Blog de la Xarxa d'extreballadores i extreballadors de la UOC

Gaudí: La Cripta de la Colònia Güell

L’obra d’art del mes – Octubre / Novembre 2022

43’49”

Amb motiu de la sortida del passat 5 de novembre, organitzada per la Xarxa d’extreballadores i extreballadors de la UOC, l’obra d’art d’aquest mes d’octubre i novembre la dediquem, justament, a la Cripta de la Colònia Güell.

Quan ens parlen de modernisme, de seguida ens ve al cap el nom de Gaudí i la Sagrada Família; el relacionem, per tant, amb una forma d’arquitectura caracteritzada per una exuberant i fantasiosa decoració.

També se sol associar modernisme amb Catalunya, de manera que, a la pregunta sobre quin és el tipus d’art més pregonament català, se sol respondre sistemàticament: el modernisme (i s’hi sol afegir: el romànic).

Però, és modernista Gaudí? Per què la premsa de l’època ni en parlava de Gaudí? És pel tòpic del geni incomprès? D’una ideologia molt conservadora, Gaudí és modernista no per l’ús de formes modernes sinó per la utilització moderna de sistemes tradicionals.

Mentre es desenvolupava la nova siderúrgia, aquí es feien reixes de forja; quan despuntava la nova fusteria, els mobles modernistes eren de marqueteria; mentre Edison inventava la làmpada d’incandescència (1879), aquí es feien vitralls medievals; mentre es construïa la torre Eiffel (1887-1889), aquí es feien catedrals i edificis gòtics.

Antoni Gaudí i Cornet (1852-1926) és l’arquitecte que investiga la capacitat expressiva de les dificultats constructives de la pedra i el maó, i que s’obsessiona pels problemes tècnics de la resistència de materials.
A la cripta de la Colònia, hi trobem el Gaudí més intuïtiu i experimental: amb una planta que no respon a cap tipologia existent (estrellada però adaptant-se a un terreny desigual amb unes asimetries sorprenents), destaquen la diversitat i el contrast de materials (maó, pedra basàltica, ferro, ceràmica i vidrieres) i les extraordinàries solucions constructives (unes columnes arcaïtzants, sorgides de la naturalesa, que responen a unes calculades exigències de pes i de resistència).

Per fer els càlculs de les tensions, penjava del sostre, i de cap per avall, una maqueta feta amb roba i cordills, i uns saquets de perdigons, de pes proporcional a la càrrega que havia de suportar cada punt, que li marcaven l’estructura mecànica de l’obra; fotografiava aquest muntatge, i amb la foto a l’inrevés acabava de dibuixar o pintar l’estructura de l’edifici.

El fet de concentrar-se en la construcció tradicional de pedra va fer que Gaudi s’allunyés dels plantejaments de l’arquitectura moderna.

Aquest vídeo proposa l’anàlisi i descripció d’una de les obres cabdals de Gaudí, imprescindible per entendre la Sagrada Família, i un element fonamental de la Colònia Güell: la cripta de Gaudí.

Atès que va servir per a Gaudí de laboratori experimental, tant a nivell formal com constructiu per a la Sagrada Família, aquí es fa servir per a sintetitzar les característiques més rellevants del conjunt de l’obra de Gaudí i per aprofundir en el seu simbolisme, mirant de respondre els següents interrogants:.

 • Com i per què n’era d’important aquesta cripta per a Gaudí?
 • Va iniciar el projecte el 1898, però la primera pedra fou col·locada el 4 d’octubre de 1908. Per què es considera que va trigar 10 anys a iniciar les obres?
 • Quines són les aportacions més rellevants pel que fa als aspectes constructius?
 • Quins aspectes formals i ornamentals de la cripta ens permeten construir la ideologia de Gaudí?
 • Com, i a través de què, l’edifici s’integra en l’entorn natural? Quin paper hi juga el cromatisme?
 • Quina funció constructiva té la utilització de les paraboloides hiperbòliques?
 • Per què les columnes del pòrtic i de l’interior de la cripta estan inclinades?
 • Quina funció i simbologia presenten les columnes de basalt de Castellfollit de la Roca?
 • Com justificar el primitivisme del conjunt i, sobretot, de les columnes de basalt, a partir del text bíblic?
 • Com es poden interpretar les creus de sant Andreu del pòrtic i del subpòrtic?
 • Com es poden interpretar els elements que configuren la clau de volta del pòrtic? I els del collage ceràmic?
 • Per què no és una església exempta?
 • El fet que estigui orientada en direcció nord-sud, com permet interpretar els elements ornamentals de les parets de l’oest i de l’est?
 • Quin simbolisme porta implícit la papallona en aquesta cripta?
 • Com aconsegueix en un espai tan petit, encabir-hi cinc naus?
 • Per què són diferents les columnes de l’interior, tant per les dimensions com pels materials emprats?
 • En què consisteix la maqueta polifunicular i com la utilitzava Gaudí?
 • Per què no es va construir l’església?
 • … … … … …
Vídeo resum de 10’05”

Joan Campàs i Montaner

(Visited 20 times, 1 visits today)