La pandèmia accelera el procés cap a la digitalització de les institucions educatives

3 febrer, 2022
Foto per Lucas Law a Unsplash

La Universitat Oberta de Catalunya, juntament amb l’eLearning Innovation Center, ha acompanyat la Universitat Catòlica de Cuenca, a l’Equador, en la capacitació dels seus docents

 

La pandèmia de la COVID-19 ha posat de manifest la necessitat i la importància que les institucions duguin a terme, d’una manera o altra, la seva transformació digital. No és que la pandèmia hagi motivat la transformació per se, però sí que ha evidenciat l’acceleració en el procés cap a la digitalització.

Un dels àmbits en què aquesta digitalització ha estat més necessària és l’educatiu, atès que les institucions educatives s’han hagut d’adaptar a una situació nova, generada de manera inesperada i abrupta, amb estudiants que demanaven d’un dia per l’altre poder continuar amb les lliçons i aprenentatges en format en línia o híbrid.

Un dels actors clau en la transformació digital és el docent, i per aquest motiu les institucions educatives han posat el focus en la capacitació del seu equip professional, dotant-lo de la formació necessària per poder contribuir a aquest canvi.

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), des de l’eLearning Innovation Center (eLinC) —centre d’innovació i formació sobre l’aprenentatge virtual—, ha format recentment 200 docents de la Universitat Catòlica de Cuenca (UCACUE), ajudant-los a adquirir estratègies en la creació de continguts i el disseny tecnopedagògic amb dues accions concretes per a la transformació digital dels docents anomenades kits d’intervenció ràpida (KIR).

 

Transformació digital per a docents: KIR (kit d’intervenció ràpida)

Des de l’eLinC es van assessorar 200 docents de la institució equatoriana en autocreació de continguts i disseny tecnopedagògic per a la transformació real d’una assignatura a la modalitat en línia en el marc de l’assessoria i prenent com a referència el model educatiu definit per la institució. De manera asíncrona i acompanyats per un expert en la matèria, els docents van treballar en diferents aspectes: des de l’autocreació de continguts digitals fins al disseny tecnopedagògic per implantar-lo a l’aula virtual o presencial.

“En qualsevol procés de transformació digital institucional és de vital importància que tots els professionals s’adaptin i es formin per donar solucions als canvis. En el cas de la UCACUE, al llarg del procés d’assessoria es va detectar la necessitat d’acompanyar un gran nombre de docents en la transformació digital de les seves assignatures en relació amb dos punts clau: d’una banda, pel que fa a la creació de continguts digitals i, de l’altra, en el disseny tecnopedagògic”, argumenta Tamara Martínez Vílchez, tècnica de gestió de projectes a l’eLinC. “El resultat va ser molt positiu, ja que va permetre als docents posar en pràctica immediatament els coneixements adquirits en totes dues formacions, i ens van comentar que els estudiants van acollir de bon grat les noves propostes de disseny de contingut i d’incorporació de les TIC a les aules, tant presencials com virtuals”, apunta Martínez.

Des de la UCACUE destaquen la importància de la formació del docent en competències digitals i del seu paper en el procés de digitalització: “El professor, en la modalitat en línia, ha d’entendre que el seu rol no és la transmissió de coneixement, que el seu rol implica molts altres elements més i que els pot facilitar a través d’aquestes tecnologies; “el gran canvi és que el paper del docent en el format en línia és diferent. Té el focus del docent com a director de la pel·lícula, ja no tan sols com a actor”, argumenta Pablo Cisneros Quintanilla, director de la Unitat d’Altres Modalitats d’Estudi de la universitat equatoriana. I afegeix: “El repte està en la incorporació de tots els aspectes pedagògics, psicològics, didàctics, juntament amb el tecnològic, per oferir un sistema educatiu de qualitat, considerant que aspirem, en poc temps, a tenir professionals graduats en la modalitat cent per cent en línia. Volem garantir que aquests professionals, quan surtin a l’àmbit laboral, no portin en la motxilla només coneixements, sinó que, a part d’això, tinguin un altre tipus de competències, valors, aptituds, hàbits, que els permetin exercir aquesta professió d’acord amb el que demana i exigeix la Constitució equatoriana.”

 

Cap a una educació en línia de qualitat

Des de l’eLearning Innovation Center (eLinC), de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), s’acompanyen institucions educatives que han decidit impulsar la modalitat en línia amb criteris de qualitat. La Universitat Catòlica de Cuenca, de l’Equador, n’és una, i està immersa en la digitalització de la seva institució.

La universitat equatoriana va començar el camí cap a la transformació digital el 1989, quan va dissenyar el seu primer projecte d’educació no presencial (blended learning), professionalitzant els docents de l’Amazònia equatoriana que no disposaven de títol professional. Aquest va ser el primer pas cap a una aposta institucional per l’educació en línia —entenent-se com la possibilitat que l’educació democratitzi l’educació superior—, amb la creació, l’any 2019, de la Unitat d’Altres Modalitats d’Estudi, dirigida per Pablo Cisneros Quintanilla.

L’acompanyament de la UOC a la institució educativa es va fer des d’una reflexió estratègica institucional prèvia, definint el model formatiu en línia, el model organitzatiu que l’ha de sustentar i el model de serveis que pot desenvolupar la institució amb un nou model. “Aquesta aliança estratègica que estem aconseguint entre la Universitat Catòlica de Cuenca i la Universitat Oberta de Catalunya ens permetrà anar complint tots aquests somnis, anar arribant a aquestes metes i, per descomptat, enfrontant-nos amb aquests reptes”, conclou Cisneros.

 

La UOC, pionera en e-learning i transformació digital educativa

La Universitat Oberta de Catalunya és la primera universitat nativa digital del món i des de fa més de 25 anys facilita l’accés a l’educació al llarg de la vida mitjançant una metodologia online de qualitat.

Amb més de 20 grups que investiguen en e-learning i el centre d’innovació pedagògica eLearning Innovation Center (eLinC), la UOC ha acompanyat diferents universitats, agències de qualitat i governs en el procés de dissenyar els seus models d’educació online de qualitat, i ha esdevingut així un referent en transformació digital educativa.

Més informació a: Compromesos amb la transformació digital de l’educació #UOC4LearningEvolution.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 32 times, 1 visits today)
Autor / Autora