Diàleg: Com fomentar la investigació docent?

21 octubre, 2022
Foto per Dan Dimmock a Unsplash

 

Un grup de tres experts conversa en un nou diàleg sobre com es pot fomentar la investigació docent

 

El dimarts 4 d’octubre de 2022 va tenir lloc una altra edició de la iniciativa “Diàlegs” , una activitat organitzada conjuntament entre l’Observatori de l’Institut per al Futur de l’Educació del Tecnològic de Monterrey (Tec), el Vicerectorat Acadèmic de la Pontifícia Universitat Catòlica del Perú (PUCP)  i l’eLearning Innovation Center (eLinC) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Aquestes trobades es transmeten en directe per les plataformes de les tres institucions.

 

VIdeo del diàleg: “Com fomentar la investigació docent?”

 

 

Participants d’aquesta edició

 

Els tres participants d’aquesta edició de “Diàlegs” van ser:

 • Eduardo Dargent Bocanegra, responsable de la Direcció Acadèmica del Professorat de la PUCP.
 • Genaro Zavala Enríquez, director del Laboratori de Recerca de l’Institut per al Futur de l’Educació del Tecnològic de Monterrey.
 • Albert Sangrà Morer, director de la Càtedra UNESCO d’Educació i Tecnologia per al Canvi Social i codirector del programa eLearning Research de la UOC.

 

La moderació del diàleg va ser a càrrec de Claudia Paan, de la PUCP.

 

 

 

1. Per què cada vegada és més important la investigació en docència universitària?

 

Albert Sangrà

 • La recerca és una de les estratègies de desenvolupament professional i millora de la pràctica docent que es pot potenciar més, i qualsevol docent hauria de tenir molt present aquest fet.
 • Els docents hem de continuar aprofundint en dos aspectes fonamentals. D’una banda, en la matèria que investiguem, a fi de saber-ne més. De l’altra, en la manera com ensenyem: hem de fer recerca i saber més coses sobre la manera com exercim la docència.
 • Els docents són professionals d’alt rendiment, han d’estar sempre al dia, igual que un metge, perquè el que facin afecta directament el desenvolupament d’altres persones que formen la nostra societat.
 • La docència en si mateixa hauria de ser el resultat de la recerca: no es tracta de repetir el que ja han dit els altres, sinó de compartir el que s’està descobrint. Això permet anar un pas més enllà del que ja s’ha dit, però amb un cert fonament.
 • Fer servir la tradició és important, però estem obligats a superar-la. No podem fer les coses simplement perquè sempre s’han fet així. Hem d’estar al dia, saber què se’ns exigeix.

 

Eduardo Dargent

 • És important trencar alguna falsa dicotomia que es construeix en alguns espais: la idea que docència i recerca poden anar separades.
 • És molt difícil que algú pugui transmetre coneixement d’alta qualitat sense tenir capacitat d’investigador o investigadora.
 • El que ensenyem als nostres alumnes és aprendre a aprendre, i això està molt vinculat al que es fa en la recerca: la curiositat, la perquisició.
 • Per evitar les dicotomies falses, s’han de tenir en compte els programes formatius dels investigadors, que, en el meu cas, anaven del més general al més particular.
 • A la PUCP, les enquestes docents dels professors que tenen una assignació per fer recerca són bones i estan per sobre de la mitjana. La recerca està molt associada a la qualitat docent.
 • No s’ha d’oblidar que la docència és una part fonamental de la nostra vida, i la recerca ha de tenir un vincle amb la comunitat i l’entorn.
 • També és clau la barreja d’experiència i novetat: a mesura que un va envellint en la carrera, hi ha d’haver gent jove que aporti coses noves, de manera que repti l’investigador a estar actualitzat.
 • La recerca no s’ha de veure com una resposta als rànquings, sinó com a part del que fem com a universitat.

