El projecte GRAF de la UOC es presenta al Next Generation by Design Symposium de Dxtera

27 maig, 2020

El dimarts 12 de maig es va fer la primera sessió en línia de les tres que hi ha programades del Next Generation by Design Symposium de Dxtera. Aquesta sessió portava per títol “Comparative Taxonomy Management”, i hi vaig presentar el projecte GRAF.

Es coneix per projecte GRAF el conjunt d’accions que es realitzen a l’eLearn Center per impulsar a la UOC el que s’anomena competency-based education (CBE, ‘educació basada en competències’). 

A la UOC treballem amb competències des de fa molt temps. Des del 1999, Europa impulsa l’ús de competències amb el Procés de Bolonya i el consolida el 2010 amb l’Àrea Europea d’Educació Superior. L’objectiu és fer servir les competències com a mecanisme per proporcionar accés a l’educació superior i al mercat laboral. Per aquest motiu, la UOC i totes les universitats europees han de presentar els seus programes explicant clarament quin conjunt de competències s’hi treballen i com seran desenvolupades pels estudiants al llarg del programa.

Però, un cop aprovat un programa, tenim manera de desplegar aquest programa a partir d’un disseny que ens garanteixi que aquestes competències s’adquireixen de la manera que hem dit? Sabem exactament amb quines activitats d’aprenentatge i amb quins recursos treballem cada competència? Tenim manera de visualitzar el progrés de l’estudiant i informar-lo de com de bé està avançant i desenvolupant aquestes competències? Malauradament, existeixen molt poques eines tecnològiques per poder donar resposta a aquestes preguntes.

En el projecte GRAF, la part més rellevant i allò que en defineix la utilitat serà la seva capacitat per aportar solucions metodològiques per enfocar de manera adequada aquest disseny basat en competències; però, com acabem de veure, per fer-ho es fa imprescindible disposar d’eines tecnològiques. Aquestes eines han de ser la base per permetre implementar amb eficàcia els processos de disseny de programes i de disseny d’assignatures basats en competències, així com també la base per relacionar aquestes competències amb cada programa i cada assignatura i cada activitat d’aprenentatge de manera que sigui possible visualitzar com i on s’adquireix cada competència i en quin percentatge. Aquesta visualització es fa imprescindible per afinar i refinar cada vegada més aquest disseny. Així, cal respondre’s preguntes com: desenvolupem tota la competència de cop?, només la treballem de manera bàsica?, l’adquirim en una part?, i aquesta part, quin percentatge del total representa? La figura 1 mostra aquest exercici de disseny que, ara sí, amb les eines GRAF, és possible registrar i computeritzar.

A més, GRAF treballa el procés d’avaluació, aportant al personal docent col·laborador (PDC) un conjunt de rúbriques per a cada competència que després, amb l’eina d’avaluació de GRAF, el PDC és capaç de validar a cada PAC. Així, amb aquesta eina el PDC pot avaluar fàcilment i de manera informada no només la PAC sinó també com s’hi treballa cada competència.

Finalment, GRAF ofereix una altra eina que permet visualitzar el progrés de l’estudiant en forma de les competències que va desenvolupant i que recull tota la informació d’avaluació recollida (vegeu la figura 2). Aquesta eina permet un lligam quasi directe entre el que s’avalua a l’estudiant i el que se li demana en el món laboral.

Com hem vist, el conjunt d’eines GRAF permet una gestió integral de les competències, però aquesta gestió és compartida entre diferents actors de la seqüència educativa. Així, en un moment determinat, el director o directora d’un programa aprova les competències que es treballaran en el seu programa; però després, en un altre moment, la persona coordinadora d’una assignatura d’aquest mateix programa afegeix una nova activitat d’aprenentatge que treballa en més profunditat o de manera diferent alguna d’aquestes competències. A la vegada, un PDC avalua una PAC mitjançant les rúbriques definides prèviament pel coordinador o coordinadora de l’assignatura. Per gestionar la interacció entre tots aquests actors, oferir-los recomanacions i mantenir la integritat, la coherència i l’aplicabilitat de tot el model competencial, GRAF usa tècniques d’anàlisi de dades i d’intel·ligència artificial.

El conjunt de solucions que aporta GRAF s’ha desenvolupat a la UOC a partir de tecnologies desenvolupades al MIT (Institut Tecnològic de Massachusetts); en concret, es basa en els dos programaris següents:

  • The MIT Core Concept Catalog (MC3 – https://mc3.mit.edu): un servei acadèmic de dades per ajudar a gestionar i compartir informació sobre els temes curriculars, objectius d’aprenentatge i contingut relacionat dins i entre disciplines i assignatures de l’Institut.
  • QBank (https://qbank.mit.edu): un servei acadèmic de dades per ajudar a gestionar i compartir informació també sobre preguntes i proves i processos d’avaluació.

Foto per bongkarn thanyakij a Pexels

(Visited 43 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Francesc Santanach és llicenciat en Enginyeria de Programari per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Treballa com a especialista d'aprenentatge en línia i enginyer de programari a l'eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Dirigeix projectes nacionals i internacionals en l'àmbit dels continguts, eines i estàndards educatius per a l'aprenentatge en línia, com ara les plataformes SCORM i IMS QTI, videoconferències, blocs d'àudio i vídeo, 3 Entorns D i serveis d'integració i interoperabilitat basats en IMS LTI i OKI OSID. També ha estat investigador en el camp de l'aprenentatge en línia, autor de materials didàctics i tutor de la UOC.
Comentaris
Deixa un comentari