Blog de la Xarxa d'extreballadores i extreballadors de la UOC

Orígens de la filosofia i art grec

Kant recollia en tres preguntes els grans centres d’interès de la filosofia: què puc conèixer? què he de fer? i què m’és permès d’esperar? Per tant, centrava la investigació filosòfica al voltant de la teoria del coneixement, de la moral i de la religió.

Orígens de la filosofia i art grec  30:33

Però, probablement, aquesta visió kantiana no seria compartida per tothom ja que, en el fons, dir què és la filosofia ja és, en certa manera, optar per una determinada concepció filosòfica.

Hom s’adona d’immediat que la majoria de manuals i llibres de divulgació de filosofia comencen, inexorablement, per un capítol que porta per títol ¿Què és la filosofia?, cosa que no s’esdevé en els de matemàtiques, física o informàtica; però, després d’aquest capítol ja no es posen d’acord en els temes que s’hi han de tractar. De fet, fer una introducció a la filosofia és, en el fons, una manera de filosofar.

La filosofia va néixer a Grècia, i tant el mot com el contingut tenen un origen grec. El terme filosofia -utilitzat per primer cop segurament per Pitàgores- no volia dir amor a la saviesa, sinó desig de saber, voluntat de comprendre o, com diu Heròdot, “desig d’exercir la pròpia curiositat i intel.ligència”. Però, saber què, desig de comprendre què i per a què, exercir la intel·ligència sobre què o qui?

I en aquest vídeo s’ha pres la següent opció. Prenent com a base un seminari realitzat a la UOC el 5 de novembre del 2016, es planteja la filosofia com una mena d’activisme sòcio-polític, un estudi i recerca per tal de construir una teoria racional de la realitat i, en particular, de la realitat humana.

Opció que es fonamenta en l’anàlisi del context històric en el qual va aparèixer la filosofia, seguint el contingut del libre de Jean-Paul Vernant: Els orígens de la filosofia grega.

I així es desglossa la temàtica:

Hipòtesi inicial, 00:28

Context històric, 01:16

Marc històric de l’origen de la filosofia, 06:06

– cultura minoica, 06:08

– cultura micènica, 08:45

+ mite Enoneu, Pèlops i Hipodàmia, 09:52 a 10:13

– el crac dels pobles del mar, 13:01

Els orígens de la filosofia, 15:01

Filosofia i construcció de la polis, 18:00

La polis, 21:38

L’Acròpolis d’Atenes, 22:15

– el Partenó, 22:22

– el temple d’Atena Niké, 25:17

Parmènides i els kouroi, 26:42

Heràclit i el Discòbol, 27:48

Plató i el Dorífor, 28:59

Bibliografia, 30:20

Joan Campàs i Montaner

(Visited 5 times, 1 visits today)