IA generativa: eines útils per al personal docent

11 juliol, 2023
Photo by Mediamodifier – Pixabay

Tothom parla de ChatGPT. Amb tot, més enllà d’aquesta eina, la intel·ligència artificial (IA) generativa ens posa a l’abast un gran ventall de recursos que poden ser molt eficaços a l’aula. El grup d’experts en IA de l’eLearning Innovation Center (eLinC) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha recollit en una infografia les eines d’IA més útils per al personal docent en diferents àmbits. En aquest article us en fem un resum

 

Assistents d’escriptura i cerca

Els assistents d’escriptura i cerca ens poden ajudar a resumir informació i a detectar el contingut més rellevant sobre temes específics per a una assignatura o per a la recerca acadèmica, entre altres. També són útils a l’hora de planificar les classes, trobar idees per a activitats i projectes amb els estudiants, o superar la síndrome del full en blanc.

Eines: Bing Chat, ChatGPT, TutorAI, Perplexity AI i Google Bard AI.

 

Interrogació i resum de documents, articles i llibres

En aquest àmbit, les eines d’IA generativa són molt eficaces a l’hora de comprendre i resumir idees clau que siguin complexes, analitzar i detectar el contingut més rellevant i, si s’empren a classe, millorar l’experiència d’aprenentatge de l’estudiantat.

Eines: ChatPDF, Explainpaper, Humata, ChatDOC i Talk to Books.

 

Generació de presentacions

Si el que necessitem és preparar una presentació, la intel·ligència artificial pot ser una bona aliada per convertir textos o cerques sobre un tema en diapositives, introduir imatges o crear presentacions atractives per a conferències, per exemple.

 

Eines: MagicSlides, Tome, Slides AI, GPT for Slides i MotionIt AI.

 

Transcripció d’àudios

El fet de convertir automàticament un fitxer d’àudio en text escrit ens estalvia temps i esforç. Eines com les que esmentem a continuació ens permeten transcriure entrevistes, presentacions, conferències o converses amb l’estudiantat o amb altres docents, així com altres materials sonors i enregistraments relacionats amb la recerca acadèmica.

Eines: Whisper, Happy Scribe i Dictation.io.

 

Transcripció de vídeos de YouTube

Tal com passa amb els fitxers d’àudio, les eines d’IA generativa també converteixen continguts audiovisuals en text escrit, que podem utilitzar per preparar presentacions o altres recursos educatius. Els textos transcrits també són útils, entre altres coses, per a persones amb dificultats auditives o persones que no parlen la llengua en què està enregistrat el vídeo.

Eines: Happy Scribe i Glasp.

 

Creació d’imatges a partir de text

De vegades, pot ser difícil trobar la imatge idònia per il·lustrar els nostres continguts. La IA generativa ens facilita aquesta tasca i ens dona la possibilitat de crear imatges personalitzades i fer que les lliçons siguin més visuals i atractives per a l’estudiantat.

Eines: Craiyon, Midjourney, DALL·E, Stable Difussion, Fotor i Adobe Firefly.

 

Creació de vídeos a partir de text

La IA generativa ens permet crear vídeos a partir d’un text. Amb això podem generar materials personalitzats per a l’aula, materials didàctics, presentacions més atractives, etc. En definitiva, podem crear recursos més originals i motivadors per a l’estudiantat.

Eines: Runway, AIStudios, DeepBrain AI i Synthesia.

 

Programació de codi

En l’àmbit de la programació, també trobem eines d’IA generativa accessibles i útils per generar codi en qualsevol llenguatge de programació a partir de descripcions, executar tests per validar el funcionament d’un fragment de codi, generar documentació, detectar i arreglar errors, o accelerar el procés d’escriptura de codi.

Eines: Tabnine, ChatGPT, GitHub Copilot, Ghostwriter i SourceAI.

 

Entorn de proves

Les eines d’IA generativa afavoreixen que es puguin executar diversos models d’aprenentatge automàtic o implementar models d’última generació.

 

Eines: Replicate i Hugging Face.

 

Detecció de plagi

Com podem detectar continguts copiats en els treballs de l’estudiantat? Els recursos que presentem en aquest àmbit ens ajudaran a advertir si els estudiants han comès plagi o si han utilitzat fonts fiables en els seus treballs. De la mateixa manera, alguns detectors avançats poden identificar si el text ha estat reescrit o parafrasejat per amagar el plagi.

Eines: Smodin i OpenAi API Key.

 

Aquest contingut afavoreix l’objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 4 de l’ONU, educació de qualitat.

(Visited 937 times, 1 visits today)
Autor / Autora