Sin categoría

ActivitatsEl museu a casa 2.0Sin categoría

El museu a casa 2.0 – Victoria Vesna: Bodies INCorporated

Bodies INCOrporated és una obra que sorgeix de les respostes que Vesna va obtenir d’un formulari que va passar als assistents a l’exposició Virtual Concrete en el qual els demanava quin tipus de cos els[…]