Recomanació estiuenca per estar a l’avantguarda en educació i IA

8 agost, 2023
Photo by Capucine – Pixabay

Des de l’eLinC recomanem un seguit de continguts perquè els apassionats de l’educació coneguin les novetats sobre les temàtiques que tenen relació o impacten directament en l’ensenyament i l’aprenentatge, com ara la innovació, les habilitats o el món laboral des de la perspectiva de la repercussió de la IA generativa.

Com acostumem a fer cada estiu, des de l’Observatori de Tendències Educatives i Innovació de l’eLearning Innovation Center oferim un conjunt de recursos sobre temes d’interès en educació. Enguany, la selecció es basa en un desenvolupament digital de gran impacte sobre l’ensenyament i l’aprenentatge, la innovació dins l’educació i la pedagogia, les noves tecnologies, el mercat laboral i les tendències emergents que s’hi relacionen: la intel·ligència artificial (en especial, la IA generativa).

Aprofiteu els moments de relaxació estiuenca per acompanyar-nos en aquest recorregut de recursos recomanats de formats variats (notícies, articles, infografies i informes) i conèixer les novetats dels camps relacionats amb l’educació guiats per experts i expertes d’aquests sectors.

Els recursos responen a les temàtiques següents:

  • Canvis socioeconòmics, mercat laboral i habilitats
  • Recomanacions i tendències sobre l’educació a l’era de la IA
  • Alguns recursos sobre IA relacionats amb l’educació preparats o seleccionats per l’eLinC

*No oblideu de fer clic a cada títol dels recursos per accedir als enllaços.

Canvis socioeconòmics, mercat laboral i habilitats

2023 AI Index Report

Amb la col·laboració d’entitats com LinkedIn o Lightcast, l’AI Index Report és una iniciativa independent de l’Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), dirigida per AI Index Steering Committee, un grup interdisciplinari d’experts del món acadèmic i de la indústria. L’informe anual recull i analitza dades relatives a la intel·ligència artificial. El seu objectiu és ajudar els responsables de la presa de decisions a adoptar mesures significatives per fer avançar la IA de manera responsable i ètica, tenint en compte els éssers humans. El 5è. capítol està dedicat específicament a les dades sobre educació, un sector en què la IA ha impactat amb força, i examina les tendències en IA als nivells d’educació primària, secundària i també postsecundària, tant als Estats Units com a la resta del món. Avaluar aquest àmbit ajuda a preveure l’evolució de la IA en el camp de l’ocupació.

The impact of AI on the workplace: Main findings from the OECD AI surveys of employers and workers

L’OECD ha fet un seguit d’enquestes a empresaris i treballadors dels sectors industrial i financer de set països. Gràcies al gran nombre de dades existents a l’actualitat, els resultats ofereixen noves conclusions sobre l’impacte de la IA en el món laboral. L’anàlisi dels resultats indica que els treballadors i els empresaris són, en general, optimistes sobre l’impacte de la IA en el rendiment i les condicions de treball, tot i que s’aprecia una certa preocupació per la possible pèrdua de llocs de treball. Seguidament destaquem el capítol que aborda la qüestió de com la IA està canviant les habilitats exigides pels empresaris. La reorganització de les tasques pot fer que algunes competències siguin més importants i això significa que els treballadors han d’aprendre nous coneixements per poder treballar amb èxit amb la IA. Per respondre a les necessitats canviants de qualificació, els empresaris poden optar per formar el personal existent, contractar personal amb nous perfils de qualificació i/o perdre’n d’altres per desgast o acomiadament.

ChatGPT won’t take this job: The most in-demand skill is something only humans can do

Encara que molts titulars destaquen que la IA farà la nostra feina, l’article de FastCompany destaca que l’habilitat més buscada pels ocupadors no està tan relacionada amb la tecnologia, sinó amb aspectes intrínsicament humans. Segons l’informe de LinkedIn sobre les habilitats més demanades el 2023, l’habilitat que encapçala la llista és la gestió. La segueixen de prop altres habilitats clarament humanes: comunicació, lideratge i treball en equip. Les empreses poden invertir en formació de gestió de persones per als que realment volen ocupar càrrecs directius. L’article destaca la recent popularitat de les anomenades habilitats suaus, com la intel·ligència emocional, la gestió i la comunicació, i afirma que “són exactament les habilitats que molts de nosaltres necessitem, amb revolució de la IA o sense”.

