Ús de les IA generatives a l’aula: recomanacions per prevenir males pràctiques

29 agost, 2023
Photo by Agence Olloweb – Unsplash

El grup d’experts en intel·ligència artificial (IA) de l’eLearning Innovation Center (eLinC) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha elaborat una nova infografia amb una sèrie de recomanacions orientades a fomentar l’ús adequat de les IA generatives per part de l’estudiantat.

Per tal de prevenir les males pràctiques entre l’estudiantat, els experts de l’eLinC adrecen als docents tres missatges, que es poden fixar al tauler d’anuncis o incloure en cada PAC:

  • Apel·lar a l’ètica dels estudiants, a la seva integritat acadèmica i al seu propi prestigi.
  • Recordar-los que estan compromesos amb la normativa acadèmica.
  • Recordar-los que, segons el pla docent, en cas que no quedi clara l’autoria d’una prova, es permet demanar aclariments de manera oral.

Què podem fer si sospitem d’una mala pràctica?

Si, malgrat les recomanacions anteriors, el docent sospita que hi ha hagut males pràctiques, pot actuar de les següents maneres:

Utilitzar detectors de text generat per IA. Cal tenir en compte, però, que els detectors de plagi no donaran cap alerta si el text ha estat parafrasejat o reelaborat. Només indiquen un percentatge de probabilitat i no es poden fer servir com a prova concloent. Els detectors de plagi donen un grau de sospita, de manera que s’ha de parar atenció als falsos positius i falsos negatius.

En aquest sentit, també cal tenir en compte que algunes eines d’IA poden proporcionar informació incorrecta o inconsistent. Això pot fer sospitar de l’autoria en textos amb errors o inconsistències.

Pel que fa a les citacions i referències, les que proporciona la IA poden ser inventades o poc rellevants. Per tant, si les que proporciona l’estudiant no són reals, és possible que hagin estat generades per ChatGPT. El docent també pot comparar l’estil del text lliurat per l’estudiant amb textos anteriors per detectar possibles incoherències.

Parlar amb l’estudiant per validar l’autoria d’una prova. Amb aquesta opció el docent pot comprovar si l’estudiant que ha presentat un exercici sospitós pot demostrar tot allò que ha plasmat en la prova i que ha entès els continguts.

A més, també li pot enviar un missatge per demanar aclariments o més informació sobre les respostes lliurades, així com sol·licitar-li una explicació del procés lògic que ha seguit per elaborar la prova o una part de la tasca que demostri que l’ha treballat.

Altres recursos sobre IA generativa que també poden interessar-te: 

 

Aquest contingut afavoreix l’objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 4 de l’ONU, educació de qualitat.

(Visited 219 times, 1 visits today)
Autor / Autora