 

Gerardo Zavala

 • En l’àmbit universitari, no hi ha ningú que qüestioni la producció de coneixement. De fet, tenim indicadors molt específics per a la producció de coneixement, com ara les publicacions en revistes. A més, tot i que els rànquings no són cap finalitat, existeixen i tenen a veure amb la recerca.
 • Ningú es qüestiona la professionalització de la recerca disciplinària; això està molt establert. En canvi, de vegades sí que ens qüestionem la recerca que té a veure amb la pràctica docent, quan, en realitat, el percentatge més gran de treball en una universitat és la pràctica docent.
 • No és el mateix el coneixement disciplinari que el coneixement pedagògic de la disciplina.
 • És important que el professor es pregunti com ensenyarà l’assignatura, sobretot els primers anys. Hem d’investigar per poder entendre com hem de fer les classes, i això pot ajudar les universitats.

 

 

 

2. Què motiva les universitats a fer recerca sobre docència: el desig de fer-ho o altres factors externs (exigències del mercat, rànquings, etc.)?

 

Eduardo Dargent

 • Al Perú hi ha hagut un sistema universitari molt abandonat i deixat. El 1995 hi va haver una liberalització i van sorgir bastants centres, però molts eren escoles formatives de baixa qualitat.
 • La Llei universitària del Perú ho ha corregit i ha posat pressió sobre el que ha de ser una universitat: ha ajudat a netejar les universitats que no complien i ha empès a invertir per millorar la qualitat. El cas peruà mostra la importància de tenir unes guies clares.
 • El que cal reforçar són els mecanismes que permetin portar a terme la recerca i la innovació, ja sigui un augment dels subsidis o els vincles amb l’empresa privada. Per fer-ho, cal que la universitat mostri a la societat per a què serveix.

 

Genaro Zavala

 • Aprendre a aprendre: d’això es tracta ara a les universitats. Prevaldran les universitats que entenguin que ara la manera de fer una vida universitària és diferent. Quan parlem de recerca i innovació, parlem de com l’estudiant adquirirà competències, entendrà, desenvoluparà estratègies, de manera que la bretxa entre el que el professor ensenya i el que l’alumne aprèn disminueixi cada cop més.
 • També és important la vinculació de la universitat amb la indústria, que ha d’existir ja des de la universitat i no a partir del moment en què els estudiants es graduen. Per això, cal plasmar als nostres plans d’estudi coses diferents, innovadores, que serveixin a la societat i facin que l’estudiant pugui pensar en els grans problemes de la societat, que no resoldrà una sola disciplina, sinó diverses. La universitat que no entengui això segurament morirà.

 

Albert Sangrà

 • Les universitats tenen un problema i és que encara no saben què volen ser de grans. Ho volen ser tot i tot no pot ser, o almenys no pot ser tot per igual. Ara estem en una situació crítica: s’exigeix a la universitat que faci determinades coses que no sabem encara si són estrictament funció de la universitat o no ho són. En tot cas, oblidem la missió fonamental de la universitat, perquè ens obrim a altres sectors.
 • Ens concentrem essencialment en la idea de capacitar per a la feina, quan la universitat té una altra finalitat que no és estrictament aquesta, i això s’ha de discutir.
 • Quan parlem d’aprendre a aprendre, això està molt lligat a l’educació, i la universitat de vegades oblida que forma part del sector educatiu, que la fonamentació no són les matèries, sinó com eduquem les persones a través d’aquestes matèries. Com que això s’oblida, es genera una situació de caràcter ambivalent en què la docència topa amb la recerca, com si fossin dos mons oposats, tot i que sabem que no és així.
 • Si les universitats creuen en la universitat de qualitat, tenen l’obligació de tenir en compte la recerca en la docència. Les universitats de qualitat seran universitats que no només transmetin coneixement, sinó que també el generin, però que, alhora, no es puguin mesurar només amb indicadors de recerca.
 • Els rànquings tendeixen a pervertir la missió de les universitats perquè només existeix el que es mesura, i el que no es pot mesurar és com si no existís.
 • És tan important la recerca com la docència; la docència sense recerca perd qualitat, i la recerca sense docència perd impacte social, de manera que no podem triar entre l’una o l’altra.
 • Una prova que la universitat valora la recerca és la implantació dels seus resultats en l’oferta formativa pròpia. Seria ideal tenir universitats que dicten el que investiguen.