Recomanacions i tendències sobre l’educació a l’era de la IA

2023 EDUCAUSE Horizon Report. Teaching and Learning Edition

EDUCAUSE enfoca el seu Horizon Report anual en la suplantació de l’activitat humana per noves i poderoses capacitats tecnològiques i en la necessitat de més humanitat al centre de tot el que fem. Les noves eines impulsades per la intel·ligència artificial (IA), com el ChatGPT, obren noves oportunitats a l’educació superior per a la creació de continguts, la comunicació i l’aprenentatge, alhora que plantegen noves preocupacions sobre els mals usos i l’extralimitació de la tecnologia. Aquest informe resumeix els resultats dels debats dels col·laboradors i ens ofereix una visió de cap on es pot dirigir el nostre futur i destaca les tendències següents:

  • Aplicacions de la IA per a l’aprenentatge predictiu i personal
  • IA generativa
  • Esborrar els límits entre les modalitats d’aprenentatge
  • Model educatiu HyFlex
  • Microcredencials
  • Donar suport al sentiment de pertinença i connexió de l’estudiantat

Generative AI and the future of education

Stefania Giannini, subdirectora general d’Educació de la UNESCO, plasma en aquest document un conjunt de reflexions sobre la necessitat de repensar ara l’educació per tal de donar forma al futur dins l’actual entorn accelerat per les noves tecnologies, com ara la IA. La seva irrupció ha aixecat qüestions cabdals sobre quin serà el paper del professorat, com serà l’avaluació o quina relació hi haurà amb els proveïdors d’educació. Giannini inverteix l’ordre habitual i ens planteja la pregunta següent: “Com configurarà l’educació la recepció de les noves tecnologies (tant les que ja són aquí com les que queden a l’horitzó) i com en gestionarà la integració?”

Generative AI: Transforming Higher Education

Mike Sharples, professor de Tecnologia Educativa a l’Institut de Tecnologia Educativa de l’Open University, va impartir aquest seminari web sobre intel·ligència artificial organitzat per l’eLinC. L’acte de benvinguda fou a càrrec de la rectora de la UOC, Àngels Fitó. Una de les idees principals que destaca el professor és que seria més convenient no centrar-nos en la IA com un desafiament a l’educació tradicional, sinó esforçar-nos a preparar els estudiants per a un futur en què aquesta sigui una eina per a la creativitat amb la qual haurem de treballar amb cura i sent conscients de les seves limitacions.

ChatGPT and artificial intelligence in higher education: quick start guide

La UNESCO ha elaborat aquesta guia d’inici ràpid que ofereix una visió general del funcionament del ChatGPT, i explica com es pot aplicar a l’educació superior en els àmbits següents: ensenyament i aprenentatge, recerca, administració i participació dins la comunitat. La guia planteja alguns dels principals reptes i també les implicacions ètiques de la IA a l’educació superior. Ofereix mesures pràctiques recomanades per a les institucions d’educació superior, se centra en la integritat acadèmica, la falta de regulació, la protecció de dades, el biaix cognitiu, el gènere i la diversitat, l’accessibilitat i la comercialització.

La guia també està disponible en castellà.

Artificial Intelligence and the Future of Teaching and Learning. Insights and Recommendations

 L’Oficina de Tecnologia Educativa del departament d’Educació dels EUA ha publicat un informe molt complet sobre la IA en l’àmbit educatiu. Destaca la necessitat de compartir el coneixement relacionat amb la IA, cada vegada més present als sistemes de tecnologia educativa, i analitzar els canvis que es produeixen en utilitzar la IA a l’educació. També aborda els possibles biaixos i injustícies que poden sorgir i posa l’accent en la necessitat de controlar l’ús dels sistemes d’IA. Finalment, l’informe descriu les oportunitats que ofereix l’ús de la IA per millorar l’educació i proposa recomanacions per al desplegament de polítiques posteriors.

IA generativa en educación: una visión práctica

Dins aquest seminari web organitzat per la UOC, el professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i director del màster universitari d’Enginyeria Informàtica Robert Clarisó ofereix una aproximació a les aplicacions pràctiques de la IA generativa en el camp de l’educació, proporciona eines i bones pràctiques per comprendre com els seus avenços afecten el procés d’aprenentatge, com ens en podem beneficiar i com adaptar-hi la docència per fer front als nous reptes que genera. A més, també ofereix alguns consells sobre alguns dels reptes que planteja.

