest objectiu, aquesta guia és dirigida a un públic especialista i iniciat en la matèria, convidant-lo a endinsar-se en els aspectes fonamentals i estratègics d’aquesta intersecció.

 

La IA com a catalitzador de transformació educativa

La incursió de la IA en l’educació no és simplement una tendència, sinó una transformació profunda que està reconfigurant els paradigmes d’ensenyament i aprenentatge. La IA porta en ella mateixa el potencial de personalitzar l’educació a una escala mai vista, d’optimitzar els processos d’ensenyament i d’obrir noves vies per a la investigació i la creativitat. Aquesta guia se submergeix en la complexitat d’aquesta evolució, convidant la comunitat educativa a contemplar i modelar els futurs possibles de l’educació influenciats per la IA.

 

Profunditzant en la metodologia

La metodologia proposada transcendeix la mera especulació, incorporant un procés d’identificació de senyals de forma conscient i sistemàtica i la creació de clústers temàtics i l’anàlisi d’escenaris. A través d’una visió panoràmica, que inclou la consulta de diverses fonts i la prospectiva basada en dades, es busca cartografiar els territoris futurs en què l’educació i la IA coexistiran de manera necessària. La metodologia esdevé una eina clau, permetent una exploració estructurada que abasta des de la conceptualització teòrica fins a l’aplicació pràctica en contextos educatius.

 

Navegant pels escenaris futurs

La guia se centra a detallar quatre escenaris resultants de la intersecció entre l’adopció de la IA generativa i l’evolució de l’ecosistema educatiu, oferint un marc sobre el qual situar els futurs possibles de l’educació. Des d’un escenari d’adopció puntual de la IA com a eina de suport, fins a un d’integració total que podria redefinir el rol dels educadors i els estudiants, en cada cas es plantegen qüestions fonamentals sobre la governança, l’accessibilitat i la qualitat de l’educació futura.

Imatges generades amb DreamStudio. Prompt: Glass ball predicting the future of generative AI, on a white background.

 

Reflexions crítiques sobre els escenaris i les seves implicacions

Una vegada exposats els escenaris, la guia convida a fer una reflexió crítica sobre les implicacions d’aquests futurs, incitant a considerar com cada escenari afectaria el disseny curricular, les metodologies d’ensenyament, les dinàmiques d’avaluació i la interacció humana dins l’ecosistema educatiu. El resultat d’aquesta darrera fase de la guia es perfila com a punt de partida per a debats més profunds, per a la planificació estratègica i per al desenvolupament de polítiques educatives adaptades a la imminent integració de la IA.

 

Cap a una acció proactiva

D’acord amb aquest plantejament, la conclusió del treball fet a través de la guia no és un punt final, sinó una invitació a l’acció. Mitjançant l’esbós d’estratègies i iniciatives concretes, es busca empoderar a la comunitat educativa per actuar de manera proactiva davant els canvis previstos. La idea central és que, mentre modelem aquests futurs possibles, tenim l’oportunitat—i potser l’obligació—de guiar l’evolució de la IA en l’educació de manera que maximitzi els beneficis i minimitzi els riscos per a tots els implicats.

En definitiva, aquesta guia, “La IA en l’educació: els futurs que ens esperen”, no només és una invitació per a contemplar el futur, sinó també un instrument que ens interpel·la i ens empeny a prendre un paper actiu en la seva conformació.

(Visited 15 times, 1 visits today)
Autors / Autores
Guillem Garcia Brustenga és expert en detecció i anàlisi de tendències a l'eLearning Innovation Center (eLinC) de la UOC. Enginyer de telecomunicacions sènior de la Universitat Politècnica de Catalunya (1997), té un màster a Multimèdia i dos postgraus en Administració d'Empreses i Direcció de Projectes. Ha participat en la gestió de diversos projectes tecnològics de la UOC a àrees d'innovació relacionades amb Internet com a facilitador de la innovació educativa de la universitat des de l'eLinC. Està interessat en models i estratègies d'innovació, transformació digital de les empreses, oportunitats emergents i el seu efecte a la tecnologia –i el creixement exponencial que provoca– a les persones, la societat, el mercat laboral i l'educació.
Especialista en educació digital i disseny formatiu a l'eLearning Innovation Center, centre d'innovació educativa i transformació de l'aprenentatge de la Universitat Oberta de Catalunya. És doctor en Educació i Societat per la Universitat de Barcelona i professor de la Facultat d'Educació d'aquesta universitat. Ha estat dedicant la seva carrera treballant com a assessor pedagògic, dissenyador de l'aprenentatge i gestor d'innovació educativa des del 1997, publicant treballs i articles relacionats amb aquestes àrees. També s'ha dedicat a l'activitat editorial creant i dirigint la col·lecció OuterEDU (Editorial UOC). Els seus interessos giren al voltant del fenomen de l'aprenentatge a la xarxa, el paper de l'educació en la Societat Digital i l'aparició de noves modalitats formatives basades en IA i l' edTech en general.