No miris enrere: el punt de partida per a la transformació digital és ara

13 juliol, 2022
Foto per Stanislav Rabunski a Unsplash

Un any més, la European Distance and e-Learning Network (EDEN), celebrada a Tallin (Estònia) del 20-22 de juny, ha estat un espai de trobada d’institucions educatives orientat a compartir aprenentatges

 

Amb el títol “Shaping the digital transformation of the education ecosystem in Europe”, l’edició d’enguany ha volgut recollir pràctiques educatives dutes a terme durant la pandèmia, generar discussió al voltant dels reptes que es presenten i compartir les diferents visions a l’hora d’abordar-los.

 

La necessària transformació digital de les institucions educatives ha estat l’eix vertebrador dels debats i dels grups de treball en els quals hem participat. S’opta per una transició verda i sostenible, a partir d’una diagnosi del moment en què es troba cada institució. El DigComp Self-assessment Item Bank pot ajudar a dur a terme aquesta diagnosi. El (DigComp) definit pel Join Center de la Comissió Europea és el marc de referència que s’adopta.

 

Cristina Girona i Loles González de l’eLinC UOC a Tallin (Estònia)

 

Els reptes que emergeixen i les orientacions per treballar-los es poden resumir en:

 

  1. La millora de les competències digitals de mestres i professors

La pandèmia ha posat de manifest la necessitat de formació i d’adquisició de competències digitals dels docents, especialment en universitats presencials. Les accions que se n’han de derivar haurien de formar part d’una estratègia institucional clarament definida i orientada a la transformació digital. Es recomana prendre com a referència el 2021-2027), definit en el marc del DigComp.

 

També, i des del vessant institucional, l’avenç en la digitalització de l’educació, dels continguts formatius i dels nous canals de comunicació per fer-los evolucionar ha estat un repte compartit. El paper dels estudiants és clau: en el nou escenari “forçat” de virtualització, s’han situat en un nivell de competència digital més alt que bona part del professorat, i això ha permès construir conjuntament una nova manera de treballar i abordar els processos d’aprenentatge.

 

  1. Equitat, gestió de la diversitat i inclusió

Ha emergit un nou escenari d’inclusió per als estudiants que han hagut de treballar des de casa i no sempre en les condicions òptimes per fer-ho. El professorat també s’ha vist afectat per aquesta situació. Algunes de les estratègies que s’han implementat als diferents països i en els diversos nivells del sistema educatiu i que han esdevingut efectives són la millora del sentiment de pertinença i vinculació al propi grup per mitjà d’activitats col·laboratives; un acompanyament del docent a tot l’estudiantat en línia amb aquesta finalitat, d’acord amb la situació personal de cadascú i oferint un retorn no solament acadèmic, sinó sobretot emocional, i la gestió dels temps personals i d’estudi per a una autoorganització personal autònoma que vetlli pel dret a la desconnexió de l’activitat, especialment de l’activitat professional dels docents.

 

Els aprenentatges generats arran de la pandèmia i dels esforços de les institucions educatives per assegurar la continuïtat de l’activitat docent i d’aprenentatge durant aquests dos anys han de ser el punt de partida de les transformacions futures. No és possible tornar enrere i recuperar el que es feia, tal com es feia. Per a moltes universitats, no és fàcil assumir-ho. Malgrat que els docents i els estudiants més convençuts poden veure-ho clar, transformar la docència i la manera d’aprendre no sempre és una prioritat. Això posa fre a iniciatives que podrien haver estat eficaces i reeixides, i desanima els equips de docents que reclamen visió, definició, objectius clars, formació i recursos. Malgrat tot, el present ens marca el camí que cal seguir en el futur.

 

 

 

 

(Visited 51 times, 1 visits today)
Autors / Autores
Especialista en disseny de l’aprenentatge en línia i desenvolupament professional docent en educació superior. Formo part de l’equip d’Assessorament per al Disseny de l’Aprenentatge de l’eLearning Innovation Center de la UOC. Assessoro altres docents en disseny tecnopedagògic de programes i assignatures, activitats, metodologies i avaluació competencial. He estat professora a la universitat en modalitats presencials i en línia. He participat en consultories estratègiques per a la transformació digital de la docència universitària a institucions d’altres països. Participo en projectes de recerca i innovació educatives i tinc algunes publicacions. Sóc responsable pedagògica de la iniciativa de micro-credencials de la UOC.  Represento la UOC en el Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació CIDUI, la Red Estatal de Docencia Universitaria (RED-U) i el grup de treball de formació inicial del professorat del Programa Margalida Comas i Camps de la Generalitat de Catalunya. M’agrada aportar valor a la docència des de la innovació en didàctica i treballar en equip perquè aprenc més i millor.
Estudiant de doctorat a la Universitat Ramon Llull. Llicenciada en Pedagogia per la Universitat Ramon Llull. Va començar a la UOC al grau en Multimèdia i treballant en la definició del paper del tutor o tutora. Els últims dotze anys, ha combinat la gestió, el desenvolupament i l'actualització dels estudis de màster i doctorat en la seva adaptació a l'EEES amb la tasca de professora universitària de Formació del professorat a la Universitat Ramon Llull. Ha treballat com a assessora del professorat en escoles d'educació infantil i primària. Ha participat en conferències internacionals on ha presentat investigacions en el camp de l'escriptura epistèmica d'estudiants de doctorat, l'aprenentatge de matemàtiques en entorns col•laboratius, i en la recerca per a la millora de la qualitat de l'ensenyament enfocada a la classe inversa. Actualment desenvolupa tasques de suport pedagògic i disseny instructiu a l'eLearning Innovation Center de la UOC.