Blog de la Xarxa d'extreballadores i extreballadors de la UOC

Pablo Picasso: Les Senyoretes d’Avinyó

L’obra d’art del mes de gener 2022

Tornant de les vacances de Nadal, i per inaugurar el 2022, proposem la visualització d’un estudi exhaustiu de les Senyoretes d’Avinyó de Picasso que, atesa la seva importància, s’inicia amb la introducció d’uns aspectes metodològics bàsics de la Història de l’Art i s’hi analitzen el context artístic, la composició, el cromatisme i la reacció dels coetanis, i s’hi donen 13 interpretacions (formalista, estructuralista, feminista, psicoanalítica i postcolonial).

Té una durada de quasi dues hores. Els primers 54:25 minuts estan dedicats a treballar uns aspectes metodològics bàsics sobre l’estudi de l’art, als que segueixen la fitxa tècnica, el context artístic i les influències que s’hi detecten (Matisse: Le bonheur de vivre; Cézanne: Trois baigneuses, i Derain: Baigneuses), unes precisions sobre el títol, l’anàlisi iconogràfica, la composició, l’anàlisi cromàtica i la reacció dels coetanis.

La resta del vídeo està dedicada a presentar el conjunt de lectures i d’interpretacions que s’han fet, el que mostra, un cop més, la complexitat d’enfrontar-se a una obra d’art. S’hi enumeren les de Daniel-Henry Kahnweiler, Alfred H. Barr, John Golding, John Nash, Leo Steinberg, William Rubin, Maria Mathews Gedo, Carol Duncan, Anna C. Chave, Patricia Leighten, Suzanne Preston Blier, David Lomas, i Simon Gikandi, i finalitza amb una reflexió sobre la influència de l’art negre en Les senyoretes.

Però, tota obra d’art s’ha d’emmarcar en el seu context històric, artístic, literari, científic… per tal d’entendre-la millor, fruir-la intel·lectualment (i no només perceptivament o estètica) i considerar-la com un document històric que ens parla d’una determinada època i del paper que hi va jugar.

És per això que s’acompanya l’anàlisi de Les senyoretes d’Avinyó d’un possible exemple de com podria ser un estudi sobre el cubisme, que consisteix en 25 hores de vídeo, dividides en 30 capítols, que apleguen unes 1500 imatges i uns 60 textos breus, i que s’estructuren de la següent manera:

  • 5 vídeos de context (històric –europeu, parisenc– , fotogràfic, literari, cinematogràfic, científic…)
  • 9 vídeos sobre conceptes (ruptura perspectiva, primitivisme, joc de paraules, papier collé, collage, diàleg Picasso-Braque, cubisme, postcubisme, cubisme analític, cubisme sintètic, constructivisme, suprematisme, purisme …)
  • 4 vídeos sobre temàtiques (retrats, natures mortes, paisatges, figures)
  • 4 vídeos monogràfics sobre artistes (Picasso, Braque, Gris, Blanchard)
  • el monogràfic sobre Les senyoretes d’Avinyó
  • 5 vídeos dedicats “als altres cubistes” (Argentina, Brasil, Uruguai, Letònia, Ucraïna, França)
  • 1 vídeo sobre escultura cubista
  • 1 vídeo sobre arquitectura cubista
  • Aquests són els diferents capítols:

Curs: El cubisme. 1. Context europeu, 1907-1914
Curs: El cubisme. 2. El París dels artistes i Montmartre
Curs: El cubisme. 3. Fotografia i cinema.
Curs: El cubisme. 4. Literatura, música i dansa
Curs: El cubisme. 5. Cubisme i teoria de la relativitat
Curs: El cubisme. 6. Picasso: Les senyoretes d’Avinyó
Curs: El cubisme. 7. El primitivisme
Curs: El cubisme. 8. La despersonalització de la imatge pictòrica
Curs: El cubisme. 9. Dibuix versus pintura / figuració versus abstracció
Curs: El cubisme. 10. Els jocs de paraules
Curs: El cubisme. 11. Picasso cubista
Curs: El cubisme. 12. Braque cubista
Curs: El cubisme. 13. Gris cubista
Curs: El cubisme. 14. María Blanchard cubista
Curs: El cubisme. 15. Retrats cubistes
Curs: El cubisme. 16. Natures mortes
Curs: El cubisme. 17. Paisatges
Curs: El cubisme. 18. Figures
Curs: El cubisme. 19. Diàleg Picasso-Braque-Gris
Curs: El cubisme. 20. El cubisme analític i sintètic
Curs: E cubisme. 21. El collage i els papiers collés
Curs: El cubisme. 22. Anàlisi del cubisme i el postcubisme
Curs: El cubisme. 23. El constructivisme rus, el suprematisme i el purisme
Curs: El cubisme. 24. Argentina
Curs: El cubisme. 25. Brasil
Curs: El cubisme. 26. Uruguai
Curs: El cubisme. 27. Ucraïna i Lituània (Rússia)
Curs: El cubisme. 28. França: els “altres cubistes”
Curs: El cubisme. 29. Escultura cubista
Curs: El cubisme. 30. Arquitectura cubista

És el regal de reis que us oferim des del blog de la Xarxa d’extreballadores i extreballadors de la UOC. Desitgem que el trobeu intel·lectualment estimulant.

Joan Campàs Montaner

(Visited 43 times, 1 visits today)