 

 

3. Com distingim la recerca de la innovació?

 

Genaro Zavala

 • Si només ens dediquem a innovar i no investiguem sobre innovació, el que passarà és que els estudiants només es divertiran, no hi haurà cap impacte sobre l’aprenentatge.
 • Està bé innovar, és part del procés per arribar a l’impacte. Podem innovar en docència, però hem de fer recerca perquè l’estudiant pugui aprendre més gràcies a la innovació i pugui millorar les seves competències.

 

Albert Sangrà

 • Sovint es confonen, com si fossin el mateix. També hi ha qui les contraposa. La recerca es regeix pel mètode científic, que et permet validar els resultats que obtens a fi de considerar-los aptes per poder-los aplicar.
 • La innovació consisteix a canviar alguns o tots els elements d’un procés per veure si així el procés funciona més bé. Per tant, podem impulsar una recerca a partir d’una innovació que hem fet en el marc de la nostra disciplina. Però també podem innovar a partir dels resultats de la recerca, perquè ens obren els ulls a opcions que abans no teníem.
 • Innovació i recerca no són el mateix de cap manera, però no deixen de ser dues cares d’una moneda que utilitzem en el sistema universitari.

 

Eduardo Dargent

 • S’ha de tenir en compte com s’interrelacionen. Justament la recerca és el que permetrà innovar.
 • Quan parlem d’innovació, tendim a pensar en productes tecnològics i mercat, quan en realitat tot el tema d’innovació en docència és potser una de les coses més importants que pot fer una universitat pel seu entorn i per la societat. Sense recerca és molt difícil aportar en innovació.
 • En les aliances amb empreses hi ha grans possibilitats: poden ajudar a trobar recursos on no n’hi ha, però també hi ha riscos per a la legitimitat de la universitat.

 

 

4. Què fan les seves universitats per promoure la recerca docent?

 

Albert Sangrà

 • Treballem amb dues unitats. D’una banda, l’eLinC, que és el centre que coorganitza aquests diàlegs i es dedica a la innovació docent en l’àmbit de l’educació en línia. De l’altra, tenim el programa eLearning Research, un programa de recerca per als professors i els grups que tenen com a marc d’actuació l’aprenentatge digital. Aquí troben un espai on poden portar a terme pràctiques investigadores en aquest sentit.
 • Aquestes unitats organitzen convocatòries per reduir la docència i que alguns docents dediquin més temps a la recerca de manera rotatòria; ofereixen la possibilitat de participar en projectes de recerca, i planifiquen jornades basades en la interdisciplinarietat, aspecte que considerem molt important.

 

Eduardo Dargent

 • La PUCP està en un procés d’enfortiment de la recerca des de fa anys. Això trenca amb la manera com la universitat rebia els docents, que era més endogàmica. Estem aprenent a atreure talent fent que la universitat sigui més atractiva per als investigadors.

 

Genaro Zavala

 • En el marc del Laboratori de Recerca en Educació del Tec, promovem la publicació d’informes sobre la pràctica docent. Els professors poden sol·licitar recursos per fer una innovació que pugui passar a ser una recerca educativa i, posteriorment, se’n pugui generar un informe i publicar-lo.

 

 

Edicions anteriors dels “Diàlegs”

 

Si vols estar al dia de les nostres novetats, segueix les activitats de les nostres institucions als canals de Twitter @observatorioedu@NovAcadPUCP i @eLinC_UOC. Si vols més informació sobre aquesta col·laboració entre observatoris, consulta l’entrada del blog “Colaboración entre observatorios de innovación educativa de ámbito iberoamericano”.

 

 

 

 

 

 

(Visited 59 times, 1 visits today)
Autors / Autores
Joan Antoni Guerrero Vall (Reus, 1979) és llicenciat en Periodisme per la UAB. Actualment, treballa al diari digital El Món, on s'encarrega de temes de societat. Abans havia treballat en altres diaris i agències de notícies cobrint diversos àmbits de l'actualitat catalana, espanyola i internacional. També col·labora amb la UOC. 
L'eLearning Innovation Center (eLinC) impulsa l'evolució del nostre model educatiu a través d'innovacions en l'aprenentatge.