Introducció al neuroart

15 de febrer de 2024

Per tal d’estudiar art comptem ja amb una disciplina anomenada neuroart o neuroestètica que estudia el fenomen de la comprensió del fenomen artístic des de la neurociència.

Introducció al neuroart – vídeo 29:33

Què entenem per neuroart? És l’estudi de l’art en relació amb el que s’esdevé en el cervell humà de l’espectador i de l’autor  (quines àrees s’activen, com es posen en funcionament, quins processos tenen lloc durant la producció o la recepció…) tant si ens agrada com si no, tant si ens comunica algun tipus d’emoció o de rebuig. Què passa, doncs, en el cervell, en contemplar una obra d’art?

Una teoria de l’art des de la perspectiva de la neurociència hauria de poder explicar les connexions entre els trenta centres visualsdel cervell  i les estructures límbiques emocionals, la seva lògica interna i les raons evolutives que les impulsen.

És a dir, per què davant d’una obra ens sentim bé o malament, com la percepció comporta una emoció, com allò que veiem es converteix en allò que sentim, quines connexions existeixen entre veure i sentir.

En aquest vídeo ens centrem  en aquells elements que funcionen com a codis que tenim incorporats en el cervell. Serien una mena d’universals estètics.

I seguim els següents apartats:

  • Els universals lingüístics,  00:25
  • Què és el neuroart,  01:37
  • L’abstracció,  04:52
  • La hipèrbole,  08:49
  • L’agrupament,  13:19
  • La simetria,  18:10
  • La llei d’aïllament,   20:58
  • La metàfora,  23:46
  • Bibliografia,  29:28

Joan Campàs i Montaner

(Visited 9 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari