“Afina els prompts i ensenyaràs millor”, una guia ajuda els docents a treure el millor partit a la IA generativa

14 març, 2024
Foto per Sergey Zolkin a Unsplash

La intel·ligència artificial (IA) s’està dissenyant de manera que la pugui utilitzar gairebé tothom de forma fàcil i intuïtiva, d’acord. Però que sigui senzill utilitzar-la no vol dir que es faci sempre bé. Per això dos especialistes de l’eLearning Innovation Center (eLinC) – UOC universitat (UOC) – en aquest camp, Desirée Gómez Cardosa i Guillem Garcia Brustenga, han elaborat una guia d’ajuda als docents de la UOC (i d’altres centres universitaris, perquè s’ha publicat en obert) per utilitzar aquesta eina generativa de continguts de la manera més acurada i eficient possible. La clau és dominar els prompts, les indicacions que s’usen com a instrucció per als diferents models d’IA.

 

Perquè hi ha vida, i molta, més enllà de ChatGPT, l’eina més popular per generar continguts textuals. Els dos experts de la UOC han posat a prova desenes de models d’IA i a la guia en recomanen divuit de diferents, en funció de quines siguin les necessitats a cobrir. “Com a institució pionera en el camp de l’e-learning i la tecnologia dins l’ensenyament, era imperatiu oferir ajuda al professorat per poder començar a treballar amb aquesta tecnologia”, explica Desirée Gómez.

La guia, dividida en apartats vinculats amb les tasques dels docents (preparació de l’assignatura, confecció de materials didàctics, creació d’avaluacions, comunicació amb els estudiants, resum de documents,  ajuda en tasques repetitives…), mostra quins són els models d’IA més indicats per a cada ús i també ofereix exemples i models dels prompts que ajudaran a obtenir millors resultats.

 

 

Amb tot, els autors adverteixen que la IA encara es troba en un desenvolupament inicipient i conviden els docents a fer-ne un ús responsable d’acord amb unes pautes bàsiques.

En primer lloc cal evitar fer-ne un ús excessiu: “La IA no s’hauria d’utilitzar com un substitut,  sinó com a assistent. Tal i com s’utilitza Google o les calculadores” diu Guillem Garcia. També és important identificar en quins processos ens pot ajudar i en quins no, així com tenir clar que els resultats que n’obtinguem sempre hauran de ser revisats per un humà expert. Finalment, també es recomana informar explícitament si s’ha utilitzat la IA. “Si en fem un ús responsable, no hi ha res a amagar”, apunten.

 

Els autors destaquen que és important identificar en quins processos la IA pot ser útil i en quins no, que s’ha de fer servir com a assistent i no com a substitut i que quan s’utilitza s’ha d’explicitar-ho sense vergonya.

 

Aquestes precaucions a seguir són bàsiques i obligatòries, atesa la falta de maduració d’aquests models cognitius de creació de continguts, pròpia d’un desenvolupament encara inicial. “Eines com ara ChatGPT o Bing Chat ajuden a aconseguir primers esborranys, a generar l’estructura d’un document, a redactar correctament idees desordenades proporcionades per l’usuari o a resumir textos, però resulten menys fiables a l’hora de cercar informació. Hem de tenir clar que, com que es basen en probabilitats, estadística, algoritmes i fonts de contingut molt concretes, poden ocasionar problemes de diversa mena”, expliquen els analistes de l’eLinC.

En concret, es refereixen a tres tipus de disfuncions: errors de contingut que podrien passar inadvertits als no experts, biaixos (de gènere, racial, socioeconòmics…) que s’estan començant a corregir o, fins i tot, allò que anomenen al·lucinacions. “És un concepte vinculat a la idea que qualsevol eina generativa ha estat creada per respondre sempre, per sistema. I quan no troba la resposta adient, combina coneixements que té i ofereix una resposta inventada i incorrecta. Però que, com que gramatical i sintàcticament està ben construïda, pot arribar a passar per certa. Per això és important la supervisió”.

 

Eines com ara ChatGPT o Bing Chat ajuden a aconseguir esborranys, a trencar la por al full en blanc i a generar idees com en un brainstorming, però són menys fiables per cercar informació: poden tenir errors, biaixos i al·lucinacions.

 

 

La guia convida els docents de la UOC i d’altres centres, ja que es publica en obert, a experimentar amb aquestes noves tecnologies, que “poden ajudar en tot, però no poden fer res perfectament”. Per això és important fer-ne un ús apropiat i com a eina accessòria, no com a pal de paller. En cas contrari, es podria entrar en un bucle que anomenen com la paradoxa del diàleg buit: utilitzar la IA per generar activitats que els estudiants han de resoldre, que aquests ho facin també amb IA i que els docents tornin a recórrer a la IA per valorar les respostes de la IA a unes preguntes que també va fer la IA. Ni el professor ni l’estudiant no hauran fet res i la IA s’estarà valorant a ella mateixa.

(Visited 34 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Redactor col·laborador