El seminari web ofereix una perspectiva pràctica sobre com la IA està redefinint el panorama educatiu pel seu tarannà transformador i és una gran oportunitat per personalitzar el procés d’aprenentatge i atendre expectatives i necessitats diverses.

Alguns recursos sobre IA relacionats amb l’educació preparats o seleccionats per l’eLinC

Aplicacions del ChatGPT en l’educació superior per a l’ensenyament i l’aprenentatge

Infografia sobre els rols que podria adoptar el ChatGPT, tal com apareixen a la publicació de la UNESCO ChatGPT and Artificial Intelligence in Higher Education: A Quick Start Guide (Sabzalieva i Valentini, 2023). A més de les funcions i descripcions creades per Mike Sharples (professor emèrit de Tecnologia Educativa, Open University, Regne Unit), la guia incorpora exemples d’aplicació, alguns basats en els suggeriments de Ronald Knust Graichen (consultor d’Educació, Països Baixos).

Activitats d’utilitat per al professorat i tipus de prompts

Infografia sobre les activitats en què la intel·ligència artificial generativa pot ajudar dins els processos docents de planificació d’assignatures, disseny d’avaluació, comunicació amb l’alumnat i altres. Es complementa amb el recurs sobre prompts següent.

Com preguntar a la IA? Prompts d’utilitat per al professorat per fer servir la IA

Guia sobre com interrogar els diferents tipus d’intel·ligències artificials generatives perquè siguin útils dins els processos docents de planificació de l’assignatura, el disseny de l’avaluació, la comunicació amb l’estudiantat i altres activitats del procés d’ensenyament.

IA generatives: recomanacions per prevenir males pràctiques

Aquesta infografia presenta pautes per fomentar l’ús adequat de la IA generativa per part de l’estudiantat. Apel·lar a l’ètica de l’estudiant, recordar la normativa acadèmica o parlar amb l’estudiant per validar l’autoria d’una prova són algunes de les possibles accions recomanades.

Impacte de les IA generatives en l’educació superior

L’aparició de les intel·ligències artificials generatives prediu transformacions profundes en un ampli ventall d’àmbits professionals, especialment els que depenen de la creació i gestió del coneixement. Ara bé, com afecta a l’ecosistema educatiu, especialment a l’educació superior? Aquí es proposa un model d’anàlisi que faciliti la identificació dels riscos més rellevants, la concreció de propostes de canvi i l’avaluació de l’impacte de la seva implantació. Aquesta eina ens ajuda a orientar la presa de decisions sobre quatre elements fonamentals de l’activitat formativa: el sistema d’avaluació, el procés d’ensenyament i aprenentatge, el currículum i el model institucional.

Com explicar als estudiants l’ús que poden fer de les IA

Exemple elaborat per Robert Clarisó i Toni Pérez, professors dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, amb pautes per explicar un ús adequat de les eines d’IA generativa en l’elaboració de proves d’avaluació.

Eines útils per al personal docent (IA Generatives)

Infografia on es presenten algunes de les eines d’IA, més enllà del ChatGPT, que poden ser útils en diferents àmbits. Cal tenir en compte, però, que el panorama sobre eines que treballen amb intel·ligència artificial canvia ràpidament, algunes es posicionen i d’altres queden obsoletes. Les recomanacions presentades poden variar i gairebé totes tenen versió de franc o període de prova.

10 metodologies i activitats per avaluar i aprendre amb la IA generativa

Una de les tecnologies que avança més ràpid és la IA generativa. Aquest fet ha propiciat una reflexió en el món educatiu que va més enllà de la revisió dels sistemes d’avaluació i que suposa identificar les oportunitats que ofereix la seva integració per millorar l’experiència d’aprenentatge de l’estudiantat i capacitar-lo perquè en faci un bon ús. Aquesta infografia presenta 10 metodologies i activitats per incorporar eines d’IA generativa en el disseny de cursos i proves d’avaluació.

Aquest contingut afavoreix l’objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 4 de l’ONU, educació de qualitat.

(Visited 77 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Desirée Gómez Cardosa
Especialista en innovació educativa al Grup Operatiu Observació de l'eLearning Innovation Center de la Universitat Oberta de Catalunya. La seva especialitat és la detecció i anàlisi de tendències educatives, innovació i tecnologia a l'Observatori de Tendències Educatives i Innovació de l'eLinC. Té una llicenciatura i màster en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona i un Postgrau de Direcció i Gestió de l'e-learning de la UOC.