Blog de la Xarxa d'extreballadores i extreballadors de la UOC

Diego Velázquez: Las meninas

L’obra d’art del mes de setembre 2022

Un mes de setembre de fa 366 anys, en una habitació del sud-oest del Reial Alcàsser
de Madrid, a la cantonada inferior esquerra del segon pis, Diego Velázquez pintava
Las meninas, una de les pintures més (re)conegudes i importants de la història de l’art
occidental, una de les que ha tingut més interpretacions, i una de les que planteja més
interrogants pel que fa a la història que s’hi explica.

Velázquez: Las meninas 1:58:58

Apliquem a Las meninas el nostre mètode de treball.


Sabem que una gran part del cervell humà es dedica a la visió i al moviment, i no està
dissenyat per a reflexionar, sinó, precisament, per a no haver de fer-ho: automatitza
els processos quan se li exigeix repetidament la mateixa tasca. Reflexionar és un
procés dur, complicat, aproximatiu, requereix un esforç i no sempre s’obtenen
resultats.


Com desenvolupar la reflexió o el pensament crític? Plantejant i resolent problemes,
i no encadenant continguts, que carreguen la memòria però no fan treballar la raó.
L’anàlisi d’una obra d’art no hauria de consistir, doncs, en un llistat de característiques
estètiques, sinó dels problemes que es pretenen resoldre i de com s’abordaran. No es
tracta d’aprendre moltes coses sinó d’aprendre el que pot servir per a reflexionar
eficaçment, com a fonament i mètode per a respondre preguntes i resoldre problemes.
Com més preguntes i problemes sigui capaç de suportar una obra d’art, més
interessant la trobarem.


I quins problemes mirarem de resoldre de Las meninas?


• On es desenvolupa l’acció? El taller de Velázquez o una sala noble?
• Els dos grans quadres del fons hi són perquè hi eren a la sala o els ha posat
Velázquez amb algun significat?
• De les cinc finestres que sembla tenir l’habitació, dues estan obertes i tres tancades.
No haurien d’estar obertes en cas que Velázquez estigués treballant?
• On és el punt de fuga de les principals línies compositives? Coincideix amb el centre
del quadre?
• Què fan els diferents personatges que es mostren en el quadre? La seva ubicació
està relacionada amb el seu estatus dins de palau?
• Els personatges reflectits en el mirall, com és que no apareixen amb tota l’esplendor
dels retrats barrocs? D’on prové la llum que els il·lumina? En quin espai estan ubicats?
• El personatge central, està al centre de la composició? No fa la sensació d’estar una
mica rígida, com si tingués torticoli? Per què el personatge de la seva esquerra està
iniciant una reverència?
• Quin espai “real” està ocupant la primera finestra? Està dins o fora del quadre?
• Què deu estar pintant Velázquez en aquesta tela tan gran? Un retrat dels reis en una
tela enorme? Porta una indumentària adient per a pintar? Per què porta al pit una gran
creu de l’Orde de Sant Jaume, si sabem que no era de llinatge noble? Per què mostra
una clau al cinturó?
• Quina interrelació s’estableix entre l’espectador i l’obra?
• … … … …


Parafrasejant Bertolt Brecht, preguntes d’un espectador davant d’una obra d’art.

Joan Campàs Montaner

(Visited 17 times, 1 visits today)