Com explicar als estudiants l’ús que poden fer de les IA generatives a l’aula

19 setembre, 2023
Photo by Mohamed Nohassi – Unsplash

Hi ha una gran varietat d’eines d’intel·ligència artificial (IA) generativa que poden ser molt útils a l’aula. De fet, poden ser un recurs per tenir en compte a l’hora de resoldre una prova d’avaluació contínua (PAC). Els professors dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Robert Clarisó i Toni Pérez han preparat una sèrie de pautes per explicar a l’estudiantat com fer un ús adequat de les eines d’IA generatives a l’hora de realitzar una PAC.

Robert Clarisó i Toni Pérez expliquen que eines com ChatGPT, Bing o GitHub Copilot es poden utilitzar per a l’estudi i la pràctica, però hi ha algunes limitacions a l’hora d’utilitzar-les en activitats i proves d’avaluació. Els professors n’apunten aquestes cinc:

 

En general, no està permès fer servir eines d’IA generativa per assolir l’objectiu principal de les activitats d’avaluació. Per exemple, si l’estudiant està fent un curs d’iniciació a la programació, no és acceptable que utilitzi GitHub Copilot. De la mateixa manera, si està realitzant cursos d’habilitats de comunicació escrita tampoc és adequat l’ús de ChatGPT per resoldre l’activitat en qüestió.

 

Sempre s’ha de comprovar amb el professorat del curs si l’ús d’una eina concreta d’IA és vàlid per a una activitat d’avaluació determinada. En particular, no està permès utilitzar eines d’IA generativa en proves o exàmens finals, tret que es permeti explícitament.

 

 

En cas que l’estudiant utilitzi alguna eina d’IA generativa, l’ha de citar correctament en el lliurament de la PAC, de la mateixa manera que cita els altres recursos externs que ha emprat per resoldre l’activitat.

 

 

L’ús d’assistents d’IA generativa hauria de tenir un abast limitat, com ara edicions menors o ajustaments en una solució. Cal tenir en compte que, si un servei de detecció de plagi marca la prova que lliura l’estudiant com a sospitosa, és un senyal que s’ha abusat de l’ús de la IA generativa, i això podria tenir impacte en la nota de la PAC.

 

L’estudiant sempre és responsable del contingut que envia com a resolució d’una activitat d’avaluació. Això vol dir que, en tant que autor, també és responsable dels errors que puguin aparèixer en la prova. L’estudiant hauria de poder entendre tots els detalls de la resolució que envia i poder explicar i justificar les decisions que ha pres. Si no ho pot fer, pot rebre una nota negativa, encara que la solució sigui correcta.

 

Altres recursos sobre IA generativa que poden interessar-te: 

 

Aquest contingut afavoreix l’objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 4 de l’ONU, educació de qualitat.

(Visited 82 times, 1 visits today)
Autor / Autora